تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
تشک طبی
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
مقاله
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۵۹:۲۷

لينك دانلود اين پايان نامه ها (دانلود پايان نامه با موضوع بيش فعالي)

پايان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش مهار تكانه و كاركردهاي اجرايي در بازداري پاسخ، توجه و فزون كنشي كودكان داراي نقص توجه و بيش فعالي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه خوارزمي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي گروه روانشناسي باليني پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته روان‌شناسي باليني مقايسه اثر بخشي آموزش مهار تكانه و كاركردهاي اجرايي در بازداري پاسخ، توجه و فزون كنشي كودكان داراي نقص توجه و بيش فعالي استاد مشاور […]

پايان نامه مقايسه كاركردهاي اجرايي در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي با سطوح خلاقيت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي عنوان: مقايسه كاركردهاي اجرايي در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي با سطوح خلاقيت استاد مشاور: دكتر فرنگيس كاظمي 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه اثر بخشي بازي درماني بر كودكان داراي اختلال نقص توجه و بيش فعالي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته روانشناسي تربيتي عنوان: اثر بخشي بازي درماني بر كودكان داراي اختلال نقص توجه و بيش فعالي تابستان 1394 (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه : مقايسه راهبرد هاي تنظيم شناختي هيجان و استعداد اعتياد در دانشجويان داراي نشانه هاي كمبود توجه/ بيش فعالي (ADHD) با دانشجويان عادي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : باليني عنوان : مقايسه راهبرد هاي تنظيم شناختي هيجان و استعداد اعتياد در دانشجويان داراي نشانه هاي كمبود توجه/ بيش فعالي (ADHD) با دانشجويان عادي

دانلود پايان نامه ارشد:مقايسه بروز بيش فعالي در سنين پيش دبستاني با سابقه بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : پزشكي عنوان : مقايسه بروز بيش فعالي در سنين پيش دبستاني با سابقه بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان

پايان نامه ارشد: بررسي فراواني نسبي بيش فعالي و اختلال توجه در كودكان6 ساله با وزن تولد پايين در شهر يزد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته پزشكي عنوان : بررسي فراواني نسبي بيش فعالي واختلال توجه (ADHD) در كودكان6 ساله با وزن تولد پايين در شهر يزد

پايان نامه دكتراي:بررسي فراواني نسبي بيش فعالي واختلال توجه (ADHD) در كودكان6 ساله با وزن تولد پايين در شهر يزد

مقدمه: بيش فعالي واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) يك سندروم عصبي-رفتاري است كه با عدم توجه، تحريك پذيري، فعاليت زياد، رفتارهاي مضطربانه و متلاطم به خصوص در پسر بچه‌ها مشخص مي‌شود. اتيولوژي ADHD هنوز مشخص نشده است اما كاهش حجم مغز، وزن كم موقع تولد وآسيب‌هاي مغزي در هنگام زايمان به خصوص در بچه‌هاي پره ترم از جمله عوامل دخيل در ايجاد ADHD هستند.شيوع ADHD در بچه‌هاي با وزن تولد پايين(وزن كمتر از 2500گرم) بيشتر است.
هدف از اين مطالعه بررسي فراواني نسبي بيش فعالي و اختلال توجه در بچه‌هاي با وزن تولد پايين بر حسب جنس، تغذيه‌ي دوران شير خوارگي و سن هنگام تولد مي‌باشد.
مواد وروش‌ها:مطالعه‌ي تحليلي به روشhistorical-cohort بر روي 120 كودك 6 ساله انجام شد، 60 كودك با وزن تولد پايين(كمتر از 2500 گرم) به عنوان گروه مواجهه و 60 كودك با وزن تولد بالاي 3000 گرم به عنوان گروه غير مواجهه انتخاب شدند.اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه‌اي كه در اختيار خانواده‌ها قرار گرفت جمع آوري شد.
در پايان مطالعه فراواني نسبي بيش فعالي و اختلال توجه در كودكان با وزن تولد پايين بررسي شد.
يافته‌ها:فراواني نسبي ADHD نوع مركب در گروه مواجهه 7/26% و در گروه غير مواجهه 3/18%به دست آمد(با P-value:0.274 معني دار نيست).ميانگين ADHD نوع مركب در گروه مواجهه 060/5 و در گروه غير مواجهه 400/3 به دست آمد (با P-value:0.033 معني دار است).
در اين مطالعه فراواني نسبي ADHD نوع مركب بر حسب جنس، تغذيه‌ي دوران شيرخوارگي وسن هنگام تولد مورد بررسي قرار گرفت كه با توجه به P-value حاصل معني دار نبود البته معني دار نبودن آن‌ها احتمالاً به علت كمي حجم نمونه بوده است.
نتيجه گيري:فراواني نسبي ADHD نوع مركب در كودكان با وزن تولد پايين 7/26% به دست آمد اما اين ميزان از نظر آماري معني دار نبود يعني ADHD نوع مركب ربطي به كم وزني موقع تولد ندارد.اما از نظر پزشكي اين فراواني نسبي تقريباً 5/1 برابر گروه غير مواجهه است.
كلمات كليدي:اختلال بيش فعالي و نقص توجه، وزن پايين هنگام هنگام تولد، سن هنگام تولد، تغذيه‌ي دوران شير خوارگي

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي اثر بخشي مداخلات رديابي بينايي بر عملكرد توجه پايدار كودكان دچار اختلال بيش فعالي- كم توجهي

هدف: با توجه به فراواني و شيوع بالاي اختلال نقص توجه-بيش فعالي (ADHD) بعنوان يكي از شايعترين اختلالات روانپزشكي و بروز مشكلات متعدد در زمينه مسايل رفتاري و شناختي متعاقب اين اختلال، پژوهش در زمينه علل و راهكارهاي بهبود مشكلات پديد آمده براي اين كودكان و خانواده هايشان همواره از محورهاي پژوهشي در زمينه توانبخشي و بالاخص كاردرماني بوده است. هدف از اين مطالعه بررسي توجه پايدار كودكان دچار اختلال نقص توجه-بيش فعالي با استفاده از تمرينات رديابي بينايي است.
روش بررسي: تعداد سي كودك پسر با بازه سني 6 تا 10 سال در دوگروه آزمون و شاهد كه از لحاظ هوش و سن همگن بودند به صورت تصادفي به دو گروه شاهد و آزمون تقسيم شدند. گروه شاهد از مداخلات معمول كاردرماني برخوردار بود اما گروه آزمون تحت مداخلات رديابي بينايي نيز قرار مي گرفت. هر دو گروه با پرسشنامه كانرز والدين و همچنين آزمون عملكرد مداوم (CPTII) در دو نوبت پيش آزمون -پس آزمون مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه تحليل داده ها به كمك نرم افزار SPSS16 صورت خواهد گرفت. از آزمون t وابسته براي مقايسه متغيرها در هر يك از گروه هاي آزمايش و شاهد بطور جداگانه و از t مستقل براي مقايسه متغير ها در گروه هاي آزمايش و شاهد قبل و پس از مداخله استفاده خواهد شد.
يافته ها: مداخلات رديابي بينايي منجر به كاهش مسائل شناختي و بيش فعالي و كل در كودكان گروه مداخله شده است. (05/0P<) و همچنين مداخلات رديابي بينايي منجر به افزايش آستانه تشخيص و سرعت واكنش و كاهش خطاي حذف، خطاي ارتكاب، تغييرپذيري و تكرار كودكان گروه مداخله شده است. (05/0P<) (01/0P<) نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه ميتوان چنين اظهار نمود كه تقويت الگوهاي رديابي بينايي بر توجه پايدار كودكان با نقص توجه-بيش فعالي موثر خواهد بود. كليد واژه: اختلال نقص توجه بيش فعالي، رديابي بينايي، توجه پايدار

پايان نامه اثر حاد كشش ايستا و پويا بر اقتصاد دويدن و برخي فاكتورهاي سوخت و سازي فعاليت زيربيشينه در زنان فعال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فيزيولوژي ورزشي عنوان پژوهش اثر حاد كشش ايستا و پويا بر اقتصاد دويدن و برخي فاكتورهاي سوخت و سازي فعاليت زيربيشينه در زنان فعال دي 1390 (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه : تاثير يك بر نامه منتخب گرم كردن بدنبال يك فعاليت بيشينه بر غلظت اسيد لاكتيك خون در ورزشكاران سرعتي واستقامتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :تر بيت بدني و علوم ورزشي گرايش :فيزيولوژي ورزشي عنوان : تاثير يك بر نامه منتخب گرم كردن بدنبال يك فعاليت بيشينه بر غلظت اسيد لاكتيك خون در ورزشكاران سرعتي واستقامتي

پايان نامه روانشناسي گرايش مشاوره: اثربخشي آموزش مديريت رفتار كودكان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسايي توجه – بيش‌فعالي در كودكان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه مشاوره پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد روانشناسي (M.A) گرايش مشاوره مدرسه عنوان: اثربخشي آموزش مديريت رفتار كودكان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال […]

دانلود پايان نامه ارشد درباره نقص در تمركز يا اختلال بيش‌فعالي (ADHD)

دانلود متن كامل پايان نامه نقص در تمركز يا اختلال بيش‌فعالي (ADHD)

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در بانكداري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان : شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك پارسيان شهر تهران) زمستان 93 تكه هايي از متن […]

پايان نامه ارائه الگوي مناسب براي افزايش مشاركت مردمي در فعاليت‌هاي عام المنفعه جمعيت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه: تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «. M. A » در رشته: آموزش و بهسازي منابع انساني گرايش: علوم تربيتي عنوان: ارائه الگوي مناسب براي افزايش مشاركت مردمي در فعاليت‌هاي عام المنفعه جمعيت هلال احمر شهرستان […]

پايان نامه تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي شديد روي ميزان پروتئين كربونيل پلاسماي خون زنان فعال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه الزهراء دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه فيزيولوژي ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش فيزيولوژي ورزشي عنوان: تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي شديد روي ميزان پروتئين كربونيل پلاسماي خون زنان فعال استاد مشاور : دكتر پريچهر حناچي تابستان 1391 (در […]

پايان نامه عوامل رواني، اجتماعي و محيطي همبسته با فعاليت جسماني دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اروميه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه مديريت ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي عنوان پايان نامه عوامل رواني، اجتماعي و محيطي همبسته با فعاليت جسماني دانش­ […]

پايان نامه رابطه بين سطح فعاليت بدني و تراكم مواد معدني استخوان در سالمندان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات گيلان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي(M.A) عنوان رابطه بين سطح فعاليت بدني و تراكم مواد معدني استخوان در سالمندان تابستان 1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تأثير تمرين تناوبي با شدت بالا و حجم پايين بر ميزان تغييرات فعاليتي و استراحتي فاكتور رشد اندوتليال عروقي پلاسما (VEGF) در مردان جوان فعال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عنوان تأثير تمرين تناوبي با شدت بالا و حجم پايين بر ميزان تغييرات فعاليتي و استراحتي فاكتور رشد اندوتليال عروقي پلاسما […]

پايان نامه تأثير يك جلسه فعاليت هوازي در زمان‌هاي مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌هاي پلاكتي مردان جوان غير‌ورزشكار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته فيزيولوژي ورزشي عنوان: تأثير يك جلسه فعاليت هوازي در زمان‌هاي مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌هاي پلاكتي مردان جوان غير‌ورزشكار پاييز 1389 […]

پايان نامه تاثير افزايش مسافت توجه بيروني و ترجيح افراد بر دقت اجرا و فعاليت EMG عضلات در پرتاب دارت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش رفتار حركتي) عنوان: تاثير افزايش مسافت توجه بيروني و ترجيح افراد بر دقت اجرا و فعاليت EMG عضلات در پرتاب دارت مهر 92 […]

پايان نامه بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط آن با سطح فعاليت بدني در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عنوان پايان نامه بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط آن با سطح فعاليت بدني در دختران 7-12 […]

پايان نامه بررسي اثر يك جلسه فعاليت ورزشي تناوبي شديد انسدادي و غير انسدادي بر برخي از آنزيم هاي ضداكسايشي دردانشجويان مرد فعال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي با گرايش فيزيولوژي ورزشي عنوان: بررسي اثر يك جلسه فعاليت ورزشي تناوبي شديد انسدادي و غير انسدادي بر برخي از آنزيم هاي ضداكسايشي […]

پايان نامه ارتباط كيفيت خدمات (بر مبناي مدل QUESC) با رضايتمندي و تمايل به حضور مجدد دانشجويان در فعاليت هاي فوق برنامه ي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت ورزشي عنوان ارتباط كيفيت خدمات (بر مبناي مدل QUESC) با رضايتمندي و تمايل به حضور مجدد دانشجويان در فعاليت هاي فوق برنامه ي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد […]

پايان نامه اثر سابقه ورزشي و فعاليت كنوني سالمندان بر تعادل وضعيتي آنان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه تهران دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي اثر سابقه ورزشي و فعاليت كنوني سالمندان بر تعادل وضعيتي آنان پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (رشته حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي) ارديبهشت 1388 (در فايل دانلودي […]

پايان نامه اثر حاد و مزمن فعاليت ركاب زدن همراه و بدون محدوديت جريان خون بر غلظت پلاسمايي پرولاكتين مردان سالم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت­بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عنوان اثر حاد و مزمن فعاليت ركاب زدن همراه و بدون محدوديت جريان خون بر غلظت پلاسمايي پرولاكتين مردان سالم شهريور93 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه اثر حاد و مزمن تمرين تناوبي با شدت بالا در محيط معتدل و گرم بر سطوح سرمي گلوتاتيون پراكسيداز و HSP72 استراحتي و فعاليتي در مردان فعال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت‌بدني و علوم ورزشي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي (گرايش­ فيزيولوژي ورزشي) عنوان: اثر حاد و مزمن تمرين تناوبي با شدت بالا در محيط معتدل و گرم بر سطوح سرمي گلوتاتيون پراكسيداز و HSP72 استراحتي و فعاليتي در مردان فعال […]

پايان نامه اثر حاد كشش ايستا، پويا و تركيبي، دو و پنج دقيقه قبل از فعاليت، بر اجرا و فعاليت الكترومايوگرافي پرش عمودي در دختران تمرين نكرده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد عنوان: اثر حاد كشش ايستا، پويا و تركيبي، دو و پنج دقيقه قبل از فعاليت، بر اجرا و فعاليت الكترومايوگرافي پرش عمودي در دختران تمرين نكرده پاييز 1390 (در فايل دانلودي نام […]

پابان نامه تعيين سطوح فعاليت بدني با بهره گرفتن از هزينه انرژي روزانه در دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال دبستان هاي ناحيه 1 اروميه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي،گرايش فيزيولوژي ورزش موضوع: تعيين سطوح فعاليت بدني با بهره گرفتن از هزينه انرژي روزانه در دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال دبستان هاي ناحيه 1 […]

پابان نامه تعيين پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمايي به يك جلسه فعاليت صبحگاهي و عصرگاهي در زنان جوان سالم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي عنوان تعيين پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمايي به يك جلسه فعاليت صبحگاهي و عصرگاهي در زنان جوان سالم (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام […]

پايان نامه طراحي الگوي برون سپاري فعاليت هاي شغلي بيمارستان هاي شهر ايلام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته‏ي مديريت بازرگاني(بازاريابي) عنوان : طراحي الگوي برون سپاري فعاليت هاي شغلي بيمارستان هاي شهر ايلام استاد مشاور: دكتر زينب طولابي شهريور ماه 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان […]

 مطالب ديگر:

تحقيق رايگان درباره ناصرالدين شاه
فايل پايان نامه : نام و نشان تجاري
رشته حقوق-دانلود پايان نامه با موضوع پرخاشگري كلامي
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۱۵:۵۱

لينك دانلود اين پايان نامه ها(دانلود پايان نامه در مورد دانلود پايان نامه با موضوع پايان

 

 

تماس با ما – پشتيباني

ايميل asa.goharii@gmail.com

 

چند عبارت كليدي بيشتر جستجو شده
:
قواعد طلاقنيروهاي مسلحبازاريابيمنطقه شهريارتكاب جرمعوامل فرديكيفيت محصولپايان نامه ارشد عمرانپايان نامه ارشد نرم افزارهوا شناسيپايان نامه ارشد رشته برقدانش ضمنيكارت شناسايي مليكارشناسان رسميسند رسميمشاغل تخصصيمنابع نفتيسمينار عمرانانتقال سهامميراث فرهنگيمرور زمانمحيط رقابتيتكنيك تركيبي تحليل پوششي داده هاعملكرد برندمديريت زمانولي خاصسياست جناييتحول شناختيپايان نامه كارشناسي ارشد برقفيزيولوژيكيپايان نامه هاي مهندسي مكانيكخريد پايان نامه عمرانكارگزارانديهحقوق انگليسقيمت فروشكار كودكپيش فرايندبيش فعاليقرن نوزدهمموج ضرب هاآموزش گروهيميل درياييقضيه ماليحمايت حقوقيپايان نامه مهندسي عمرانقيمت وروديورشكستگيوجوه عموميقوانين مدنيشركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورسقانون تجارتپايان نامه ارشد كامپيوترشكل شناختيبرنامه ريزي منابع سازمانيملك عموميولايتبازدارندهفروش پايان نامه عمرانمفهوم سياست كيفرينيم پهلويشركت‌هاي پذيرفته شدهگردشگريتسهيم دانشاحياي زمينكاهش ارزشحقوق كودكمولفه هاي سازمانيمتدولوژيپايان نامه مهندسي مكانيكارزش گذاريمدل دقيقبيع زمانيپايان نامه ارشد پليمرمشاور خارجيعملكرد فروشهويت يابي

 

تور مسافرتي تور هند تور تركيه تور تايلند تور دبي طراحي سايت تور تركيه ساندويچ پانل تور چين رپرتاژ آگهياقامت گرجستان بازاريابي ويروسي


جستجو براي:


پايان نامه ها درباره بازاريابي داخلي استراتژيك -آميخته بازاريابي درونيليست همه پايان نامه هاي دانلودي درباره مديريت منابع انساني

پايان نامه ها درباره يادگيري

خودكارآمدي و اهمال كاري

اثربخشي سازماني

پايان نامه درباره خلاقيت

حاكميت شركتي

همه پايان نامه ها با موضوع رضايت شغلي

همه پايان نامه ها با موضوع توانمندسازي كاركنان(منابع انساني)

ليست همه پايان نامه ها درباره مالكيت فكري -كپي رايت-مالكيت معنوي

بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها

قيمت ميلگرد

پايان نامه هاي بررسي تطبيقي رشته حقوق

بليط كيش

دانلود پايان نامه درباره پياده راه

تور كيش

آموزش مقدماتي تا پيشرفته ساليدوركس

فروش فايل پايان نامه

آموزش شادكامي

مسئوليت فقهي و حقوقي

آثار تحريم ها

جرايم اينترنتي(سايبري)

ذهن آگاهي

تفسير در حقوق


چند عبارت كليدي بيشتر جستجو شده :قيمت فروشبازاريابيهوا شناسيفروش پايان نامه عمرانولي خاصشركت‌هاي پذيرفته شدهمولفه هاي سازمانيمشاور خارجيقوانين مدنيسند رسميكيفيت محصولسياست جناييبازدارندهتسهيم دانشپايان نامه مهندسي مكانيككارت شناسايي مليحقوق انگليسعملكرد برندآموزش گروهيبيش فعاليمدل دقيقپايان نامه ارشد رشته برقبرنامه ريزي منابع سازمانيانتقال سهامقضيه ماليشكل شناختيپايان نامه ارشد كامپيوترشركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورسپيش فرايندسمينار عمرانهويت يابيورشكستگيكارگزارانكارشناسان رسميكاهش ارزشكار كودكبيع زمانيقيمت وروديولايتاحياي زمينمنابع نفتيقانون تجارتپايان نامه هاي مهندسي مكانيكتحول شناختيپايان نامه ارشد عمرانپايان نامه ارشد پليمرمديريت زمانمرور زمانمحيط رقابتيمفهوم سياست كيفريموج ضرب هامتدولوژيميراث فرهنگيقواعد طلاقفيزيولوژيكيدانش ضمنيمشاغل تخصصيخريد پايان نامه عمرانحقوق كودكارتكاب جرممنطقه شهريتكنيك تركيبي تحليل پوششي داده هاپايان نامه مهندسي عمراننيم پهلويعوامل فرديميل درياييقرن نوزدهمپايان نامه كارشناسي ارشد برقعملكرد فروشگردشگريارزش گذاريحمايت حقوقينيروهاي مسلحديهوجوه عموميملك عموميپايان نامه ارشد نرم افزار


سبز فايل | Eggnews by Theme Egg. 
رفتن به نوارابزار· درباره وردپرس

· دانلود پايان نامه و سمينار ارشد - سبز فا…

· سفارشي‌سازي

· 154 به‌روزرساني افزونه, 11 به‌روزرساني پوسته

· تازه

· ويرايش برگه

·

·

سئو

امتياز سئو: در دسترس نمي باشد

 

·

جست‌وجو 
· سلام كاربر23

بيرون رفتن

 

نابندر عباسمه در مورد بزه ديدگيبزه مشهود)مطالب ديگر:

سيستم‌هاي اطلاعات حمايت مديران ارشد، سيستم‌هاي اطلاعاتي پردازش تراكنش، سيستم‌هاي اطلاعاتي حمايت تصميم
خريد پايان نامه : نهادهاي قانوني
تحقيق رايگان درباره نظريه پردازش اطلاعات
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۰۵:۵۸

لينك دانلود اين پايان نامه ها(دانلود پايان نامه با موضوع پايان نامه در مورد بزه ديدگيبز

 

 

تماس با ما – پشتيباني

ايميل asa.goharii@gmail.com

 

چند عبارت كليدي بيشتر جستجو شده :
كارت شناسايي مليفروش پايان نامه عمرانمولفه هاي سازمانيحقوق انگليسانتقال سهامبازدارندهپايان نامه كارشناسي ارشد برقعملكرد فروشكار كودكپايان نامه ارشد كامپيوترولايتپايان نامه مهندسي مكانيكوجوه عموميبرنامه ريزي منابع سازمانيآموزش گروهيمنطقه شهريقواعد طلاقهوا شناسيقيمت وروديمدل دقيقورشكستگيمشاور خارجيمفهوم سياست كيفريقانون تجارتقيمت فروشپايان نامه هاي مهندسي مكانيككيفيت محصولنيم پهلويپايان نامه ارشد نرم افزارخريد پايان نامه عمرانقوانين مدنيشكل شناختيمتدولوژيديهسند رسميكارشناسان رسميمحيط رقابتيمنابع نفتيميراث فرهنگيقرن نوزدهمتحول شناختيفيزيولوژيكيولي خاصحقوق كودكپايان نامه ارشد رشته برقموج ضرب هاسياست جناييتكنيك تركيبي تحليل پوششي داده هاشركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورسپيش فرايندپايان نامه ارشد عمرانهويت يابيگردشگريبيش فعاليعوامل فرديمرور زمانقضيه ماليتسهيم دانشپايان نامه ارشد پليمرميل درياييحمايت حقوقيپايان نامه مهندسي عمرانارزش گذاريملك عموميكاهش ارزشعملكرد برندكارگزارانبازاريابيسمينار عمرانبيع زمانيدانش ضمنياحياي زمينمشاغل تخصصيشركت‌هاي پذيرفته شدهنيروهاي مسلحمديريت زمانارتكاب جرم

 

تور مسافرتي تور هند تور تركيه تور تايلند تور دبي طراحي سايت تور تركيه ساندويچ پانل تور چين رپرتاژ آگهياقامت گرجستان بازاريابي ويروسي

جستجو براي: 
پايان نامه ها درباره بازاريابي داخلي استراتژيك -آميخته بازاريابي دروني

ليست همه پايان نامه هاي دانلودي درباره مديريت منابع انساني

پايان نامه ها درباره يادگيري

خودكارآمدي و اهمال كاري

اثربخشي سازماني

پايان نامه درباره خلاقيت

حاكميت شركتي

همه پايان نامه ها با موضوع رضايت شغلي

همه پايان نامه ها با موضوع توانمندسازي كاركنان(منابع انساني)

ليست همه پايان نامه ها درباره مالكيت فكري -كپي رايت-مالكيت معنوي

بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها

قيمت ميلگرد

پايان نامه هاي بررسي تطبيقي رشته حقوق

بليط كيش

دانلود پايان نامه درباره پياده راه

تور كيش

آموزش مقدماتي تا پيشرفته ساليدوركس

فروش فايل پايان نامه

آموزش شادكامي

مسئوليت فقهي و حقوقي

آثار تحريم ها

جرايم اينترنتي(سايبري)

ذهن آگاهي

تفسير در حقوق

چند عبارت كليدي بيشتر جستجو شده :
فروش پايان نامه عمرانتسهيم دانشمنابع نفتيسياست جناييدانش ضمنيخريد پايان نامه عمراننيروهاي مسلحكار كودكولي خاصقيمت وروديولايتموج ضرب هامشاور خارجيحقوق انگليسبيش فعاليكيفيت محصولشركت‌هاي پذيرفته شدهپايان نامه كارشناسي ارشد برقپايان نامه ارشد عمرانمرور زمانشكل شناختيعملكرد برندآموزش گروهيقواعد طلاقبازدارندهقيمت فروشسند رسميمحيط رقابتيفيزيولوژيكيمشاغل تخصصيتحول شناختيسمينار عمرانپايان نامه ارشد نرم افزارمتدولوژيملك عموميارزش گذاريمفهوم سياست كيفريمديريت زمانقرن نوزدهمهويت يابيارتكاب جرمقوانين مدنيبرنامه ريزي منابع سازمانيكارگزارانمولفه هاي سازمانيپايان نامه هاي مهندسي مكانيكپيش فرايندميراث فرهنگيشركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورسكاهش ارزشحمايت حقوقيديهمدل دقيققانون تجارتبازاريابيكارت شناسايي مليتكنيك تركيبي تحليل پوششي داده هاپايان نامه مهندسي مكانيكاحياي زمينعملكرد فروشپايان نامه مهندسي عمرانقضيه ماليحقوق كودكهوا شناسيعوامل فرديورشكستگيگردشگريپايان نامه ارشد پليمرمنطقه شهريپايان نامه ارشد كامپيوترميل درياييبيع زمانيوجوه عموميانتقال سهامپايان نامه ارشد رشته برقنيم پهلويكارشناسان رسمي

سبز فايل | Eggnews by Theme Egg.

رفتن به نوارابزار

· درباره وردپرس

· دانلود پايان نامه و سمينار ارشد - سبز فا…

· سفارشي‌سازي

· 154 به‌روزرساني افزونه, 11 به‌روزرساني پوسته

· تازه

· ويرايش برگه

·

·

سئو

امتياز سئو: در دسترس نمي باشد

 

·

جست‌وجو
· سلام كاربر23

بيرون رفتن

 

ه مشهود)مطالب ديگر:

منابع مقاله درمورد كنوانسيون منع شكنجه
مقاله رايگان درمورد بهداشت و سلامت
پايان نامه حقوق در مورد : آموزه هاي اسلامي
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۵۶:۰۵

لينك دانلود اين پايان نامه ها(پايان نامه در مورد بزه ديدگي)

 

 

تماس با ما – پشتيباني

ايميل asa.goharii@gmail.com

 

چند عبارت كليدي بيشتر جستجو شده :
آموزش گروهيحقوق انگليسقرن نوزدهممرور زمانمنابع نفتيپايان نامه كارشناسي ارشد برقبيع زمانيحقوق كودكتسهيم دانشكاهش ارزشانتقال سهامديهدانش ضمنياحياي زمينبيش فعاليمدل دقيقكارت شناسايي مليعملكرد فروشكار كودكبرنامه ريزي منابع سازمانيكارگزارانوجوه عموميعملكرد برندقوانين مدنيقيمت فروشبازاريابيموج ضرب هاپايان نامه ارشد پليمرپايان نامه هاي مهندسي مكانيكورشكستگيقضيه ماليعوامل فرديهويت يابيمفهوم سياست كيفريفيزيولوژيكيمحيط رقابتيحمايت حقوقيكارشناسان رسميملك عموميبازدارندهولي خاصپيش فرايندهوا شناسيسمينار عمرانمديريت زماننيم پهلويشركت‌هاي پذيرفته شدهخريد پايان نامه عمرانسياست جناييارزش گذاريپايان نامه ارشد كامپيوترپايان نامه ارشد نرم افزارشكل شناختينيروهاي مسلحپايان نامه ارشد رشته برققانون تجارتتكنيك تركيبي تحليل پوششي داده هاكيفيت محصولشركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورسفروش پايان نامه عمرانمشاور خارجيميراث فرهنگيارتكاب جرمگردشگريپايان نامه ارشد عمرانقيمت وروديپايان نامه مهندسي عمرانمولفه هاي سازمانيميل درياييپايان نامه مهندسي مكانيكمشاغل تخصصيمتدولوژيمنطقه شهريقواعد طلاقتحول شناختيسند رسميولايت

 

تور مسافرتي تور هند تور تركيه تور تايلند تور دبي طراحي سايت تور تركيه ساندويچ پانل تور چين رپرتاژ آگهياقامت گرجستان بازاريابي ويروسي

جستجو براي: 
پايان نامه ها درباره بازاريابي داخلي استراتژيك -آميخته بازاريابي دروني

ليست همه پايان نامه هاي دانلودي درباره مديريت منابع انساني

پايان نامه ها درباره يادگيري

خودكارآمدي و اهمال كاري

اثربخشي سازماني

پايان نامه درباره خلاقيت

حاكميت شركتي

همه پايان نامه ها با موضوع رضايت شغلي

همه پايان نامه ها با موضوع توانمندسازي كاركنان(منابع انساني)

ليست همه پايان نامه ها درباره مالكيت فكري -كپي رايت-مالكيت معنوي

بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها

قيمت ميلگرد

پايان نامه هاي بررسي تطبيقي رشته حقوق

بليط كيش

دانلود پايان نامه درباره پياده راه

تور كيش

آموزش مقدماتي تا پيشرفته ساليدوركس

فروش فايل پايان نامه

آموزش شادكامي

مسئوليت فقهي و حقوقي

آثار تحريم ها

جرايم اينترنتي(سايبري)

ذهن آگاهي

تفسير در حقوق

چند عبارت كليدي بيشتر جستجو شده :
منابع نفتيقيمت فروششركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورسسمينار عمرانپايان نامه ارشد كامپيوترقوانين مدنيمرور زمانكارگزارانقضيه مالينيروهاي مسلحوجوه عموميپايان نامه ارشد پليمرمولفه هاي سازمانيهويت يابينيم پهلويسند رسميعوامل فرديتحول شناختيورشكستگيمديريت زمانفيزيولوژيكيبيش فعاليپايان نامه هاي مهندسي مكانيكقواعد طلاقپايان نامه ارشد نرم افزارشكل شناختيمحيط رقابتيگردشگريانتقال سهامدانش ضمنيحقوق انگليسمشاغل تخصصيميل درياييپايان نامه مهندسي عمرانولايتمنطقه شهريحقوق كودككاهش ارزشپايان نامه كارشناسي ارشد برقكيفيت محصولكار كودكپايان نامه ارشد رشته برقملك عموميمتدولوژيفروش پايان نامه عمرانعملكرد فروشموج ضرب هابازاريابيقرن نوزدهمخريد پايان نامه عمرانمدل دقيقهوا شناسيكارت شناسايي مليديهتسهيم دانشبرنامه ريزي منابع سازمانيقيمت وروديحمايت حقوقيعملكرد برندپيش فرايندمشاور خارجياحياي زمينقانون تجارتپايان نامه ارشد عمرانسياست جناييبازدارندهبيع زمانيپايان نامه مهندسي مكانيكولي خاصمفهوم سياست كيفريميراث فرهنگيآموزش گروهيكارشناسان رسميتكنيك تركيبي تحليل پوششي داده هاارزش گذاريشركت‌هاي پذيرفته شدهارتكاب جرم

سبز فايل | Eggnews by Theme Egg.

رفتن به نوارابزار

· درباره وردپرس

· دانلود پايان نامه و سمينار ارشد - سبز فا…

· سفارشي‌سازي

· 154 به‌روزرساني افزونه, 11 به‌روزرساني پوسته

· تازه

· ويرايش برگه

·

·

سئو

امتياز سئو: در دسترس نمي باشد

 

·

جست‌وجو
· سلام كاربر23

بيرون رفتن

 مطالب ديگر:

متن كامل پايان نامه : هموارسازي سود
استان گيلان، علف هاي هرز، تجزيه واريانس، نمونه برداري
دانلود پايان نامه حقوق در مورد مردد
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۰۶:۰۳

لينك دانلود اين پايان نامه ها(دانلود پايان نامه درباره برج تقطير)

 

دانلود پايان نامه:بهينه سازي برج تقطير با بهره گرفتن از مفهوم انتگراسيون حرارتي داخلي و تحليل اكسرژي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي شيمي گرايش :طراحي فرآيند عنوان : بهينه سازي برج تقطير با بهره گرفتن از مفهوم انتگراسيون حرارتي داخلي و تحليل اكسرژي

دانلود پايان نامه:بررسي تكنولوژي هاي موجود براي سولفورزدايي از نفتاي برج تقطير و شبيه سازي فرآيند آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي شيمي گرايش :محيط زيست عنوان : بررسي تكنولوژي هاي موجود براي سولفورزدايي از نفتاي برج تقطير و شبيه سازي فرآيند آن

سمينار ارشد مهندسي شمي فرآيند: طراحي و بهينه سازي برج تقطير جداسازي اورتو زايلين از مخلوط زايلين ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي فرآيند با عنوان : طراحي و بهينه سازي برج تقطير جداسازي اورتو زايلين از مخلوط زايلين ها از ديدگاه انرژي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد رشته برق كنترل: شناسايي فازي online برج تقطير MIMO با بهره گرفتن از مدل TS

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق كنترل با عنوان : شناسايي فازي online برج تقطير MIMO با بهره گرفتن از مدل TS در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد رشته برق كنترل: كنترل تطبيقي برج تقطير با بهره گرفتن از تخمين زن هاي هوشمند

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كنترل تطبيقي برج تقطير با بهره گرفتن از تخمين زن هاي هوشمند در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد مهندسي برق با موضوع كاربرد كنترل فازي در برج تقطير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كاربرد كنترل فازي در برج تقطير در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد مهندسي برق كنترل: طراحي ساختار كنترل براي برج هاي تقطير سري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي ساختار كنترل براي برج هاي تقطير سري در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي شيمي: طراحي مفهومي برج هاي تقطير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : طراحي مفهومي برج هاي تقطير در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد مهندسي برق: انتخاب ساختار كنترل براي برج هاي تقطير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : انتخاب ساختار كنترل براي برج هاي تقطير در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : طراحي مفهوم برج هاي تقطير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : طراحي مفهوم برج هاي تقطير در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد: رفع تنگناهاي افزايش ظرفيت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي مكانيك گرايش : سيستم هاي انرژي عنوان : رفع تنگناهاي افزايش ظرفيت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان

دانلود پايان نامه ارشد : بهينه‌سازي شبكه مبدل‌هاي پيش‌گرم واحد تقطير80 پالايشگاه آبادان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي گرايش : شيمي عنوان : بهينه‌سازي شبكه مبدل‌هاي پيش‌گرم واحد تقطير80 پالايشگاه آبادان

پايان نامه رفع تنگناهاي افزايش ظرفيّت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان

واحد تقطير نفت خام يكي از مهمترين وبحراني ترين واحد هاي عملياتي هـر پـالايشـگاه مي باشد . اين واحد غالباً نيازمند تجديد نظر در طراحي ساختار (Revamping) يا ايجاد تغييرات اندك در وضعيّت موجود آن بدون نياز به كاهش يا افزايش دستگاههاي اساسي فرآيند (Retrofiting) جهت دست يابي به ظرفيت بالاتر ، استحصال بيشتر فرآورده هاي مورد نظر ، كيفيت بالاتر و معمولاً سود اقتصادي بيشتر است. برداشتن محدوديّت ها و رفع گلوگاه از قابليّتهاي موجود معمولاً رايجترين روش جهت رسيدن به اهداف فوق با پذيرش كمترين ريسك مي باشد.
اولين گام در تمامي پروژه هاي افزايش ظرفيت شناسايي قابليّتها و محدوديّتهاي سيستم موجــود مي باشد. در اين پروژه نيز محدوديّتهاي اساسي زير شناسايي گرديد:
1) توان بازيافت حرارت از جريان نفت سفيد گردشي ( Kerosene Pump Around Duty )
2) بروز پديده طغيان (Flooding) در برج تقطير اتمسفري
3) توان حرارتي كوره
آنگاه با اِعمال روش تقطير پيشرفته و نصب يك برج پيش تفكيك به جاي ظرف Pre-flash Drum امكان رفع محدوديّتهاي مذكور فراهم گرديد.
تجزيه و تحليل مطالب با شبيه سازي واحد موجود انجام گرفت و نتايج درخور توجهي به دست آمد. محدوديّتهاي ياد شده فوق مرتفع شده ، امكان افزايش ظرفيّت حاصل گرديد. مزاياي اقتصادي ناشي از آن نيز قابــل تـوجـه مي باشد.

واژگان كليدي: تقطير نفت خام ، افزايش ظرفيّت ، پيش گرمايش نفت خام ، تقطير پيشرفته ، برج پيش تفكيك

پايان نامه ارشد : بررسي عملكرد حلال هاي مختلف جهت جذب دي اكسيدكربن در برج جذب بستر سيال

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي عنوان : بررسي عملكرد حلال هاي مختلف جهت جذب دي اكسيدكربن در برج جذب بستر سيال

دانلود سمينار ارشد مهندسي شيمي فرآيند: مدل rate-based در ستون هاي تقطير واكنشي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي فرآيند با عنوان : مدل rate-based در ستون هاي تقطير واكنشي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي شيمي: طراحي بخش سرد واحد الفين براي توالي هاي مختلف برج ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : طراحي بخش سرد واحد الفين براي توالي هاي مختلف برج ها در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي شيمي طراحي فرآيند: بررسي اكسرژي واحد تقطير اتمسفريك پالايشگاه تبريز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : بررسي اكسرژي واحد تقطير اتمسفريك پالايشگاه تبريز به منظور كاهش مصرف انرژي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شيمي : مطالعه تجربي جداسازي اتيلن گليكول از پسابهاي آبي بوسيله فرايند تقطير غشايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي با عنوان : مطالعه تجربي جداسازي اتيلن گليكول از پسابهاي آبي بوسيله فرايند تقطير غشايي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه هاي دانلودي رشته مهندسي شيمي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد : بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي نساجي الياف : بررسي و پيشرفت ها ي توليد الياف دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسما دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته برق

در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته برق سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد: بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار […]

دانلود پايان نامه ارشد:امكان سنجي تبديل ميعانات گازي به سوخت هاي قابل مصرفي ( بنزين )

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي شيمي گرايش :مهندسي فرآيند عنوان : امكان سنجي تبديل ميعانات گازي به سوخت هاي قابل مصرفي ( بنزين )

پايان نامه ارشد رشته شيمي: شبيه سازي فرآيند توليد متيل استات با بهره گرفتن از Rate-Baded Model

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : شبيه سازي فرآيند توليد متيل استات با بهره گرفتن از Rate-Based Model (تعادلي و غيرتعادلي) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد مهندسي شيمي فرآيند: مدلسازي سينتيكي واكنش هاي فرآيند visbreaking

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرآيند با عنوان : مدلسازي سينتيكي واكنش هاي فرآيند visbreaking جهت ارتقاء برش هاي سنگين نفت در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي شيمي مهندسي فرآيند: شبيه سازي واحد غلظت شكن و ارائه راهكار جهت افزايش بنزين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرآيند با عنوان : شبيه سازي واحد غلظت شكن و ارائه راهكار جهت افزايش بنزين پالايشگاه نفت بندرعباس در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته شيمي مهندسي فرايند: تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرايند با عنوان : تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي در مجتمع پتروشيمي برزويه و طراحي هيدروليكي برج T-2002 با بهره گرفتن از استانداردهاي مربوطه در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته برق كنترل: طراحي كنترل كننده پيش بين براي سيستم هاي چندمتغيره صنعتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق كنترل با عنوان : طراحي كنترل كننده پيش بين براي سيستم هاي چندمتغيره صنعتي با بهره گرفتن از تكنيك هاي هوشمند تطبيقي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته برق كنترل: شبيه سازي واحد EDC پتروشيمي بندر امام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : شبيه سازي واحد EDC پتروشيمي بندر امام و بهبود كنترل آن در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي شيمي فرآيند: آشنايي با واحد غلظت شكن پالايشگاه نفت بندرعباس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : آشنايي با واحد غلظت شكن پالايشگاه نفت بندرعباس در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود سمينار ارشد مهندسي شيمي: ارائه يك الگوي بهينه براي توليد حلال هاي ويژه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : ارائه يك الگوي بهينه براي توليد حلال هاي ويژه و شبيه سازي واحد توليد حلال هاي پالايشگاه اصفهان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي برق: طراحي سيستم كنترل مصون در برابر خطا

 مطالب ديگر:

مقاله رايگان درمورد قانون حمايت از خانواده
رشته حقوق-دانلود پايان نامه : حقوق طلبكار
فايل رايگان پايان نامه روانشناسي : انگيزه كاركنان
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۴۸:۳۶

لينك دانلود اين پايان نامه ها (پايان نامه در مورد بتن غلتكي)

 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران : تكنيك ساخت سد هاي بتن غلتكي (RCC)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : تكنيك ساخت سد هاي بتن غلتكي (RCC) در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد: تعيين پارامترهاي موثر بر پايداري سدهاي بتني وزني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران عنوان : تعيين پارامترهاي موثر بر پايداري سدهاي بتني وزني

دانلود پايان نامه ارشد : تاثير غير يكنواخت بودن فونداسيون در پاسخ ديناميكي سدهاي بتني وزني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عمران گرايش :سازه هاي هيدروليكي عنوان : تاثير غير يكنواخت بودن فونداسيون در پاسخ ديناميكي سدهاي بتني وزني

دانلود پايان نامه ارشد:مقايسه سيستم‌هاي مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهاي زلزله وارد بر يك پل دو دهانه بتني

پلها به عنوان عناصر كليدي مسيرهاي ارتباطي و بزرگراهها درون شهري و برون شهري تلقي ميشوند و به علت ظرافت ساختار سيستم‌هاي سازه‌اي و اجراي پر هزينه آنها هستند نسبت به ساير عناصر راه از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند در طراحي پلها، دهانه‌هاي كوتاه و متوسط بتن آرمه و فولادي براساس آيين نامه‌هاي طراحي (نشريه 395 براي طراحي پلهاي فلزي و نشريه 389براي پلهاي بتن آرمه) براي عبور گاه چهار سيستم سازه‌اي (يك عنصري، دو عنصري، سه عنصري و چهار عنصري) در نظر ميگيرند كه اين عبور گاهها با اتصالات ثابت(مفصلي) و انبساطي(غلتكي)با پايه‌هاي پل ارتباط برقرار مي‌كنند كه ميتوان از ضعف بزرگ اين نوع تكيه گاهاً با توجه به بارهامخصوصا” بارهاي غالب زلزله نام برد كه براي غلبه پيدا كردن بر اين ضعف طراحي از تكيه گاه گيردار ميشود براي اتصال بين عبور گاهها و پايه‌هاي پل استفاده نمود كه در اين پايان نامه يك پل دو دهانه بتن آرمه در نظر گرفت سپس براي انواع تكيه گاهها (مفصلي،غلتكي و گيردار ) براي سه سيستم سازه‌اي (يك عنصري،دو عنصري و سه عنصري) مدل نموده و بارهاي قابل تحمل را مخصوصا” بارزلزله وارد نمود سپس از نتايج آن در كارهاي عملي ( پلهاي ارتباطي در سطح درون شهر و برون شهرها ) مورد استفاده قرار داد در آيين نامه هاي طراحي پلهاي بتني ايران (نشريه 389)طراحي دو نوع تكيه گاه (مفصلي – غلتكي) ديده ميشود و لازم است تكيه گاهها در مقابل واكنشهاي تكيه گاهي مقاومت نموده و در ضمن هيچ گونه ممانعتي در مقابل تغيير مكانها و دورانهاي طولي پل ايجاد ننمايد زيرا هرگونه ممانعت در مقابل چرخش و تغيير مكان باعث ايجاد نيروها و لنگر هاي داخلي در عبور گاه و پايه پل خواهد شد كه ميتوان يكي از ضعفهاي اينگونه تكيه گاهها دانست همچنين يكي ديگر از ضعفها كه بحث اصلي اين تحقيق ميباشد مقابله با نيروهاي فاجعه آميز زلزله در ايران ميباشد كه ميتوان از لغزش شاهتيرها عبور گاه در روي پايه هاي پل در اين تكيه گاهها نام برد ضمنا” با عنايت به اينكه نيروهاي زلزله در سه جهت (دو جهت افقي ويك جهت عمودي) بر سازه هاي احداث شده وارد ميگردد و بدليل وارد شدن اين نيروها آنهم در سه جهت برپلهاي بتن آرمه با تكيه گاههاي اشاره شده را ضعف بزرگي بر عملكرد لرزه اي اينگونه پلها دانست لذا برخود واجب دانستيم سيستمهاي مختلف انتقال بار مخصوصا” بارهاي لرزه اي در پلهاي بتن آرمه را مدل نماييم سپس بتوان از نتايج استخراج شده در جهت بهسازي لرزه اي پلها استفاده بهينه نمود انجام اين تحقيق ميتواند تصوير كلي از وضعيت آسبب پذيري اينگونه پلها (مفصلي- غلتكي)كه در گذشته و حال در كشور احداث شده اند ارائه نماييم و احداث پلها با تكيه گاهاي گيردار بدليل عملكرد بهتر لرزه اي و اقتصادي راپيشنهاد ميدهيم.

ساليان ميباشد كه در ايران بر اساس آيين نامه طراحي پلها(نشريه 395 براي طراحي پلهاي فلزي و نشريه 389براي پلهاي بتن آرمه)پلهاي درون شهري و برون شهري در شركتهاي مشاور در حال طراحي و توسط شركتهاي پيمانكاري با رتبه خاص در حال احداث بوده و است وتاكنون تحقيقات و بررسيهاي فراوان از اثر زلزله برپلها از جمله بررسي اثرات تخريبي زلزله برپل و راه‌هاي جلوگيري از اين آسيبها،اثر مولفه قائم زلزله بر روي پايه پلها، بررسي اثرات زلزله‌هاي نزديك گسل برروي سازه‌هاي مهندسي ساز همچون پل،بررسي تاثير جهت بارگذاري زلزله در پاسخ پلهاي مورب و نهايتا” بررسي اثر طول نشيمنگاهها در طراحي لرزه‌اي پلها صورت پذيرفته ولي تا كنون هيچگونه تحقيقي در مورد مقايسه سيتمهاي مختلف انتقال بار در پلها در مقابل بارهاي زلزله وارد برپل در يك پل دو دهانه انجام نپذيرفته كه ما در اين تحقيق به اين موضوع ميپردازيم پلهاي دو دهانه يكي از رايج ترين نوع پلها به شمار مي‌رود. در مهندسي راه يكي از هزينه‌هاي سنگين ابنيه فني، مخصوصاٌ پلها است. از طرف ديگر سازه پلها در مقابل زلزله آسيب پذير بوده و در صورتي كه در يك مسير پلي خراب شود عبور و مرور در مسير مختل شده و مي‌دانيم در اين حالت دسترسي به مناطق زلزله زده از اهميت ويژه برخودار است پس پايداري و قابليت بهره برداري بعد از زلزله خيلي مهم است. قتعاٌ انتخاب سيستم پل در بقاي يك پل موثر است. بدين ترتيب بر آن شديم كه در مورد عملكرد پلها در مقابل زلزله براي پلهاي بتن آرمه دو دهانه، مطالعاتي را صورت دهيم. جنبه نوآوري و جديد بودن اين تحقيق را ميتوان به اين صورت بيان نمودكه در پل سازي به دليل سهولت اجراء عمدتاٌ از پل‌هاي با اتصالات ساده و تير و دال استفاده مي‌كنند در اين تحقيق علاوه بر در نظر داشتن جنبه‌هاي اقتصادي در خصوص عملكرد سيستمهاي انتقال بار در پلها و پايداري آنها در مقابل نيروهاي زلزله مطالعات مكفي انجام خواهد شد كه نتيجه اطلاعات مفيدي را در اختيار طراحان قرار مي‌دهد.

با عنايت به اصول فوق، در اين قسمت خلاصه اي از فصول مختلف اين پژوهش را ذكر كرده تا در نظر خواننده اصول كلي شكل گيرد. فصل اول اين سمينار به بررسي و مطالعه انواع پلها با توجه به تقسيم بنديهاي موجود پرداخته سپس بررسي اجماعي از سيستم هاي انتقال بار در آنهاخواهيم داشت تا كليات انتقال بار در اين پلها بطور اكمل متوجه شويم. در فصل دوم مي آييم تحقيقات انجام شده را در مورد اثر مهلك بار زلزله بر اين سازه هاي حساس ارتباطي بررسي مينماييم. فصل سوم اختصاص به بررسي جامع بارگذاري ترافيكي باعنايت به آيين نامه ايران براي بارگذاري پلهاو بار گذاري لرزه اي با توجه به آيين نامه ايران براي بارگذاري پلها ميباشد. فصل چهارم اختصاص به مدل سازي يك پل دو دهانه با سيستمها مختلف انتقال بار(يك عنصري،دوعنصري و سه عنصري) در نرم افزار مناسب ( برنامه2000SAP). فصل پنجم اختصاص دارد به مقايسه سيستم هاي مختلف انتقال بار در مقابل بارهاي زلزله بر يك پل دو دهانه بتني، فصل فصل ششم اين سمينار كه در واقع منعكس كننده نتايج انجام شده براي بدست آوردن نحوه عملكرد اين نمونه پل بعنوان پايه اين تحقيق در انواع تكيه گاهها دارد و نهايتاً فصل هفتم اختصاص تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از اين نمونه مدلسازي دارد.

فصل اول اين سمينار به بررسي و مطالعه انواع پلها با توجه به تقسيم بنديهاي موجود پرداخته سپس بررسي اجماعي از سيستم هاي انتقال بار در آنهاخواهيم داشت تا كليات انتقال بار در اين پلها بطور اكمل متوجه شويم. در فصل دوم مي آييم تحقيقات انجام شده را در مورد اثر مهلك بار زلزله بر اين سازه هاي حساس ارتباطي بررسي مينماييم. فصل سوم اختصاص به بررسي جامع بارگذاري ترافيكي باعنايت به آيين نامه ايران براي بارگذاري پلهاو بار گذاري لرزه اي با توجه به آيين نامه ايران براي بارگذاري پلهاميباشد. فصل چهارم اختصاص دارد به مقايسه سيستم هاي مختلف انتقال بار در مقابل بارهاي زلزله بر يك پل دو دهانه بتني، فصل پنجم اختصاص به مدل سازي يك پل دو دهانه با سيستمها مختلف انتقال بار(يك عنصري،دوعنصري و سه عنصري) در نرم افزار مناسب ( برنامه 2000SAP)، فصل ششم اين سمينار كه در واقع منعكس كننده نتايج انجام شده براي بدست آوردن نحوه عملكرد اين نمونه پل بعنوان پايه اين تحقيق در انواع تكيه گاهها دارد و نهايتا” فصل هفتم اختصاص تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از اين نمونه مدلسازي دارد

كليد واژه‌ها: پل، تكيه گاه، زلزله، انتقال بار، عملكرد سازه‌اي، عبورگاه، دهانه، بتن آرمه

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دستهپرستاري (58)پزشكي (175)تربيت بدني (177)ترجمه مقاله ISI (46)دسته بندي نشده (44)شيمي (125)علوم انساني (6,453) اقتصاد (123) الهيات -فقه و فلسفه (538) تاريخ (58) جغرافيا (259) حقوق (1,277) رشته حسابداري (437) رشته مديريت (1,547) روانشناسي و علوم تربيتي (1,028) زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه) (101) زبان و ادبيات عربي (65) زبان و ادبيات فارسي (406) علوم اجتماعي – جامعه شناسي (321) علوم ارتباطات (63) علوم سياسي (156) مديريت آموزشي و برنامه ريزي درسي (109)علوم پايه (409) رشته رياضي (56) زمين شناسي (49) زيست شناسي (263) علوم جانوري (16) محيط زيست (1) منابع طبيعي (2)فني و مهندسي (4,054) رشته مكانيك (348) صنايع غذايي (55) عمران (412) فيزيك (124) مهندسي برق (771) مهندسي پليمر (75) مهندسي شيمي (354) مهندسي صنايع (286) مهندسي فناوري اطلاعات (237) مهندسي كامپيوتر (138) مهندسي […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته عمران

در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته عمران سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد: بررسي نفوذ آب شور از كوير […]

سمينار ارشد رشته عمران سازه هاي هيدروليكي: ارائه يك مدل عددي و رياضي براي استفاده از شبكه بندي ورونوي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي با عنوان : ارائه يك مدل عددي و رياضي براي استفاده از شبكه بندي ورونوي جهت محاسبه تراوش از زير سد بتن غلتكي به روش حجم محدود بي سازمان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد رشته عمران: تركيب شبكه بندي هاي ورونوي و دلايني در روش حجم محدود

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : تركيب شبكه بندي هاي ورونوي و دلايني در روش حجم محدود براي مدل كردن جريان روي سرريز پلكاني در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي: RCC Dam Materia

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكي RCC Dam Materia

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران : RCC Dam Material

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : RCC Dam Material در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد : تحليل اجزاي محدود فرآيند شكل دهي لوله هاي مسي مستطيلي روتور كنداكتور

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مكانيك گرايش :ساخت و توليد عنوان : تحليل اجزاي محدود فرآيند شكل دهي لوله هاي مسي مستطيلي روتور كنداكتور

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي تأثير طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌هاي افقي و قائم

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران گرايش : سازه عنوان: بررسي تأثير طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌هاي افقي و قائم

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه عددي تاثير عوامل مختلف بر ناپايداري شيب سدهاي خاكي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته عمران گرايش : مكانيك خاك و پي عنوان : مطالعه عددي تاثير عوامل مختلف بر ناپايداري شيب سدهاي خاكي

دانلود پايان نامه ارشد عمران سازه :بررسي فروپاشي پيش رونده ي پل هاي خرپائي

دانلود متن كامل پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته عمران گرايش سازه با عنوان:بررسي فروپاشي پيش رونده ي پل هاي خرپائي

 مطالب ديگر:

دانلود تحقيق در مورد استفاده از زور
منبع مقاله درباره تدبر در قرآن
رشته روانشناسي-دانلود پايان نامه درباره روش هاي تدريس-پايان نامه آماده
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۲۲:۲۲

لينك دانلود اين پايان نامه ها (دانلود پايان نامه در مورد بازنشستگي)

 

ازنشستگي

پايان نامه تاثير پارامترهاي سن و سابقه‏ ي بازنشستگي بر منابع

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( گرايش: سيستم‏هاي اطلاعاتي عنوان : بررسي تاثير پارامترهاي سن و سابقه‏ي بازنشستگي بر وضعيت منابع و مصارف صندوق تأمين اجتماعي تابستان 1393 تكه هايي از متن پايان نامه […]

پايان نامه تحليل گفتمان خط‏‏مشي‏هاي عمومي مرتبط با بازنشستگي در جمهوري اسلامي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشكده علوم اجتماعي تحليل گفتمان خط‏‏مشي‏هاي عمومي مرتبط با بازنشستگي در جمهوري اسلامي ايران و ترسيم آينده‏هاي بديل بهار 1394 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : […]

پايان نامه : تعيين رابطه بين رهبري تحول گرا در سازمان و ايجاد دانش در سازمان صندوق هاي بازنشستگي،پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت عنوان : تعيين رابطه بين رهبري تحول گرا در سازمان و ايجاد دانش در سازمان صندوق هاي بازنشستگي،پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت

دانلود پايان نامه‌ ارشد جامعه شناسي

دانلود پايان نامه : اهميت رسانه ها در دنياي امروز دانلود پايان نامه ارشد: بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان تهران دانلود پايان نامه : علل گرايش مديران و كاركنان روابط عمومي به استفاده از سامانه‌هاي پيامكي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي ورفاه اجتماعي درباره […]

پايان نامه تبيين رابطه قدرت خلق نقدينگي با ساختار سرمايه بانك­ها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداري عنوان پايان نامه : تبيين رابطه قدرت خلق نقدينگي با ساختار سرمايه بانك­ها زمستان 1393 تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن […]

پايان نامه اجراي حسابداري تعهدي برتصميم گيري مديران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حسابداري گرايش حسابداري عنوان تاثيراجراي حسابداري تعهدي برتصميم گيري و پاسخگويي مديران دانشگاه هاي علوم پزشكي شمال غرب كشور تابستان 1393 تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت كار آفريني گرايش سازماني عنوان: مطالعه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان ( هفتمين محور سياست هاي كلي نظام اداري نقشه راه اصلاح نظام اداري) […]

پايان نامه رفتار شهروندي سازماني و رابطه آن با سرمايه اجتماعي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش : تحول عنوان: رفتار شهروندي سازماني و رابطه آن با سرمايه اجتماعي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان همدان تابستان 1392 تكه هايي از […]

پايان نامه اولويت بندي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد پروژه كارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني موضوع : بررسي و اولويت بندي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش و تاثير آن بر عملكرد سازماني(مورد مطالعه: ادارات دولتي شهر لامرد) شهريورماه 1392 تكه هايي از […]

پايان نامه عوامل مؤثر بر موفقيت سازمان تأمين اجتماعي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق دانشكده مديريت بازرگاني (M.A)پايان‏ نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش مديريت بيمه‏اي عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت سازمان تأمين اجتماعي در برقراري مستمري بازنشستگي بيمه‏شدگان شعبه يك قم تابستان 1392 تكه هايي از متن […]

پايان نامه تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان: بررسي تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه سامان در رشته بيمه عمر و تشكيل سرمايه تابستان 92 تكه هايي از […]

پايان نامه تاثير گروه درماني شناختي- رفتاري بر ميزان استرس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي (M.A) عنوان : بررسي تاثير گروه درماني شناختي– رفتاري بر ميزان استرس ورزشكاران رزمي­كار شهرستان گيلانغرب زمستان 93 تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه ارزيابي كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه اصفهان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ي مديريت آموزشي ارزيابي كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استاد مشاور دكتر سعيد رجايي پور مهرماه 1388 (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه بررسي اندازه رفتار توده وار موسسات نهادي و سرمايه گذاران انفرادي در بورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت مالي بررسي اندازه رفتار توده وار موسسات نهادي و سرمايه گذاران انفرادي در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر علي سوري شهريورماه1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه رابطه­­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت مالي رابطه­­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي بهمن ماه ۱۳۹۲ (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه بررسي رابطه عدالت سازماني با خشونت در محيط كار در اداره كل ورزش و جوانان استان فارس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني،گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A. ) گرايش : مديريت ورزشي موضوع: بررسي رابطه عدالت سازماني با خشونت در محيط كار در اداره كل ورزش و جوانان استان فارس استاد […]

پايان نامه رتباط بين ميزان آسيب مجدد در اندام تحتاني و سابقه ورزشي، زمان بازگشت به ورزش ومدت زمان بازتواني فوتباليست‌هاي مرد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي بخش حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي رتباط بين ميزان آسيب مجدد در اندام تحتاني و سابقه ورزشي، […]

پايان نامه تدوين شايستگي­هاي رهبري مورد نياز براي ايجاد برنامۀ جانشين­پروري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران دانشكده مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني تدوين شايستگي­هاي رهبري مورد نياز براي ايجاد برنامۀ جانشين­پروري “مطالعه موردي: شركت پالايش گاز پارسيان“ پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مديريت دولتي اين پايان نامه […]

پايان نامه بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي– گرايش منابع انساني عنوان : بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي ( مطالعه موردي : شركت توزيع نيروي برق منطقه جنوب غرب تهران بزرگ ) بهار: […]

پايان نامه تأثير هشت هفته تمرين استقامتي بر برخي پارامترهاي بيومكانيكي استخوان ران موش­هاي صحرايي نر مسن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته بيومكانيك ورزشي تأثير هشت هفته تمرين استقامتي بر برخي پارامترهاي بيومكانيكي استخوان ران موش­هاي صحرايي نر مسن شهريور 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پابان نامه بررسي اولويت‌ها و محدوديت هاي اوقات فراغت با تاكيد بر ورزش

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : مديريت ورزشي عنوان: بررسي اولويت‌ها و محدوديت هاي اوقات فراغت با تاكيد بر ورزش در بازنشستگان […]

پايان نامه نقش اقدامات مديريت منابع انساني در مسئوليت پذيري اجتماعي و نتايج حاصل از عملكرد در شركت هاي محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : مديريت دولتي گرايش : منابع انساني موضوع : نقش اقدامات مديريت منابع انساني در مسئوليت پذيري اجتماعي و نتايج حاصل از عملكرد در شركت هاي محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي سال […]

پايان نامه بررسي كارآيي معيارهاي ارزيابي عملكرد فرامدرن در صندوق­هاي سرمايه ­گذاري مشترك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشكده علوم انساني، گروه حسابداري پايان­ نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حسابداري عنوان: بررسي كارآيي معيارهاي ارزيابي عملكرد فرامدرن در صندوق­هاي سرمايه ­گذاري مشترك در بازار اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر مرضيه بيات زمستان91 (در فايل دانلودي […]

پايان نامه بررسي ساختار مالكيت و جريان‌هاي وجوه نقد در تعيين سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه پايان نامه­ جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته‌ حسابداري عنوان بررسي ساختار مالكيت و جريان‌هاي وجوه نقد در تعيين سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شهريور ماه 1393 (در فايل دانلودي […]

پايان نامه بررسي رابطه بين معيارهاي حاكميت شركتي و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات خوزستان پايان نامه كارشناسي ارشد (M.A) رشته : حسابداري گرايش : حسابداري موضوع : بررسي رابطه بين معيارهاي حاكميت شركتي و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما : دكتر جابر محمدموسايي سال تحصيلي : […]

پايان نامه بررسي رابطه بين اجزاي اقلام تعهدي و حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده ي بورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي مركز آموزش هاي بين المللي خليج فارس پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري «M.A» موضوع: بررسي رابطه بين اجزاي اقلام تعهدي و حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده ي بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر ولي خدادادي سال تحصيلي: 1392-1391 (در […]

پايان نامه طراحي بهينه­ اوراق بهادار سازي در رابطه­ كارفرما – كارگزار بر اساس رويكرد استنباط بيزين از مخاطره­ي اخلاقي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي اقتصاد پايان نامه ارائه شده به عنوان بخشي از فعاليت­هاي تحصيلي لازم جهت اخذ دكتري تخصصي (Ph.D) در رشته علوم اقتصادي عنوان: طراحي بهينه­ اوراق بهادار سازي در رابطه­ كارفرما – كارگزار بر اساس رويكرد استنباط بيزين از مخاطره­ي […]

پايان نامه تاثير سهولت كسب و كار(EDB) و سرمايه ­گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر رشد اقتصادي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشكده­ي مديريت و اقتصاد پايان نامه­ي دوره­ي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي تاثير سهولت كسب و كار(EDB) و سرمايه ­گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر رشد اقتصادي شهريور­ماه 1390 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه نقش خصوصي سازي در ارتقاي عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انساني در بانك صادرات استان قم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A مديريت دولتي گرايش منابع انساني عنوان : نقش خصوصي سازي در ارتقاي عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انساني در بانك صادرات استان قم استاد مشاور: دكتر جعفر رحماني […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر منابع مالي (ارزي و ريالي) بانك ملت در استان قم با بهره گرفتن از تكنيك TOPSIS

 مطالب ديگر:

منبع مقاله درباره قراردادهاي بيمه
سرمايه در گردش دوره‌اي و دائمي
پايان نامه ارشد حقوق : نظام هاي حقوقي
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۱۷:۲۳

لينك دانلود اين پايان نامه ها (پايان نامه درباره بازدۀ آبي)

 

پايان نامه ارشد: مقايسۀ روش هاي كاشت روي پشته و مرسوم در عملكرد گندم فلات و بازدۀ آبي در منطقۀ مشهد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: مهندسي كشاورزي گرايش: مكانيزاسيون كشاورزي عنوان : مقايسۀ روش هاي كاشت روي پشته و مرسوم در عملكرد گندم فلات و بازدۀ آبي در منطقۀ مشهد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

 مطالب ديگر:

مقاله رايگان درباره تعهدات قراردادي
پايان نامه رشته حقوق : مقرون به آزار يا تهديد
سود مورد انتظار
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۱۵:۰۰

لينك دانلود اين پايان نامه ها (دانلود پايان نامه در مورد بازدارنده)

 

پايان نامه شناسايي، اولويت بندي و ارزيابي عوامل پيش برنده و بازدارنده در شكل گيري دانشگاه كارآفرين در ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني گروه مديريت صنعتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني عنوان : شناسايي، اولويت بندي و ارزيابي عوامل پيش برنده و بازدارنده در شكل گيري دانشگاه كارآفرين در ايران (مطالعه موردي: دانشگاه هاي شاهد، تهران و يزد) […]

پايان نامه بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده در استفاده از كتابخانه‌هاي عمومي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و ­اقتصاد پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش­شناسي عنوان: بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده در استفاده از كتابخانه‌هاي عمومي: مورد مطالعه در كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان همدان استاد مشاور دكتر محمدحسن زاده شهريور­1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه:بررسي عوامل بازدارنده ميزان مشاركت زنان شهرستان جهرم در فعاليتهاي ورزش تفريحي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه بررسي عوامل بازدارنده ميزان مشاركت زنان شهرستان جهرم در فعاليتهاي ورزش تفريحي

پايان نامه ارشد :شناسايي عوامل پيش­برنده و بازدارنده طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري غرب استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : كشاورزي گرايش :مديريت كشاورزي عنوان : شناسايي عوامل پيش­برنده و بازدارنده طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري غرب استان گيلان

دانلود پايان نامه حقوق : مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامي

پايان نامه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي:عوامل بازدارنده توسعه كشاورزي در مناطق روستايي -شهرستان خنداب- استان مركزي-

دانلود متن كامل پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا گرايش گردشگري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي با عنوان:بررسي و تحليل عوامل بازدارنده توسعه كشاورزي در مناطق روستايي -شهرستان خنداب- استان مركزي-

پايان نامه ارشد كشاوزي : اثر برخي تركيبات بازدارنده‌ي قهوه‌اي شدن آنزيمي در حفظ كيفيت و افزايش عمر انباري ميوه‌ي ازگيل ژاپني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاوزي – علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه با عنوان : اثر برخي تركيبات بازدارنده‌ي قهوه‌اي شدن آنزيمي در حفظ كيفيت و افزايش عمر انباري ميوه‌ي ازگيل ژاپني

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع برند (نام تجاري)

ليست برخي از پايان نامه ها در رابطه با اين موضوع كه متن كامل آنها با فرمت ورد داخل سايت ما موجود است : پايان نامه نياز به منحصر بفرد بودن مصرف كنندگان و تاثيرآن بر درك برند پايان نامه شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه پايان نامه شناسايي ورتبه بندي […]

ساختار سازماني – دانلود پايان نامه ها

انواع ساختار سازماني: هر سازماني ساختار منحصر به‌فرد خود را داراست. در اينجا طبقه‌بندي ساختار سازماني از ديدگاه رابينز را آورده‌ايم. الف) ساختار ساده: ويژگي: در واقع ساختار ساده توسط ويژگيهايي كه در آن نيست،‌نه ويژگيهايي كه داراست شناخته مي‌شود: دقيق طراحي نشده است پيچيدگي كم است رسميت پائين است. اختيار در دست يك شخص […]

پايان نامه تحليل فقهي،حقوقي تشويق وتنبيه كودكان با تاكيدبر روايات

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (MA) رشته تحصيلي: الهيات و معارف اسلامي گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي موضوع: تحليل فقهي،حقوقي تشويق وتنبيه كودكان با تاكيد بر روايات و ديدگاه روان شناسي سال تحصيلي: 1392-1391 تكه […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A ) گرايش مديريت بازرگاني داخلي عنوان : شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با تلفيق مدل پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل […]

پايان نامه رابطه عوامل مديريتي با استقرار و پياده سازي حسابداري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق پايان نامه كارشناسي ارشد عنوان تحقيق : رابطه عوامل مديريتي با استقرار و پياده سازي حسابداري تعهدي در شهرداري قم رشته تحصيلي:مديريت بازرگاني گرايش تحول تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از […]

پايان نامه تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : مديريت دولتي-تحول عنوان : تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي بر بهبود سلامت مالي در بانك ملي شهرستان كاشان زمستان 1393 تكه […]

پايان نامه پيش بيني عوامل مؤثربر تمايل مشتري براي پذيرش تجارت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) عنوان: بررسي و پيش بيني عوامل مؤثربر تمايل مشتري براي پذيرش تجارت همراه با رويكرد شبكه عصبي تابستان 1393 تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه رابطه هوش هيجاني و شيوه‌هاي فرزندپروري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات پايان‌نامه جهت دريافت كارشناسي‌ارشد رشته مشاوره و راهنمايي(M.A) عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني و شيوه‌هاي فرزندپروري مادران با خلاقيت دختران دبستاني شهر كرمانشاه شهريور1393 تكه هايي از متن […]

پايان نامه رابطه بين ساختار سازماني و ميزان آمادگي دبيران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي عنوان: «بررسي رابطه بين ساختار سازماني و ميزان آمادگي دبيران براي پذيرش تغيير در دبيرستانهاي شهرستان چهار دانگه» تابستان 93 تكه […]

پايان نامه آسيب شناسي اخلاق حرفه اي معلمان ابتدايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش : برنامه ريزي آموزشي عنوان :آسيب شناسي اخلاق حرفه اي معلمان ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان ملارد زمستان 1391 تكه هايي از […]

پايان نامه رابطه دينداري و نگرش مذهبي با سلامت روان نوجوانان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي عمومي(M.A) عنوان رابطه دينداري و نگرش مذهبي با سلامت روان نوجوانان دختر شهر كرمانشاه در سال 1393 پاييز 1393 تكه هايي […]

پايان نامه بررسي تأثير دينداري بر ميزان بزهكاري در نوجوانان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمسار دانشكده علوم انساني،گروه جامعه شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A)) عنوان: بررسي تأثير دينداري بر ميزان بزهكاري در نوجوانان (شهرستان دامغان) اسفند1391 تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه نقد وبررسي حقوق شاكي و متهم در سازمان تعزيرات

واحدنراق گروه حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرايش حقوق جزا و جرم شنا سي عنوان: نقد وبررسي حقوق شاكي و متهم در سازمان تعزيرات حكومتي تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

پايان نامه بررسي جرم شناختي پديده فرار دختران و زنان از خانواده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A) گرايش جزا و جرم شناسي عنوان پايان نامه : بررسي جرم شناختي پديده فرار دختران و زنان از محيط خانواده در استان مركزي در سال 1390 تابستان 1392 تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه بررسي آثار جرم زائي وجود سلاح هاي گرم غير مجاز

واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق(M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي آثار جرم زائي وجود سلاح هاي گرم غير مجاز مطالعه موردي بين سال هاي(1388-1391) شهر ايلام پاييز 139 تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : […]

پايان نامه بررسي رابطه جرم و گناه در حقوق كيفري ايران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A) گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي رابطه جرم و گناه در حقوق كيفري ايران پائيز 1392 تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه درباره تأثير انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت در برابر تغيير سازماني

در زمان كنو ني سازمان ها به صورت فز اينده اي با محيط پويا و در حال تغيير روبه رو هستند و مجبور شدند كه خود را با اين عوامل محيطي وفق دهند . تكنولوژي موجب تغيير كارها و سازمان ها شده است . بر اي مثال به جاي سرپرستي مستقيم ، كارها به وسيله […]

پايان نامه بررسي وضعيت كتاب­خواني بين مدد­جويان ندامت­گاه­هاي شهر خرم­آباد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني و اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) كتابداري گرايش: اطلاع­رساني عنوان: بررسي وضعيت كتاب­خواني بين مدد­جويان ندامت­گاه­هاي شهر خرم­آباد استاد مشاور : دكتر صديقه محمد­اسماعيل بهمن 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه بررسي رابطه صميميت زناشويي و بخشودگي با تعهد زناشويي در كاركنان زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شاهرود

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه بجنورد دانشكده علوم انساني گروه مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد رشته راهنمايي و مشاوره بررسي رابطه صميميت زناشويي و بخشودگي با تعهد زناشويي در كاركنان زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شاهرود استاد مشاور: دكتر هادي عباسي زمستان 1393 (در فايل دانلودي […]

پايان نامه اثر بخشي آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سبك مقابله در دختران كمرو پايه ششم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات يزد پايان نامه كارشناسي ارشد (.M.A) رشته مشاوره و راهنمايي عنوان تحقيق : اثر بخشي آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سبك مقابله در دختران كمرو پايه ششم استاد مشاور: دكتر محمد حسين فلاح يخداني 1393 (در فايل دانلودي […]

پروپوزال تأثير جهاني شدن بر رشد تروريسم در افغانستان

اين پايان نامه هنوز انجام نشده است فرم شماره يك فرم اجمالي عنوان پايان نامه اين قسمت توسط اداره ي تحصيلات تكميلي پر مي شود شماره : تاريخ تحويل: تاريخ بررسي: تصويب شد: اصلاح شود: اصلاح و در بورد مطرح شود: رد شد: موارد اصلاح/ دلايل رد: بورد بررسي دانشگاه در مورد پيش نويس ايراييه […]

پايان نامه مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت گرايش: منابع انساني موضوع: مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان سال تحصيلي: 1392-1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه تأثير موسيقي مهيج، آرامش­بخش، تركيبي و تحريك­كننده­ امواج مغزي بر بهبود اجراي ورزشي

 مطالب ديگر:

منابع مقاله درمورد رويكرد تلفيقي
ارتباطات و اطلاع رساني
پايان نامه رايگان درمورد قاعده احسان، جبران خسارت، دفاع مشروع، قانون مجازات
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :دانلود مقاله
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۱۲:۲۸

لينك دانلود اين پايان نامه ها (پايان نامه با موضوع بارشناختي)

 

 

دانلود پايان نامه : بررسي بارشناختي بيروني آموزش به شيوۀ چند رسانه ايِ مبتني بر الگوي طراحي آموزشي مريل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي عنوان : بررسي بارشناختي بيروني آموزش به شيوۀ چند رسانه ايِ مبتني بر الگوي طراحي آموزشي مريل

پايان نامه كاربرد شبكه هاي عصبي براي شناسايي مشتريان راضي خدمات بانكداري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه پيام نور دانشكده علوم انساني مركز بابل پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك گروه مديريت عنوان پايان نامه: كاربرد شبكه هاي عصبي براي شناسايي مشتريان راضي خدمات بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي: بانك ملت) شهريور 93 (در فايل دانلودي نام […]

دانلود پايان نامه ارشد: تحليل هم ­آيندي مطالعات فرهنگي در ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : جامعه شناسي عنوان : تحليل هم ­آيندي (كانجانكچرال) مطالعات فرهنگي در ايران

 مطالب ديگر:

دانلود پايان نامه ارشد درمورد اسناد بين المللي
پايان نامه رايگان حقوق : اعتبار امر مختوم
منابع پايان نامه ارشد درباره الگوريتم ژنتيك
موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ]