loading...

مقاله

دانلود مقاله

بازدید : 278
11 زمان : 1399:2

تيرماه 1394

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

هدف از اين تحقيق شناسايي و الويت بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري جهت توسعه كسب و كار گردشگري در منطقه آزاد ارس مي‌باشد. روش تحقيق توصيفي از نوع پيماشي بوده و جامعه آماري آن سرمايه‌گذاران و كارشناسان گردشگري منطقه آزاد ارس بوده است. تعداد نمونه انتخابي براي جامعه سرمايه‌گذاران 43 نفر و براي كارشناسان خبره 5 نفر بوده است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته هست كه شامل دو پرسشنامه، يكي مربوط به سرمايه‌گذاران كسب و كار گردشگري و ديگري مربوط به كارشناسان سرمايه‌گذاري و گردشگري مي‌باشد. داده‌ها در دو سطح توصيفي و استنباطي با بهره گرفتن از شاخص‌هاي ميانگين و انحراف معيار و آزمون فريدمن و روش تحليل سلسله مراتبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج آزمون فريدمن براي نظرات سرمايه‌گذاران نشان داد «عوامل زيرساخت‌ها»، «سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن»، «جذابيت‌هاي محيطي»، «عوامل تشويقي و حمايتي»، «دسترسي به اطلاعات»، «قوانين و مقررات كسب و كار»، «عوامل سياسي و اجتماعي»، «شرايط اقتصادي» و «عوامل مكاني و جغرافيايي» و نتايج تحليل سلسله مراتبي براي كارشناسان نشان داد «عوامل زيرساخت‌ها»، «جذابيت‌هاي محيطي»، «عوامل تشويقي و حمايتي»، «شرايط اقتصادي»، «سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن»، «عوامل سياسي و اجتماعي»، «عوامل مكاني و جغرافيايي»، «قوانين و مقررات كسب و كار» و «دسترسي به اطلاعات» به ترتيب بيشترين ارجحيت را در جذب سرمايه‌گذاري براي توسعه كسب و كار گردشگري دارند. در راستاي رسيدن به نظر واحد بين سرمايه‌گذاران و كارشناسان گردشگري، عوامل با رتبه نزديك به هم در يك سطح قرار داده شد كه در كل چهار سطح تعيين گرديد. اين چهار سطح عبارتند از: 1. سطح ضروري 2. سطح ترجيحي 3. سطح تثبيتي 4. سطح تكميلي.

كليد واژه: سرمايه‌گذاري، كسب و كار گردشگري، آزمون فريدمن، تحليل سلسله مراتبي، منطقه آزاد ارس.

فهرست مطالب

1.كليات تحقيق.. 2

1-1)مقدمه. 2

1-2)بيان مسئله. 3

1-3)اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-4)سوالات تحقيق.. 5

1-4-1)سؤال اصلي.. 5

1-4-2)سوالات فرعي.. 6

1-5)اهداف تحقيق.. 6

1-5-1)هدف اصلي.. 6

1-5-2)اهداف فرعي.. 6

1-6)قلمرو تحقيق.. 7

1-6-1)قلمرو موضوعي.. 7

1-6-2)قلمرو مكاني.. 7

1-6-3)قلمرو زماني.. 7

1-7)استفاده‌كنندگان از تحقيق.. 7

1-8)روش تحقيق.. 8

1-8-1)نوع تحقيق.. 8

1-8-2)روش گردآوري اطلاعات… 8

1-8-3)جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 8

1-9) نوآوري تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….9

1-10)مفاهيم واژه‌ها و اصلاحات كليدي.. 9

1-11)تعاريف عملياتي.. 10

1-12)فرآيند انجام تحقيق.. 13

1-13)جمع‌بندي فصل………………………………………………………………………………………………………….15

2.مباني نظري.. 17

2-1)مقدمه. 17

2-2)مفهوم سرمايه‌گذاري.. 17

2-3)نظريه‌هاي سرمايه‌گذاري.. 18

2-4)فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري.. 20

2-5)كسب و كار گردشگري.. 22

2-6)جايگاه و اهميت سرمايه‌گذاري در كسب و كار گردشگري.. 23

2-7)شرايط و عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري براي كسب و كار گردشگري.. 25

2-7-1)زيرساخت‌ها 25

2-7-2)جذابيت‌هاي محيطي.. 25

2-7-3)شرايط اقتصادي.. 26

2-7-4)عوامل تشويقي و حمايتي.. 27

2-7-5)عوامل سياسي و اجتماعي.. 27

2-7-6)عوامل مكاني و جغرافيايي.. 28

2-7-7)دسترسي به اطلاعات… 28

2-7-8)قوانين و مقررات كسب و كار 29

2-7-9)سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و بازار آن.. 31

2-8)مباني نظري مرتبط با مناطق آزاد. 32

2-8-1)مفاهيم و تعاريف مناطق آزاد. 32

2-8-2)تاريخچه مناطق آزاد. 33

2-8-3)مباني نظري مناطق آزاد در علم اقتصاد. 37

2-8-4)اهداف ايجاد مناطق آزاد. 39

2-9)پيشينه تحقيق.. 40

2-9-1)تحقيقات داخلي.. 40

2-9-2)تحقيقات خارجي.. 45

2-10)چارچوب نظري تحقيق (مدل مفهومي تحقيق) 50

2-11)جمع‌بندي فصل.. 51

3.روش تحقيق.. 55

3-1)مقدمه. 55

3-2)روش تحقيق.. 55

3-3)جامعه آماري تحقيق.. 56

3-4)حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 56

3-5)روش هاي گردآوري اطلاعات… 57

3-6)آزمون ابزار (پرسشنامه) 58

3-6-1)آزمون روايي.. 58

3-6-2)آزمون پايايي…………………………………………………………………………………… 58

3-6-3)سازگاري قضاوت ها 60

3-7)روش تجزيه و تحليل داده ها 60

3-7-1)تحليل توصيفي.. 60

3-7-2)تحليل استنباطي.. 61

3-8)مورد مطالعه (منطقه آزاد ارس) 63

3-8-1)جايگاه گردشگري در برنامه‌ريزي توسعه منطقه آزاد ارس…. 64

3-8-2)مزاياي سرمايه گذاري در منطقه آزاد ارس…. 73

3-9) جمع‌بندي فصل……………………………………………………………………………………………………………76

4.تجزيه و تحليل داده ها 79

4-1)مقدمه. 79

4-2)تجزيه و تحليل توصيفي.. 79

4-3)آمار استنباطي.. 83

4-3-1)نتايج حاصل از آزمون فريدمن جهت الويت‌بندي عوامل موثر برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري از ديدگاه سرمايه گذاران 83

4-3-2)نتايج حاصل از تحليل سلسله مراتبي جهت الويت‌بندي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري كسب و كار گردشگري از ديدگاه كارشناسان 102

4-4) جمع‌بندي فصل……………………………………………………………………………………………………….113

5.نتيجه‌گيري و پيشنهادات… 115

5-1)مقدمه. 115

5-2)خلاصه تحقيق و نتايج.. 115

5-3)بحث و بررسي پيرامون سوالات تحقيق.. 116

5-4)بحث و نتيجه گيري.. 119

5-5)پيشنهادات… 123

5-5-1)پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق.. 123

5-5-2)پيشنهادات براي تحقيقات آينده 125

5-6)محدوديت هاي تحقيق.. 125

5-7)جمع بندي فصل.. 126

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..128

پيوست‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………….137

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1. مراحل فرايند سرمايه‌گذاري………………………………………………………………………………. 21

جدول 2-2. مؤلفه‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………… 52

جدول 1.3. جدول مربوط به ضرايب آلفاي كرونباخ…………………………………………………………………59

جدول 1.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك جنسيت………………………………………………………………80

جدول 2.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك سن……………………………………………………………………..81

جدول 3.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك تحصيلات…………………………………………………………….82

جدول5.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………………………………………………………84

جدول 6.4. نتايج الويت بندي عوامل اصلي مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول 7.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل اصلي مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري……………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 8.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به زيرساخت بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………………………………………..86

جدول 9.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به زيرساخت بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………………………………………………..87

جدول 10.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به زيرساخت برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري……………………………………………………………………………………….. 87

جدول 11.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………..88

جدول 12.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن …………….. 89

جدول 13.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري………………..89

جدول 14.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به جذابيت‌هاي محيطي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري …………………………………….. 90

جدول 15.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به جذابيت‌هاي محيطي برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………………………………..90

جدول 16.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به جذابيت‌هاي محيطي برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري………………………………………………………………………….. 91

جدول 17.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به عوامل تشويقي و حمايتي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري……………………………………………92

جدول 18.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به عوامل تشويقي و حمايتي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن ………………………………………………….92

جدول 19.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به عوامل تشويقي و حمايتي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………………………………………. 92

جدول 20.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به دسترسي به اطلاعات بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………………….. 93

جدول 21.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به دسترسي به اطلاعات بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن…………………………………………………………………………… 94

جدول 22.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به دسترسي به اطلاعات بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري…………………………………………………………………………… 94

جدول 23.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به قوانين و مقررات كسب‌وكار بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………… 95

جدول 24.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به قوانين و مقررات كسب و كار بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………95

جدول 25.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به قوانين و مقررات كسب و كار بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………………………………… 96

جدول 26.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به عوامل سياسي و اجتماعي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………. 96

جدول 27.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به عوامل سياسي و اجتماعي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………97

جدول 28.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به عوامل سياسي و اجتماعي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………………………………………..97

جدول 29.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به شرايط اقتصادي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري…………………………………………………………98

جدول 30.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به شرايط اقتصادي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………………………………………..99

جدول 31.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به شرايط اقتصادي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري……………………………………………………………………………………….99

جدول 32.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به عوامل مكاني و جغرافيايي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري……………………………………….100

جدول 33.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به عوامل مكاني و جغرافيايي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن………………………………………………. 101

جدول 34.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به عوامل مكاني و جغرافيايي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………………………………………101

جدول 35.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل اصلي مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي……………………………………….. 102

جدول 36.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به زيرساخت برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي…………………… 104

جدول 37.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به جذابيت‌هاي محيطي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت‌بندي…. 105

جدول 38.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به عامل تشويقي و حمايتي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي……….106

جدول 39.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به شرايط اقتصادي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي……………………….107

جدول 40.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت‌بندي………………………………………………………………………………………………. 108

جدول41.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به عامل سياسي و اجتماعي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي…….. 109

جدول 42.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به عامل مكاني و جغرافيايي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي…….. 110

جدول 43.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به قوانين و مقررات كسب و كار بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي….. 111

جدول 44.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به دسترسي به اطلاعات بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي…………………112

جدول 1.5. نتيجه الويت بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري جهت توسعه كسب و كار گردشگري از ديدگاه سرمايه‌گذاران و كارشناسان …………………………………………………………………118

فهرست اشكال

شكل1-1. مراحل انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 15

شكل 1.3. محدوده منطقه آزاد ارس……………………………………………………………………………………… 64

فهرست نمودارها

نمودار 2-1. چارچوب نظري يا مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………… 51

نمودار 1.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك جنسيت……………………………………………………………… 80

نمودار 2.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك سن………………………………………………………………………81

نمودار 3.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك تحصيلات…………………………………………………………….82

نمودار 1.5. عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري در سطوح مختلف…121

فصل اوّل:

كليات تحقيق

1. كليات تحقيق

1-1) مقدمه

در دهه 90 ميلادي، اهميت فضاي كسب وكار به عنوان حلقه ارتباطي فضاي خرد و كلان اقتصادي در ادبيات اقتصادي مطرح شد (دامن‌كشيده و خدا‌ بخش‌زاده، 1391) و امروزه توسعه و شكوفايي بخش بزرگي از اقتصاد جوامع گوناگون وابسته به سازوكارهايي است كه در آن كسب وكارهاي جديد شكل يافته و توسعه مي‌يابند (زيودار و قاسمي،1390).

يكي از فعاليت‌هاي مهم اقتصادي در دنياي كنوني، گردشگري است كه از مهم‌ترين منابع درآمد تعداد زيادي از كشورهاي جهان به حساب مي‌آيد. محدود بودن بسياري از منابع همچون نفت، گاز و كاني‌هاي معدني، دولت‌ها را به تفكر وا داشته است كه از منابع پايدارتري چون ميراث فرهنگي و طبيعي خود بهره‌برداري نموده و با انواع برنامه‌ريزي‌ها، اين ميراث و جذابيت‌هاي آن را تبديل به منابع درآمد اقتصادي نمايند. علاوه بر اين، با اين روش به حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي خود بپردازند (ثروتي و كزازي، 1385). در اين راستا، كشورها براي بهره‌مندي از منافع و درآمدهاي گردشگري، اقدام به توسعه كسب وكار گردشگري كرده‌اند.

براي توسعه كسب و كار گردشگري بايد شرايط مورد نياز را براي حضور سرمايه‌گذاران فراهم كرد. در اين راستا و با عنايت به نقش مؤثر سرمايه‌گذاري در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، گسترش منابع درآمدي، افزايش درآمد ملي سرانه و به‌طور كلي رشد و توسعه اقتصادي، بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري به لحاظ شناخت توانمندي‌هاي اقتصادي و جهت‌دهي فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا از اهميت خاصي در طراحي و مديريت سياست‌هاي اقتصادي كارآ برخوردار است (اسكويي و همكاران، 1391).

1-2) بيان مسئله

بر طبق نظر دوير[1] و همكارانش (2010) سرمايه‌گذاري گردشگري در مقاصد گردشگري، ظرفيت كلي براي تقاضاي گردشگري را برآورده مي‌كند. به طور كلي سرمايه‌گذاري گردشگري بودجه مورد نياز را براي توسعه پروژه‌هاي گردشگري تأمين مي‌كند (پتري[2]، 2013). اما به دليل اينكه اهداف اقتصادي محرك اصلي ايجاد هر كسب و كار و از جمله كسب و كارهاي گردشگري است. بنگاه‌هاي گردشگري در ابتدا به منافع خود مي‌انديشند (وارنل[3]، 1986). به همين جهت فراهم كردن بسترهاي موردنياز براي حضور سرمايه گذاران ضروري مي باشد.

در اين راستا، به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، مناطقي تحت عنوان «مناطق آزاد تجاري- صنعتي» تشكيل شد. اين مناطق با برخورداري از مزايا و معافيت‌هاي مختلف يكي از راهكارهاي موردنظر براي رشد و توسعه اقتصادي كشور بوده كه از برنامه اول توسعه موردنظر قرار گرفت (قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران، 1372).

يكي از مناطق آزاد ايران كه زمان زيادي از ايجاد آن نمي‌گذرد منطقه آزاد ارس است. اين منطقه با برخورداري از موقعيت ژئواكونوميكي ممتاز و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي سرمايه و تكيه بر امكانات برجسته توسعه ترانزيت و صادرات مجدد، توانمندي‌هاي بالاي صادراتي و با فراهم‌سازي زيرساخت‌‌هاي توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني در كنار گمركات و مراكز تخليه و بارگيري كالا و الگوسازي ورود به سازمان تجارت جهاني توانسته است در جهت ارتقاي نقش هم پيوندي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، بسترساز تعامل سازنده كشور با جهان باشد. همچنين اين منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اكولوژيكي حفاظت‌شده، اقليم مناسب، منابع غني آب، ذخيره‌گاه‌هاي بين‌المللي جنگلي، محيط‌زيست مطلوب و قابليت‌هاي توسعه گردشگري در زمينه‌هاي تاريخي، فرهنگي، طبيعي و ورزشي، در حال تبديل‌شدن به يك منطقه بين‌المللي گردشگري، تفريحي، سلامتي و درماني است. در اين راستا، توسعه كسب و كار گردشگري به عنوان يكي از استراتژي توسعه اقتصادي اين منطقه در نظر گرفته شده است (خلاصه منشور توسعه منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس، 1389).

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري پيش‌نياز توسعه كسب و كار گردشگري است، به منظور جذب سرمايه‌گذاري و افزايش آن، بايد بتوان فضاي مناسب را براي آن فراهم آورد. در اين راستا شناسايي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري و اولويت‌بندي آن جهت توسعه كسب و كار گردشگري، اين شرايط را فراهم

پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري

بازدید : 261
11 زمان : 1399:2

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با تلفيق مدل پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل و نظريه رفتار برنامه ريزي شده

( مورد مطالعه : مشتريان بانك صادرات اصفهان )

تابستان 1393

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

صفحه
عنوان
فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول. 2

مقدمه. 2

1-1- شرح و بيان مسئله پژوهشي.. 5

1-2- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 9

1-3- اهداف تحقيق. 12

1-3-1- هدف اصلي.. 12

1-3-2- اهداف فرعي.. 12

1-4- فرضيات تحقيق. 13

1-4-1- فرضيه اصلي.. 13

1-4-2- فرضيات فرعي.. 13

1-5- مدل مفهومي تحقيق. 13

1-6- قلمروتحقيق. 18

1-6-1- قلمرو موضوعي تحقيق. 18

1-6-2- قلمرو زماني تحقيق. 18

1-6-3- قلمرو مكاني تحقيق. 18

1-7- تعريف عملياتي واژگان. 19

گرايش… 19

مفيد بودن 19

سهولت استفاده 19

لذت ادراكي 20

هنجارهاي ذهني 20

كنترل رفتاري درك شده 20

قصد رفتاري 20

ريسك اجتماعي.. 21

ريسك مالي.. 21

ريسك حريم خصوصي.. 21

منفعت.. 21

سود مندي درك شده 22

بانكداري الكترونيكي.. 22

فصل دوم. 23

مقدمه. 23

2-1- تجارت الكترونيك… 27

2-1-1- تعاريف تجارت الكترونيك… 27

2-1-2- سطوح تجارت الكترونيك… 28

2-1-3- تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي.. 28

2-1-4- مدل كسب و كار. 29

2-1-4-1- اهميت و ضرورت مدل كسب و كار الكترونيك… 31

2-1-4-2- اجزا اصلي مدل كسب و كار. 31

2-1-4-3- انواع مشتريان و حوزه هاي فعاليت.. 32

2-1-5- مزيت هاي تجارت الكترونيكي.. 34

2-1-6- نيازهاي لازم براي تجارت الكترونيك… 36

2-1-7- دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران. 37

2-1-8- موانع و چالشهاي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران. 37

2-2- بانكداري الكترونيكي.. 38

2-2-1- تعاريف بانكداري الكترونيكي.. 40

2-2-3- تاريخچه ي بانكداري الكترونيكي.. 41

2-2-4- شاخه‌هاي بانكداري الكترونيك… 42

2-2-5- كانال‌هاي بانكداري الكترونيك… 42

2-2-5-1- بانكداري الكترونيكي مصرف كننده(در سطح مشتري) 43

2-2-5-2- ماشين خودپرداز. 43

2-2-5-3- ماشين هاي نقطه فروش… 43

2-2-5-4- بانكداري تلفني.. 44

2-2-5-5- بانكداري اينترنتي.. 44

2-2-6- مزاياي بانكداري الكترونيك… 44

2-2-6-1- خلاصه مزايا 45

2-2-7- گستره جهاني.. 45

2-3- مدل هاي پذيرش فناوري.. 45

2-3-1- تئوري عمل مستدل. 46

2-3-1-1- تعريف سازه هاي مدل. 47

2-3-2- تئوري رفتار برنامه ريزي شده 48

2-3-3- تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده 50

2-3-4- مدل پذيرش فناوري.. 51

2-3-5- مدل ثانويه پذيرش فناوري.. 52

2-3-6- تئوري تلفيقي پذيرش و كاربرد فناوري.. 55

2-4- پيشينه. 57

2-4-1- پژوهش هاي خارجي.. 58

2-4-2- پژوهشهاي داخلي.. 59

خلاصه. 60

فصل سوم. 61

مقدمه. 61

3-1- روش تحقيق. 61

3-2- جامعه و نمونه آماري.. 62

3-2-1- جامعه آماري.. 62

3-2-2- حجم نمونه. 62

3-3- روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 63

3-4- پايايي و روايي تحقيق. 66

3-4-1- پايايي.. 66

3-4-2- روايي.. 67

3-5- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 69

خلاصه. 70

فصل چهارم. 71

مقدمه. 71

4-1- توصيف آماري ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه. 71

4-1-1- جنسيت.. 73

4-1-2- سن.. 74

4-1-3-تحصيلات.. 75

4-1-4-شغل. 76

4-1-5- سطح درآمد. 77

4-1-6- آشنايي با اينترنت 78

4-2- آمار توصيفي 79

4-3- آزمون فرضيه ها 84

خلاصه. 87

فصل پنجم. 88

مقدمه. 88

5-1- ارائه نتايج و بررسي آزمون هاي آماري.. 89

5-2 بحث و بررسي.. 91

5-3- مقايسه نتايج با ساير تحقيقات.. 92

5-4- محدوديت هاي انجام تحقيق. 93

5-5- ارائه پيشنهادات كاربردي بر اساس يافته هاي پژوهش… 93

5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 96

خلاصه. 96

منابع. 97

فهرست شكل ها
شكل 1-1- عوامل زير بنايي درمدلهاي پذيرش فناوري توسط كاربر ………………………………………………………………………..14
شكل 1-2- مدل پيكاراينن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………15
شكل1-3- مدل مفهومي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
شكل1-4- نتيجه مدل مفهومي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………18
شكل 2-4- تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده……………………………………………………………………………………………………..50
شكل2-5- مدل پذيرش فناوري…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
شكل2-6 -مدل ثانويه پذيرش فناوري ………………………………………………………………………………………………………………………….53
شكل2-7-تئوري تلفيقي پذيرش و كاربرد فناوري……………………………………………………………………………………………………………56
شكل2-1- مثلث منطق تجاري……………………………………………………………………………………………………………………………………..30
شكل 2-2- تئوري عمل مستدل……………………………………………………………………………………………………………………………………47
شكل2-3 – تئوري رفتار برنامه ريزي شده……………………………………………………………………………………………………………………..49
فهرست جدول ها
جدول(2-1) تعاريف مختلف مدل كسب وكار……………………………………………………………………………………………………………….30
جدول(3-1) سؤالات پرسشنامه و فرضيه هاي مرتبط………………………………………………………………………………………………………64
جدول(3-2) فهرست شعب وتعداد پرسشنامه هاي توزيع شده…………………………………………………………………………………………65
چدول(3-3) ضريب الفاي كرونبا خ خرده مقياس ها……………………………………………………………………………………………………….67
جدول(4-1) فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده…………………………………………………………………………………………………………….72
جدول(4-2) توزيع پاسخگويان برحسب جنسيت…………………………………………………………………………………………………………..73
جدول(3-4) پايايي پرسشنامه (آماره آلفاي كرونباخ) و آماره KMO……………………………………………………………………………….68
جدول(4-4) توزيع پاسخگويان برحسب مدرك تحصيلي………………………………………………………………………………………………75
جدول(4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب شغل………………………………………………………………………………………………….76
جدول(4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح درآمد ………………………………………………………………………………………..77
جدول(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب آشنائي با اينترنت ……………………………………………………………………………….78
جدول(4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن…………………………………………………………………………………………………….74
جدول(4-8) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك جنسيت …………………………………………………………………………………….79
جدول(4-9) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك سن …………………………………………………………………………………………..80
جدول(4-10) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك شغل…………………………………………………………………………………………81
جدول(4-11) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك ميزان استفاده مشتريان از اينترنت…………………………………………………82
جدول(4-12) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك تحصيلات ……………………………………………………………………………….83
جدول(4-13) جدول برآورد پارامترها و آناليز واريانس………………………………………………………………………………………………….84
جدول (4-14) ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………86

فهرست نمودار ها
نمودار 4-6- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك ميزان آشنايي با اينترنت ……………………………………….78
نمودار 4-5- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك درآمد ………………………………………………………………..77
نمودار 4-4- نمودار دايره­اي درصد فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك شغل………………………………………………………..76
نمودار 4-3- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك تحصيلات…………………………………………………………..75
نمودار 4-2- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك سن…………………………………………………………………….74
نمودار 4-1- نمودار دايره­اي درصد فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك جنسيت……………………………………………………73
نمودار 4-7- نمودار راداري ضريب مربع اتاي جزئي……………………………………………………………………………………………………..85

چكيده

طي سالهاي اخير تغييرات بسياري در رشد نرخ به كارگيري خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران رخ داده است . اين خدمات نوين در بازار رقابتي توانسته مسيري به سوي ارتقاء و تكامل را بپيمايد. به جرأت مي توان گفت هيچ فناوري در عصرحاضر به اندازه اينترنت و توسعه دسترسي به شبكه گسترده جهاني، بر زندگي انسان اثر گذار نبوده است به طوري كه نحوه فروش سنتي كالاها و خدمات را زير سوال برده اند. تجارت الكترونيك شيوه اصلي فعاليت بانك ها را نيز دگرگون ساخته است. بيشتر فعاليت هايي كه به صورت سنتي به صندوق دار، در بانك واگذار مي شد، در حال حاضر به شيوه اي بسيار ارزانتر به وسيله اينترنت انجام مي شود. تبادل اطلاعات ميان كاربر و بانك، به كمك ابزارهاي خودپرداز، موبايل بانك و بيش از همه بانكداري اينترنتي، تا اندازه بسياري بهبود يافته است. در واقع به همان نسبت كه استفاده از بانكداري اينترنتي توسط مشتريان بيشتر و بيشتر مي شود، فهم عوامل تاثير گذار بر روي تصميم گيري مشتريان در پذيرش بانكداري اينترنتي به موضوعي بسيار مهم و اساسي تري تبديل مي شود. مطالعه عوامل تعيين كننده پذيرش بانكداري اينترنتي، موجب درك بهتري از باورها و اعتقاداتي مي شود كه كاربران بالقوه را به سمت استفاده از فناوريهاي جديد سوق مي دهد و با توجه به چگونگي و نوع نگرشهاي كاربران، مي توان شرايطي را ايجاد كرد كه موجب تسريع پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان شود.

هدف اين پژوهش شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي با تلفيق مدل پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل و نظريه رفتاربرنامه ريزي شده است. جامعه آماري از ميان مشتريان بانك صادرات شهر اصفهان مي باشند كه در اين بانك حساب داشته و از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده كرده اند. پژوهش حاضر از جهت هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي، پيمايشي به شمار مي آيد. با بهره گيري از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، 384 پرسشنامه طراحي و توزيع گرديد كه در نهايت320 پرسشنامه برگشت داده شد و داده هاي آماري با بهره گرفتن از مدل رگرسيون خطي چندگانه و آزمون آماري همبستگي در محيط نرم افزارSPSS V.21 مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند و به منظور رتبه بندي عوامل از ضريب مربع اتاي جزئي استفاده گرديد.

نتايج تحليل عاملي داده ها مويد تاثير تمامي عوامل: نگرش فردي به بانكداري اينترنتي، منفعت درك شده، ريسك امنيتي، درك از مفيد بودن، ريسك مالي، هنجارهاي ذهني، ريسك اجتماعي، سهولت درك شده و كنترل هاي رفتاري درك شده بر پذيرش و استفاده از بانكداري الكترونيكي مي باشد و از بين تمامي عوامل نگرش فردي به بانكداري اينترنتي ، منفعت درك شده و ريسك امنيتي ، بالاترين رتبه و بيشترين تاثير را در پذيرش خدمات بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان دارد.

كلمات كليدي: بانكداري الكترونيكي ، تئوري پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل ، رفتار برنامه ريزي شده

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

اگر چه حقيقت دارد كه ما بيش از هر زمان ديگري ، در عصر تغيير زندگي مي كنيم ، اما ساختارهاي اجتماعي حاكم ، غالبا مانع نشر نوآوري ها مي شود ، فاصله آنچه كه بشر مي داند و آنچه كه به طور موثر در عمل به كار گرفته مي شود بايستي كاهش يابد ، براي كم كردن اين فاصله بايد دانست كه چگونه ايده هاي جديد از منبع به سوي دريافت كنندگان مستعد ، انتشار مي يابد و چه عواملي در پذيرش اين گونه نوآوري ها موثرند (كرمي ، 1369 ، ص3). يكي از نوآوري هايي كه در اثر تحولات گسترده فناوري ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهي را تجربه نموده ، تجارت الكترونيك است . با توجه به اينكه مبادلات پولي و مالي جز لاينفك مبادلات تجاري است، از اين رو همگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني ، نهادهاي پولي و مالي نيز به منظور پشتيباني و تسهيل تجارت الكترونيك به طور گسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات روي آورده اند در نتيجه طي چند دهه اخير سيستم هاي پرداخت الكترونيكي به تدريج در حال جايگزين با سيستم هاي پرداخت سنتي مي باشند. (شيخاني ،1378،ص17). يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي ناشي از انقلاب اطلاعات، تحول در شيوه‌هاي سنتي تجارت و جايگزيني آن با تجارت الكترونيك است. از اين رو به واسطه نقش پول و بانكداري در تجارت، بانكداري الكترونيك اصلي‌ترين زيربناي تجارت الكترونيك محسوب مي‌شود. طبيعتا در اين ميان، نقش بانك‌ها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسيار حياتي است. هنگامي كه در سال 1994 اينترنت قابليت‌هاي تجاري خود را علاوه برجنبه‌هاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانك‌ها در كشورهاي پيشرفته اولين نهاد‌هايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان به كار انداختند. محصول تلاش آن‌ها نيز همان بانكداري الكترونيك امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليت‌هاي بانكداري و اقتصادي به شمار مي‌رود. بانكداري الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است وتطبيق آن با سياست‌هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه‌ريزي دقيق دارد (ميرابي، 1387، ص 27). رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف زندگي انسان ها و عملكرد سازمان ها دامن زده است. اين فناوري ها، روش هاي كاركرد و نگرش افراد ، سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ايجاد صنايع نوين، مشاغل جديد و خلاقيت در انجام امور شده است. ظهور پديده هايي چون كسب و كار و بانكداري الكترونيكي از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. نوآوري در فناوري و رقابت ميان سازمان هاي بانكداري ،كه قصد ورود به اين حرفه را دارند، موجب شده است تا طيف گسترده اي از انواع محصولات و خدمات بانكي ، قابل دسترس و ارائه به مشتريان كوچك و بزرگ باشد ( كاظمي نژاد، 1388). دسترسي تعداد زيادي از مردم به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيك بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است و تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك را مي توان از تبعات گسترش و نفوذ آن دانست (بصيري و ربيع،1386). با رشد سريع تكنولوژي مدرن ارتباط از دور، اينترنت روشي ساده و موثر را براي ارائه خدمات تجارت الكترونيكي براي ميليون ها نفر از كاربران از طريق ارتباط سيمي پيشنهاد مي كند (Yaobin and et al, 2010) [1]. به عنوان نمونه بر اساس گزارش هاي موسسه Data Monitor (يكي از مهمترين مراكز تجزيه و تحليل اطلاعات بانكداري اروپا) مشتريان بانكداري اينترنتي 8 كشور اروپايي از5/4 ميليون نفر در سال 1999 به بيش از 21 ميليون نفر در سال 2004 رسيده است (شيخاني1378،ص21). همانطور كه مي دانيم بانكداري اينترنتي نوعي از بانكداري الكترونيكي برروي كانال اينترنت است. . براى توسعه تجارت الكترونيكي در كشور و ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان تجارت جهاني، برخورداري از يك نظام بانكي كارآمد الزامي است. يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيكي وجود سيستم بانكداري الكترونيكي است كه به عنوان شاخص جديد توسعه كشورها در نظر گرفته شده است. بطور كلي دو نوع استراتژي در زمينه بانكداري اينترنتي وجود دارد : گزينه اول، بانك موجود مي تواند با داشتن دفتر فيزيكي وب سايتي را راه اندازي كرده و بانكداري اينترنتي را به عنوان كانال ارائهاي افزون بر كانالهاي موجود ارائه دهد(Miranda and et al, 2006)[2].گزينه دوم، راه اندازي بانك تنها بصورت اينترنتي يا بانك مجازي، بدون وجود دفتر فيزيكي مي باشد. توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در حوزه­هاي مختلف به ويژه در حوزه بانكداري، حاصل قابليت­هاي فناوري اطلاعات است كه امروزه در دنياي كسب­ وكار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در بخش­هاي مختلف نظام اجتماعي از الگوي سنتي فاصله گرفته و الگوي جديد متناسب با الزامات عصر اطلاعات ايجاد كند. در اين راستا و همانند اكثر تأمين كنندگان خدمات، نظام بانكي طي دهه هاي اخير به سرعت به سمت سرمايه ­گذاري بر روي فناوري­هاي نوين ارائه خدمات به مشتريان، به عنوان راهي براي كنترل هزينه­ها، جذب مشتريان جديد و تحقق انتظارات مشتريان روي آورده است و استفاده از اين فناوري ها (بانكداري اينترنتي، بانكداري تلفني، ماشين­هاي خودپرداز و…) را به عنوان يك ضرورت راهبردي در دستور كار خود قرار داده است (جوزف و استون، 2003) [3]. تحليل رفتار مصرف كننده جنبه كليدي موفقيت درتجارت الكترونيكي مي باشد (يو- 2005،گفن2003)[4]. درصنعت خدمات مالي و بانكداري، ارائه خدمات به مشتريان پديده ا ي در حال رشد است (اريكسون و همكاران،2005)[5]. توسعه ي شگفت انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانك ها، روش هاي جاري بانكداري را متحوّل ساخته است. امروزه قضاوت مشتري در امور بانكي بر اساس ميزان توانمندي بانك در كمك به حل معضلات و توسعه ي تجارت استوار است. امنيت، سرعت تراكنش، دوستي با مصرف كننده و راحتي، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حريم خصوصي[6] از مهم ترين عوامل در انتخاب بانك از سوي مشتري است (سركان آكين سي وهمكاران، 2004 و سيلوي لافرت و همكاران[7]،2005). از اين رو پذيرش بانكداري آنلاين در بيشتر كشورهاي جهان رو به افزايش بوده ، به گونه اي كه ميزان ارتباط هاي بانكداري الكترونيك در كشورهاي پيشرو از پنجاه درصد گذشته است (ترو پيكاراينن و همكاران[8]،2006ص226). نگرش به استفاده و يا عدم استفاده از فناوري هاي الكترونيكي به صورت تمايل رواني كه از طريق موجوديتي خاص و با درجه اي از توجه و يا عدم توجه ابراز مي شود تعريف مي گردد ( ايگلي و چايكن ، 1993

بازدید : 240
11 زمان : 1399:2

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 طرح تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 تعاريف متغييرها و واژهاي كليدي…………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم : مطالعات نظري………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2 زنجيره تامين…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3 همكاري در زنجيره تامين……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4 مشكلات زنجيره تامين و منابع آنها………………………………………………………………………………………………………19

2-5 راه حلهاي مشكلات زنجيره تامين………………………………………………………………………………………………………..21

2-6 ديدگاه هاي تئوريك زنجيره تامين………………………………………………………………………………………………………..24

2-7 بررسي رويكردهاي انتخاب تامين كننده……………………………………………………………………………………………….29

2-8 انتخاب بهترين تامين كننده در زنجيره تامين………………………………………………………………………………………30

2-9 رابطه نزديك بين خودروسازان و تامين كنندگان آنها………………………………………………………………………….31

2-10 نزديكي روابط بين تامين كنندگان…………………………………………………………………………………………………….33

2-11 انتخاب معيارهاي ارزيابي تامين كنندگان…………………………………………………………………………………………..33

2-12 مروري بر تاريخچه سيستم ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………………………..41

2-13 دلايل تاكيد براندازه گيري عملكرد…………………………………………………………………………………………………….41

2-14 روشها و مدل هاي موجود در زمينه انتخاب و ارزيابي تامين كنندگان……………………………………………..44

2-15 شاخصهاي ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………44

2-16 تعريف روش AHP……………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-17 معرفي مدل پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………………….45

2-18 تحليل پوشش داده ها(DEA )………………………………………………………………………………………………………….53

2-19 برنامه ريزي آرماني……………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-20 مهمترين شاخصهايي كه در صنايع خودروسازي در سيستم مديريت كيفيت سازمان خود ملزم به پايش آنها مي باشند………………………………………………………………………………………………………………………………….55

2-21 پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-22 مدل مفهومي طرح………………………………………………………………………………….. ……………………………………71

فصل سوم :روش شناسي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….73

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2 روش دلفي به عنوان روشي براي انجام تحقيق………………………………………………………………………………..77

3-2-1 نمونه ي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2-2 روش هاي تحليلي داده ها……………………………………………………………………………………………………………78

3-2-3 روايي و پايايي روش دلفي……………………………………………………………………………………………………………78

3-2-3-1 روايي روش دلفي……………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2-3-2 پايايي روش دلفي…………………………………………………………………………………………………………………….79

3-3 نحوه ي استفاده از روش دلفي در تحقيق حاضر……………………………………………………………………………..80

3-3-1 ايجاد سوال تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….80

3-3-2 طرح تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-3-3 نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-3-4 انجام دور اول دلفي………………………………………………………………………………………………………………………81

3-3-5 جمع آوري و تحليل دور اول پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………81

3-3-6 انجام دور دوم دلفي………………………………………………………………………………………………………………………82

3-3-7 جمع آوري و تحليل دور دوم پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………….82

3-3-8 روايي و پايايي تحقيق حاضر………………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها و تدوين معيارهاي نهايي………………………………………………….84

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

4-2 فهرست معيارهاي اوليه…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-3 يافته هاي حاصل………………………………………………………………………………………………………………………………87

4-3-1 نتايج دور اول………………………………………………………………………………………………………………………………..87

4-3-2 نتايج دور دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….93

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها …………………………………………………………………………………………….97

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2 بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………98

5-3 پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

منابع انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………………….108

پيوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

چكيده

ارزيابي و انتخاب تأمين­كنندگان در هر سازماني و بويژه در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توجه به حجم عظيم خريد و تداركات بسيار مهم و حياتي است. در اين تحقيق تلاش شده تا با بهره گرفتن از نظرات كارشناسان و خبرگان در مسئله زنجيره­تأمين و انتخاب تأمين­كنندگان سازمان نامبرده، مهمترين شاخص­هاي اين انتخاب شناسايي گردد.پژوهش حاضر از روش دلفي به عنوان يكي از شيوه هاي تركيبي كمي-كيفي انجام تحقيق استفاده مي نمايد. در تحقيق حاضر در مجموع تعداد 25 نفر به عنوان اعضاي پانل تخصصي(نمونه آماري هدفمند) انتخاب شدند و 25 پرسشنامه براي اعضاي پانل تخصصي دلفي ارسال شد.

جهت تجزيه و تحليل داده­هاي گردآوري شده از آمار توصيفي(تعيين ميانگين و انحراف معيار از جمله روش ها براي توصيف وضعيت پاسخ ها در اين مرحله بوده است ) استفاده شده است. پس از انجام دو دور دلفي نتايج نشان داد كه هر شش معيار انتخاب شده جهت تعيين تامين كنندگان خودرو(تحويل به موقع، قيمت ( هزينه )، كيفيت، انعطاف پذيري، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگويي، تكنولوژي، اعتبار و مديريت سازمان) براي نيروي انتظامي مورد تاييد قرار گرفت.

واژه هاي كليدي: تحويل به موقع، قيمت ( هزينه)، كيفيت، انعطاف پذيري، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگويي، تكنولوژي، اعتبار و مديريت سازمان

فصل اول

كليات تحقيق

1- 1. مقدمه

ايجاد آمادگي براي واكنش سريعتر در بهره گيري از فرصت‌هاي زودگذر و كم ثبات، يكي از چالش‌هاي اساسي سازمان‌ها در عصر حاضر است. درواقع سازمان‌هاي امروز براي استفاده از اين گونه فرصت‌ها ناگزير به ايجاد ساختاري منعطف و نيز بهره مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان‌ها هستند. حركت از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي، از اقتصاد ملي به سمت اقتصاد جهاني، از تمركزگرايي به تمركززدايي و بالاخره از ساختار سلسله مراتبي به سوي نظام شبك‌هاي از نشانه‌‌هاي آشكار روند تحولات اساسي در محيط عصر امروز است كه بي‌‌ شك پاسخگويي به آن‌ها نيازمند راه حل‌ها و راهكار‌هايي جديد مي باشد. بنابراين از اين جهت فرآيند تصميم گيري علمي انتخاب كانديدا‌ها جهت تامين كردن مواد اوليه بسيار حائز اهميت مي باشد. در سال‌هاي اخير اهميت جنبه‌هاي مختلف استراتژي نظير شايستگي اصلي، تحليل ريسك و انعطاف پذيري سازمان در حال رشد مي باشد. در نتيجه اين روند منجر شد تا محققان و صاحبان صنعت به سمت ابزار‌هاي تصميم گيري چند معياره روي آورند. هدف تصميم گيري‌هاي چند معياره در واقع كمك به تصميم گيرندگان در جهت يكپارچگي بررسي ارزش هر يك از معيار‌ها به دور از ارزيابي‌هاي شخصي است (بلتون و استوارت،2002).

ارزيابي و انتخاب تأمين­كنندگان در هر سازماني و بويژه در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توجه به حجم عظيم خريد و تداركات بسيار مهم و حياتي است. در اين تحقيق تلاش مي شود با بهره گرفتن از نظرات كارشناسان و خبرگان در مسئله زنجيره­تأمين و انتخاب تأمين­كنندگان سازمان نامبرده، مهمترين شاخص­هاي اين انتخاب شناسايي گردد.

دراين فصل پس از بيان مساله و اهميت و ضرورت تحقيق در مورد سوال تحقيق و روش پاسخگوي به آن توضيح داده خواهد شد.

1-2. بيان مسأله

امروزه شيوه هاي مديريت توليد گذشته كه يكپارچگي كمتري را در فرآيندهايشان دنبال مي كردند كارايي خود را از دست داده اند و زنجيره تأمين به عنوان يك رويكرد يكپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد، كالا، اطلاعات و مالي، توانايي پاسخگويي به شرايط را دارا مي باشد (صادقي مقدم و همكاران، 1388).

هر چه وابستگي سازمانها به تامين كنندگان بيشتر شود، نتايج مستقيم و غيرمستقيم تصميم گيري نادرست و غلط نيز زيانبارتر مي شود.جهاني شدن تجارت و گسترش روزافزون اينترنت، روشها و حالتهاي مختلف انتخاب تامين كننده را بيشتر كرده است.كسب رضايت مشتري، تامين نيازها و اولويتهاي مشتري مستلزم انتخاب سريع و مناسب تامين كنندگان است.ساختارهاي جديد سازماني موجب شده است كه براي انتخاب تامين كنندگان، افراد بيشتري در تصميم گيري دخيل باشند و به همين جهت، اهميت و جايگاه تصميم گيري افزايش يافته است.(دبوئر، 1998).پيچيدگي و اهميت تصميم گيري در انتخاب تامين كنندگان، ضرورت ارائه روشي قاعده مند و شفاف را كاملاً روشن مي كند.(هالت، 1998)

با توجه به مطالعات انجام شده جهت ارزيابي عملكرد تامين كنندگان ابتدا لازم است معيار‌ها و شاخص‌هاي مورد نياز تعيين و سپس روش مناسبي انتخاب گردد.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

شاخص‌هاي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان :مطالعات متعددي در خصوص طراحي و تعيين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان صورت پذيرفته است. مهمترين بحث در رابطه با شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان ، متناسب بودن شاخص‌ها با اهداف سازماني، همسويي با استراتژي‌هاي سازمان، اعتبار در طول زمان، امكان بازخورد سريع و دقيق مي باشد. آقاي گاروين در مطالعات خود در سال 1993 به تفصيل شاخص‌هاي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان را ارائه نموده است. در اين مطالعات 5 معيار پيشنهاد گرديده است كه عبارتند از كيفيت،

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي تامين كنندگان خودرو در زنجيره تامين

بازدید : 242
11 زمان : 1399:2

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فصل اول:كليات پژوهش

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3-هدف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4-سؤالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-5-فرضيه‌هاي و مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-6- نوع تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7-روش گردآوري داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-8-تعريف متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7-خلاصه و جمع‌بندي فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبيات پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

۲-۲- مباني نظري………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- مديريت تجربه مشتري……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-2- بانكداري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-پيشينه تجربي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1- مطالعات خارجي………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-۳-۲-مطالعات داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-4- خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-2-نوع تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

۳-۳- مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4- فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-5-جامعه و نمونه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-6-روش گردآوري داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-7-روايي و پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-9- خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2- تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2-1- تحليل توصيفي……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2-2- تحليل تك متغيره داده ها……………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-2-3-تحليل دو متغيره داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-۲-۴- تحليل چند متغيره………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-۲-۵- تحليل رگرسيون خطي…………………………………………………………………………………………………………………… 51

4-2-6-تحليل سلسله مراتبي……………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-3- خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-2- مروري بر چهارچوب كلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 69

5-3- يافته هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-4- بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

۵-۵- پيشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-6- محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-7- خلاصه فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع و مآخذ

منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

پيوست ها

پرسشنامه مشتريان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

پرسشنامه AHP………………………………………………………………………………………………………… 87

تحليل هاي آماري SPSS……………………………………………………………………………………………………………………………… 91

تحليل هايAHP……………………………………………………………………………………………………… 105


جدول 2-1 خلاصه مطالعات خارجي……………………………………………………………………………………………………………….. 29

جدول 2-2خلاصه مطالعات داخلي………………………………………………………………………………………………………………….. 30

جدول 3-1 منابع پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول 3-2 متغير هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-3ضريب پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………… 38

جدول 4-1 فراواني جنسيت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………… 42

جدول 4-2 فراواني سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………. 43

جدول 4-3 فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………… 43

جدول 4-4 آمار توصيفي متغير هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. 44

جدول 4-5 ضريب همبستگي اسپيرمن متغير ها ………………………………………………………………………………………………….. 45

جدول 4-6 تحليل واريانس تعامل مشتري………………………………………………………………………………………………………….. 46

جدول 4-7 تحليل واريانس حضور مشتريان ديگر………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-8 تحليل واريانس محيط ارائه خدمات ………………………………………………………………………………………………… 46

جدول 4-9 تحليل واريانس تسهيلات ………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول 4-10 تحليل واريانس فرآيند خدمات……………………………………………………………………………………………………… 47

جدول 4-11 تحليل واريانس تركيب فعاليت هاي بازاريابي و فروش ……………………………………………………………………… 48

جدول 4-12 تحليل واريانس عناصر كاركردي آنلاين ………………………………………………………………………………………… 48

جدول 4-13 تحليل واريانس افزايش ارزش ……………………………………………………………………………………………………… 49

جدول 4-14 تحليل واريانس سرعت ……………………………………………………………………………………………………………….. 49

جدول 4-15 تحليل واريانس خدمات اصلي………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-16 تحليل واريانس عناصر خوشايند آنلاين ………………………………………………………………………………………….. 50

جدول 4-17 تحليل واريانس فضاي هنري آنلاين ………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 4-18 تحليل واريانس كاركنان………………………………………………………………………………………………………………. 51

جدول 4-19 تحليل واريانس سفارشي سازي …………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-20 تحليل رگرسيون تعامل مشتري………………………………………………………………………………………………………. 52

جدول 4-21 تحليل رگرسيون حضور مشتريان ديگر…………………………………………………………………………………………… 53

جدول 4-22 تحليل رگرسيون محيط ارائه خدمات…………………………………………………………………………………………….. 54

جدول 4-23 تحليل رگرسيون تسهيلات……………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول 4-24 تحليل رگرسيون فرآيند خدمات……………………………………………………………………………………………………. 55

جدول 4-25 تحليل رگرسيون تركيب فعاليت هاي بازاريابي و فروش…………………………………………………………………….. 56

جدول 4-26 تحليل رگرسيون عناصر كاركردي آنلاين……………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-27 تحليل رگرسيون افزايش ارزش…………………………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-28 تحليل رگرسيون سرعت………………………………………………………………………………………………………………. 58

جدول 4-29 تحليل رگرسيون خدمات اصلي…………………………………………………………………………………………………….. 59

جدول 4-30 تحليل رگرسيون عناصر خوشايند آنلاين…………………………………………………………………………………………. 59

جدول 4-31 تحليل رگرسيون فضاي هنري آنلاين……………………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-32 تحليل رگرسيون كاركنان…………………………………………………………………………………………………………….. 61

جدول 4-33 تحليل رگرسيون سفارشي سازي……………………………………………………………………………………………………. 61

جدول 4-34 ماتريس مقايسات زوجي معيارهاي اصلي پژوهش…………………………………………………………………………… 62

جدول 4-35 اولويت بندي معيارهاي اصلي موفقيت بر تجربه مشتري…………………………………………………………………….. 62

جدول 4-36 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد حسي……………………………………………………………………………… 63

جدول 4-37 اولويت بندي زير معيارهاي بعد حسي…………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-38 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد انگيزشي…………………………………………………………………………. 63

جدول 4-39 اولويت بندي زير معيارهاي بعد انگيزشي………………………………………………………………………………………… 64

جدول 4-40 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد شناختي…………………………………………………………………………… 64

جدول 4-41 اولويت بندي زير معيارهاي بعد شناختي………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-42 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد رفتاري…………………………………………………………………………… 65

جدول 4-43 اولويت بندي زير معيارهاي بعدرفتاري……………………………………………………………………………………………. 65

جدول 4-44 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد ارتباطي………………………………………………………………………….. 65

جدول 4-45 اولويت بندي زير معيارهاي بعد ارتباطي………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-46وزن نهايي و اولويت بندي معيارها و زيرمعيارهاي موفقيت بر تجربه مشتري در بانك مسكن…………………….. 67

جدول 5-1 مقايسه نتايج پژوهش با پژوهش هاي قبلي…………………………………………………………………………………………. 74

شكل 1-1 مدل مبتني بر AHP براي ارزيابي تجربه مشتري در بخش بانكداري ……………………………………………………….. 5

شكل 2-1 مدل مفهومي ارزيابي اثرات تجربه مشتري بر قصد و نيت خريد……………………………………………………………… 17

شكل 2-2 مدل مفهومي تجربه مشتري به عنوان مزيت رقابتي پايدار در سازمان هاي خدماتي……………………………………. 17

شكل 2-3 مدل مفهومي تجربه مشتري آنلاين در خرده فروشي الكترونيكي……………………………………………………………. 18

شكل 2-4 مدل مفهومي بده بستان هاي مشتري در بين عوامل كليدي تعيين كننده بر وفاداري بانكي……………………………. 19

شكل 2-5 مدل مفهومي رابطه بين تجربه مشتري،تصوير نام تجاري و وفاداري مشتريان…………………………………………….. 19

شكل 2-6 مدل مفهومي تجربه مشتري و تاثير نسبي آن در رضايت و قصد رفتاري…………………………………………………… 20

شكل 2-7 مدل مفهومي تجربه مشتري:عوامل ،پويايي و استراتژي مديريت……………………………………………………………… 20

شكل 2-8 مدل مفهومي چگونه تجربه مشتري را حفظ كنيم…………………………………………………………………………………. 21

شكل 2-9 مدل مفهومي رتبه بندي مشتريان در صنعت بانكداري به منظور اجرايي نمودن مديريت روابط با مشتري……….. 22

شكل 2-10 مدل مفهومي كيفيت خدمات و تجربه مشتري در محيط آنلاين درايران………………………………………………… 22

شكل2-11 مدل مفهومي عوامل موثر بر جذب مشتري در بانك ها……………………………………………………………………….. 23

شكل 2-12 مدل مفهومي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانك ها……………………………………… 24

شكل 2-13 مدل مفهومي وزن دهي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان ……………………………………………………. 25

شكل 2-14 مدل مفهومي ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر در بكارگيري استراتژي رقابتي در بانك……………………………. 26

شكل 2-15 مدل مفهومي مدلي براي ارزيابي عملكرد در مديريت ارتباط با مشتري…………………………………………………. 26

شكل 2-16 مدل مفهومي ارزيابي عوامل كليدي موفقيت استراتژي مديريت ارتباط با مشتري……………………………………. 26

شكل 2-17 مدل مفهومي عوامل كليدي موثر بر كيفيت سيستم هاي ارائه دهنده خدمات بانكداري اينترنتي…………………. 28

شكل 3-1 مدل مبتني بر AHP براي ارزيابي تجربه مشتري در بخش بانكداري………………………………………………………. 33

شكل 4-1 اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه مشتري در بانك مسكن……………………………………………………. 66

فصل اول

كليات پژوهش

1-۱-مقدمه

سود مندترين و مناسب ترين استراتژي براي بانك مشتري مداري است. در حقيقت اين جمله را قدري قويتر مي توان گفت كه بنيان اساسي نظام بانكي، مشتري مي باشد و اساس فعاليت بانك وابسته به مشتري است به طوري كه يك مشتري در بانك برابر با يك دارايي است.

1-2-بيان مسئله تحقيق

اهميت بخش خدماتي به طور فزاينده اي در سراسر دنيا مورد تاييد قرار مي گيرد . امروزه خدمات در حوزه هاي مجزا از قبيل مهمان نوازي، مسافرت، بانك داري و بيمه، ارتباط از راه دور و بسياري از حوزه هاي ديگر ارائه مي گردد اما خدمات ارائه شده در تمامي آن ها متفاوت است و به فرآيند خدمات و ميزان برخورد مشتري بستگي دارد . ماهيت خدمات ارائه شده حايز اهميت است زيرا مشتريان نه تنها خدمات ارائه شده توسط سازمان بلكه تجربيات آنان را نيز خريداري مي كنند(گراگ،ريچوي ورحمان،زيلور[1]،2012). مقالات مربوط به تجربه مشتري[2] (CE) به طور فزاينده اي در حال رشد مي باشد اما مقالات موجود اساسا بر نظريه ي تئوريكي درباره ي كل CE تمركز دارند. در مورد معيار هاي سنجشي كه بتوانند مديران را در تحليل عوامل كليدي موفقيت در تحويل CE بهتر ياري دهند با كمبود تحقيقات مواجه هستيم براي ايجادCE بسيار عالي در عرضه ي بازاريابي و فروش، بررسي تاثير عوامل مختلف CE بر اجزا و ابعاد مختلف آن ضروري است(ورهوف و همكاران[3]،2009). همچنين با توجه به كمبود مقالات و پژوهش هاي انجام شده در زمينه تجربه مشتري در بنگاه هاي اقتصادي بخصوص صنعت بانكداري در ايران و با توجه به ورود روز افزون بانك هاي خصوصي در اين عرصه و شدت گرفتن رقابت در زمينه جذب مشتريان وفادار و ايجاد يك رابطه ماندگار با مشتريان و با توجه به اين كه در صورت موفقيت در CE مثبت و مطلوب، مشتريان نه تنها به ايجاد يك ارتباط ساده با سازمان قانع خواهند بود بلكه تجربيات خود را از نحوه برخود خود با سازمان و بالعكس درك خواهند كرد ويك رابطه سودمند تري وماندگارتري با سازمان خواهند داشت لذا هدف من از اين پژوهش شناسايي تاثير گذارترين عوامل برروي CE و اولويت بندي آن ها بر حسب وزن و ارزش شان به نحوي كه با درك آن ها و توجه بيشتر به اولويت ها به رشد و ترقي سازمان در اين عرصه ياري رسانده و اين درك متقابل باعث ايجاد يك ارتباط سازنده تر و سودمند تري با مشتريان بانك باشد.

1-3-هدف تحقيق

در گذشته فرض براين بود كه از راه تطبيق با نيازهاي مشتريان مي توان به وفاداري مشتري دست يافت ولي تجربه نشان دادكه با ورود بانك هاي جديدي كه محصولات منطبق با نيازمشتريان داشتند و محصولات متمايز تري ارائه مي كنند، اغلب مشتريان جذب اين بانك هاي تازه وارد شدند تا اين كه ايده حفظ وفاداري مشتري از طريق روابط ماندگار با آن ها مطرح شد. هدف در اين طرز تفكر مديريت روابط مشتري و در سطحي بالاتر مديريت تجربه مشتري مي باشدكه مشتري نه فقط به علت محصولات متمايز و منطبق با نيازهايش بلكه به علت روابط خود با آن سازمان و تعلق خاطر خود با سازمان به يك رابطه و تعامل پايدار و ماندگار با آن سازمان ادامه مي دهد. امروزه بانكداري موظف است خود را در آيينه وجود مشتري ببيند و سعي كند در محيط پر از رقابت،خواسته ها و تمايلات مشتريان خود را درك نمايد و كاري كند كه مشتري از سازمانش تجربه موفق و كامل داشته باشد.هدف از اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت تجربه مشتري مي باشد. چون عوامل تاثير گذار بر CE تنوع زيادي داشته و امكان گردآوري آن ها به صورت جامع وجود ندارد.تنها 14 عامل رتبه بندي مي شود. و اثر اين 14 عامل بر روي تجربه مشتري موردسنجش قرار مي گيرد.

1-4-سوالات تحقيق

سوالات اصلي تحقيق به شرح زير است :

 1. آيا عوامل كليدي شناسايي شده بر روي ارتقاء سطح تجربه مشتري تاثير مي گذارد؟
 2. آيا اولويت بندي عوامل مهم موفقيت تجربه مشتري در ارتقاء روش هاي جذب مشتري در بانك ها موثر است ؟

سوالات فرعي پژوهش به صورت زير مي باشد:

 1. آيا كاركنان بانك بر روي ارتقاء سطح تجربه مشتري تاثير مي گذارد؟
 2. آيا تسهيلات بانك بر روي ارتقاء سطح تجربه مشتري تاثير مي گذارد؟
 3. آيا تعامل مشتري بانك بر روي ارتقاء سطح تجربه مشتري تاثير مي گذارد؟

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

پايان نامه شناسايي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه ي مشتري

بازدید : 238
11 زمان : 1399:2

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

در اين پژوهش به شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي در شركت فراورده هاي نسوز ايران پرداخته شد. اين مطالعه از ديد روش از نوع پژوهش هاي توصيفي، از منظر هدف كاربردي، به لحاظ شيوه گردآوري اطلاعات پيمايشي و به طور مشخص مبتني بر روش هاي آمار استنباطي است. جامعه آماري اين تحقيق كليه پرسنل ستادي شركت فراورده هاي نسوز ايران كه شامل 182 نفر مي باشد،است.از اين تعداد 124 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه شناسايي عوامل موثر در بين آنها توزيع شده و با جمع آوري پرسشنامه ها و تحليل آنها عواملي كه در شركت فراورده هاي نسوز ايران بر بازاريابي اينترنتي موثرند شناسايي شدند. به طور كلي عوامل تاييد شده شامل: عوامل مرتبط داخلي (فرهنگ داخلي سازمان، برنامه هاي آموزشي سازمان)، عوامل مرتبط خارجي(امنيت، روابط موفق سازمان)، عوامل مرتبط با استراتژي (تعهد و حمايت مديران عالي، تعيين اهداف استراتژيك، ادغام اينترنت با استراتژي بازاريابي، همكاري مناسب با همكاران استراتژيك، مشتريان و مخاطبين بالقوه)، عوامل مرتبط با وب سايت شركت (اثربخشي بازاريابي سايت)، عوامل بين المللي (درك محيط بازارهاي خارجي، محدوديت هاي فرهنگي، سيستم تحويل بين المللي) مي باشند. پس از شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي عوامل تاييد شده رتبه بندي شدند. جهت رتبه بندي عوامل، پرسشنامه استاندارد تاپسيس بين مديران شركت فراورده هاي نسوز ايران توزيع شده و پس از جمع آوري پرسشنامه ها با روش تاپسيس خاكستري،عوامل موثر رتبه بندي شدند كه رتبه به دست آمده عوامل به ترتيب:1- عوامل مرتبط با وب سايت شركت؛ 2- عوامل مرتبط با محيط سازمان؛ 3- عوامل درون سازماني؛4 – عوامل مرتبط با راهبرد بازاريابي؛ 5- عوامل مرتبط با بعد جهاني شركت به دست آمد.

واژگان كليدي: بازاريابي اينترنتي، تاپسيس خاكستري، شركت فراورده هاي نسوز ايران.

فهرست مطالب

فصل اول كليات، مفاهيم و تعاريف تحقيق…………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4- سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………5

1-5- تعاريف نظرياتي و عملياتي…………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم؛ مباني نظري و ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………10

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1- بازاريابي……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1- كانال بازاريابي ……………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1-1-1- سطوح كانال……………………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-2- فرايند بازاريابي……………………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-3- سير تحول بازاريابي………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-4- بازاريابي الكترونيكي ……………………………………………………………………………………………………………..21

2-2- بازاريابي اينترنتي…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2-1- نقش اينترنت در بازاريابي ………………………………………………………………………………………………………23

2-2-1-1- بازاريابي مبتني بر وب ……………………………………………………………………………………………………….31

2-2-2- كانال هاي آنلاين …………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-3- استراتژي بازاريابي اينترنتي …………………………………………………………………………………………………….35

2-2-3-1- استراتژي بازاريابي اينترنتي يكپارچه ………………………………………………………………………………….37

2-2-4- ‌مدل هاي ‌بازاريابي‌الكترونيكي…………………………………………………………………………………………………38

2-2-4-1- مدل 7c بازاريابي اينترنتي………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-4-2-مدل7s بازاريابي اينترنتي……………………………………………………………………………………………………..40

2-2-4-3- مدل 5s………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-2-4-4- مدل آميخته بازاريابي (4s) ………………………………………………………………………………………………..43

2-2-4-5- مدل آميخته ي بازاريابي الكترونيكي ………………………………………………………………………………….46

2-2-5- اهداف بازاريابي اينترنتي…………………………………………………………………………………………………………51

2-2-6- كاربرد بازاريابي اينترنتي ………………………………………………………………………………………………………..53

2-2-7- مزاياي بازاريابي اينترنتي…………………………………………………………………………………………………………54

2-2-8- چالش هاي بازاريابي اينترنتي………………………………………………………………………………………………….59

2-3- بازاريابي سنتي در مقابل بازاريابي اينترنتي ………………………………………………………………………………….63

2-4- اثربخشي بازاريابي اينترنتي………………………………………………………………………………………………………….65

2-5- ابعاد مولفه هاي شناسايي شده …………………………………………………………………………………………..75

2-6- پژوهش هاي مرتبط…………………………………………………………………………………………………………………..76

2-6-1- پيشينه پژوهش در جهان…………………………………………………………………………………………………………76

2-6- 2- پيشينه پژوهش در ايران……………………………………………………………………………………………………….77

2-7- جمع بندي………………………………………………………………………………………………………………………………….79

فصل سوم؛ روش شناسي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..80

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

3-1- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-2- جامعه آماري و نمونه تحقيق……………………………………………………………………………………………………….82

3-3- روايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-4- پايايي داده‏هاي جمع‏آوري شده…………………………………………………………………………………………………..85

3-5- ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………85

3-6- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………..90

3-6-1- آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-6-2-روش تاپسيس…………………………………………………………………………………………………………………………92

3-6-2-1- مراحل روش تاپسيس خاكستري………………………………………………………………………………………..92

فصل چهارم؛ تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………………………..96

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

4-1-متغيرهاي توصيفي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….97

4-1-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت……………………………………………………………97

4-1-2-مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات………………………………………………..98

4-1-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه كاري……………………………………………………..99

4-1-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه كاري……………………………………………………100

4-2-پرسش هاي تحقيق و نتايج حاصل ازپاسخ به آن ها……………………………………………………………………100

4-3- روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………………………………………..101

4-3-1- آزمون اعتبار يابي ابزار تحقيق……………………………………………………………………………………………….102

4-3-2-انجام آزمون تعيين توزيع داده ها(تبعيت داده ها از توزيع نرمال)……………………………………..103

4-3-3- آزمون فرضيه هاي مرتبط با تاييد عوامل مورد بررسي…………………………………………………………..105

4-4- تاپسيس خاكستري جهت تعيين اهميت نسبي عوامل شناسايي شده……………………………………………131

فصل پنجم؛ نتيجه گيري، پيشنهادها و بيان محدوديت ها…………………………………………………………………………137

5-1- جمع بندي……………………………………………………………………………………………………………………………..138

5-2- روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………138

5-3- نتيجه گيري و يافته ها ……………………………………………………………………………………………………………..140

5-4- محدوديت­هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….142

5-5- پيشنهادات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..143

5-5-1- پيشنهادات كاربردي………………………………………………………………………………………………………………143

5-5-2- پيشنهادات پژوهشي براي پژوهش هاي آينده………………………………………………………………………..144

فهرست منابع

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………………….146

منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………147

پيوست ها

پيوست شماره 1: پرسشنامه شماره 1……………………………………………………………………………………………………151

پيوست شماره 2: پرسشنامه شماره 2……………………………………………………………………………………………………153

پيوست شماره 3: محاسبه پايايي…………………………………………………………………………………………………………..155

پيوست شماره 4: محاسبات تاپسيس……………………………………………………………………………………………………157

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………….173

فهرست جداول

جدول 2-1: مراحل تكوين و تبديل فلسفه بازاريابي……………………………………………………………………….21

جدول 2-2: جنبه هاي مدل 7s……………………………………………………………………………………………………40

جدول 2-3: مزاياي بازاريابي اينترنتي از ديدگاه كينگ و چي……………………………………………………………58

جدول 2-4: بازاريابي سنتي در مقابل بازاريابي اينترنتي……………………………………………………………………64

جدول 3-1- نتايج آزمون پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ…………………………………………………..85

جدول 3-2 جزئيات سؤالات جمعيت شناختي……………………………………………………………………………….87

جدول 3-3 – مدل تحليلي پژوهش (گويه هاي اصل پرسشنامه) براي «عوامل موثر بر بازار يابي اينترنتي»…………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول 3-4 – طيف امتيازدهي به عوامل در پرسشنامه اول……………………………………………………………….89

جدول 3-5- طيف امتيازدهي وزن معيارها…………………………………………………………………………………….89

جدول 3-6 – طيف امتيازدهي رتبه عوامل……………………………………………………………………………………..90

جدول 4-1- ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه تحقيق……………………………………………………………………103

جدول 4-2: ماتريس فردي مقايسه عوامل……………………………………………………………………………………132

جدول 4-3: ماتريس فاصله از بهترين و بدترين گزينه به ازاي هر تصميم گيرنده……………………………..134

جدول 4-4: نسبت نزديكي به راه حل ايده آل مثبت به ازاي هر تصميم گيرنده………………………………..135

جدول 4-5: متوسط هندسي نسبت نزديكي كليه تصميم گيرندگان………………………………………………….136

جدول 4-6: رتبه هر يك از عوامل بر اساس نسبت نزديكي كل …………………………………………………….136

جدول 5-1: رتبه هر يك از عوامل برآمده از تاپسيس خاكستري…………………………………………………….140

فهرست نمودارها

شكل 2-1) مدل آميخته بازاريابي الكترونيكي…………………………………………………………………………….46

شكل 4-1) توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت……………………………………………………………….97

شكل 4-2) توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تحصيلات……………………………………………………………98

شكل 4-3) توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تجربه كاري………………………………………………………….99

شكل 4-4) توزيع فراواني نمونه آماري از نظر رده سازماني………………………………………………………..100

شكل 4-5) فلوچارت استخراج مدل ساختاري تحقيق……………………………………………………………….101

شكل 4-6) سلسله مراتب تعيين اهميت نسبي عوامل تأثيرگذار ………………………………………………..132

فصل اول

كليات، مفاهيم و تعاريف تحقيق

مقدمه

در اين فصل از تحقيق به بيان مباني بنيادي تحقيق، يعني بيان مسئله تحقيق، بيان ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف تحقيق، سوالات تحقيق، تعاريف مربوط به متغيرهاي تحقيق پرداخته شده و در فصول بعد ادبيات تحقيق، روش تحقيق، تجزيه و تحليل داده‌ها و نهايتاً گزارش نتايج بدست آمده از تحقيق بيان مي شود.

1-1- بيان مسأله

رقابت در صحنه بازارهاي بين المللي، شركت ها را وادار مي سازد تا براي پاسخگويي به نياز مشتريان و بازارها، بهبود كيفيت محصولات خود به فناوري پيشرفته و موثر دانش بازار روي آورند و اينترنت به عنوان ابزاري براي افزايش كارايي تجاري مورد پذيرش همگان در بازارهاي جهاني قرار گرفته است.(سامي[1]، 1998: 418)

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

در بسياري از شركت ها اين تفكر رو به رشد است كه اينترنت براي هميشه پارادايم بازاريابي سنتي كه متكي بر بازاريابي انبوه و ارتباط از راه دور با مشتريان است را به چالش كشيده است. اينترنت اين امكان را فراهم ساخته كه شركت ها بتوانند بر بازاريابي رابطه مدار كه فراتر از بازاريابي مشتري گرا است تاكيد كنند. در بازاريابي رابطه مدار اين امكان توسط شركت ها فراهم مي شود كه از طريق اينترنت با مشتريان ارتباط مستقيم و

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي

بازدید : 239
11 زمان : 1399:2

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول كليات تحقيق.. 2

1-1. بيان مسأله. 4

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

1-3. اهداف تحقيق.. 5

1-4. سؤالات تحقيق.. 6

1-5. قلمرو تحقيق.. 6

الف. قلمرو موضوعي تحقيق.. 6

ب. قلمرو مكاني تحقيق.. 6

ج. قلمرو زماني تحقيق.. 6

1-6. تعريف واژگان. 6

1-7:جمع بندي.. 7

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق.. 8

مقدمه. 9

2-1- خوشه هاي صنعتي.. 9

2-1-2- مفهوم و تعريف خوشه: 11

2-1-3- زيرمجموعه هاي يك خوشه صنعتي.. 16

2-1-3-1- مواردي كه خوشه نيستند. 16

2-1-3-2- دسته بندي ها و طبقه بندي خوشه هاي صنعتي.. 16

2-1-3-3- تفاوت بين خوشه خود جوش و خوشه ايجادي.. 17

2-1-3-4- اهميت و تأثير بزرگي و كوچكي خوشه بر موفقيت آن. 17

2-1-4- نقش و اهميت خوشه هاي صنعتي.. 18

2-1-4-1- دلايل اهميت يافتن خوشه هاي صنعتي.. 18

2-1-4-2- مزاياي ايجاد خوشه هاي صنعتي.. 19

1- مزيت توليد انبوه 20

2- مزيت هاي هدف… 20

3- صرفه هاي حاصل از تجميع (صرفه هاي هم مكاني) 20

5- صرفه هاي مقياس… 20

6- صرفه ناشي از تنوع. 21

2-2. بررسي عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه هاي صنعتي.. 21

2-3- پيشينه تحقيق: 27

2-3-1. مطالعات محققان داخلي: 27

2-3-2. مطالعات محققان خارجي: 33

فصل سوم روش‌شناسي تحقيق.. 41

3-1. مقدمه. 42

3-2. روش شناسي.. 42

3-3. روش تحقيق.. 45

3-4. شيوه ها و ابزارهاي جمعآوري و تحليل اطلاعات… 47

3-5. روايي و پايايي (اعتبار) پرسشنامه. 47

3-6. متغيرهاي تحقيق.. 48

3-6-1. عوامل فضايي و مكاني.. 48

3-6-2. عوامل اجتماعي و فرهنگي.. 48

3-6-3. عوامل سياست گزاري و نهادي.. 49

3-6-4. عوامل سازماني.. 50

3-6-5. عوامل اقتصادي.. 51

3-7. جامعه آماري و روش نمونه گيري.. 53

3-8. روش تحليل داده‌ها 54

3-8-1. روش مدلسازي ساختاري تفسيري.. 54

3-8-2. فرايند تحليل شبكه اي داده ها 58

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق.. 64

مقدمه. 65

4-1. عوامل شناسايي شده موثر بر توسعه و رشد خوشه هاي صنعتي.. 65

4-2. برآيند نظرخواهي از متخصصان در مورد ارتباط متغيرها 67

4-3. تشكيل ماتريس دستيابي.. 68

4-4. تشكيل ماتريس دسترسي نهايي.. 70

4-5. تعيين سطوح مدل. 71

4-6. ترسيم مدل نهايي سطوح علي عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه هاي صنعتي.. 76

4-8. تشريح ناحيه ها در نمودار. 78

4-8-1. ناحيه خودمختار. 78

4-8-2. ناحيه وابسته. 79

4-8-3. ناحيه پيوندي.. 79

4-8-4. ناحيه مستقل.. 79

4-9. فرايند تحليل شبكه‌اي.. 80

4-9-1. تشكيل ماتريس مقايسات زوجي و آزمون سازگاري.. 80

4-9-2. تشكيل ابر ماتريس ناموزون. 81

4-9-3. تشكيل ابر ماتريس موزون. 81

4-9-4. تشكيل ابر ماتريس محدود. 82

4-9-5. رتبه نهايي هر يك از عوامل.. 83

جمع بندي.. 84

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات… 85

5-1. مقدمه. 86

5-2. نتيجه گيري و خلاصه تحقيق.. 86

5-3. پيشنهادات كاربردي.. 90

5-3-1. پيشنهادات به مسئولان و تصميم گيرندگان حوزه خوشه هاي صنعتي.. 90

5-3-2. پيشنهاد به محققان آتي.. 94

5-4. محدوديت هاي تحقيق.. 96

منابع. 97

پيوست ها 105

فهرست جدول ها

جدول 1. عوامل و زيرعوامل شناسايي شده مرتبط با رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي.. 26

جدول 3-1. عوامل و زيرعوامل شناسايي شده مرتبط با رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي.. 52

جدول 3-2. خوشه هاي صنعتي استان فارس: شامل 12 خوشه صنعتي و 3 خوشه غير صنعتي.. 54

جدول 4-1. عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه هاي صنعتي.. 66

جدول 4-3. برايند نظرخواهي در مورد ارتباط عوامل.. 68

4-4. تشكيل ماتريس دستيابي.. 69

4-5. تشكيل ماتريس دسترسي نهايي.. 70

4-6. تعيين عوامل سطح 1. 71

4-7. تعيين عوامل سطح 2. 73

4-8. تعيين عوامل سطح 3. 75

4-9. تعيين عوامل سطح 4. 75

4-10. تعيين عوامل سطح 5. 76

4-11. تعيين عوامل سطح 6. 76

جدول 4-12. ابر ماتريس ناموزون.. 81

جدول 4-13. ابر ماتريس موزون.. 82

جدول 4-14. ابر ماتريس محدود. 83

جدول 4-15. رتبه نهايي عوامل سطح دوم مدل.. 83

جدول 5-1. رتبه نهايي عوامل سطح دوم مدل.. 90

فهرست شكل ها

شكل 2-1. مدل هيل و برنان (2000): 34

شكل 3-1. شكل عمومي يك ابرماتريس… 59

شكل 3-2. مقايسه ساختار سلسله­مراتبي و يك ساختار شبكه­­اي.. 60

شكل 3-3. نمايش گرافي سوپرماتريس… 61

شكل 4-1. مدل نهايي هفت سطحي عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه هاي صنعتي.. 77

شكل 5-2. مدل نهايي چهار سطحي عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه هاي صنعتي.. 89

فهرست نمودار ها

شكل4-2. نمودار MICMAC… 79

شكل5-1. نمودار MICMAC… 90

چكيده :

تأثير گذار بودن خوشه هاي صنعتي در رشد اقتصادي منطقه، موجب شده برنامه ريزي در مورد آن نياز به توجه و صرف دقت مسئولان داشته باشد. هدف آرماني اين تحقيق ارائه الگويي جهت شناسايي، مدلسازي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر خوشه هاي صنعتي و در نتيجه رشد اقتصاد منطقه از طريق رشد خوشه هاي صنعتي است.

اهداف كلي از انجام اين تحقيق عبارتند از:

 1. شناسايي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي در استان فارس
 2. 2. رتبه بندي عوامل شناسايي و طبقه بندي شده با بهره گرفتن از روش فرايند تحليل شبكه اي

روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي مي باشد و در چارچوب تحقيقات كاربردي جاي مي گيرد.

با بهره گرفتن از مطالعات كتابخانه اي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي شناسايي گرديد. به منظور بررسي سطح اثرگذاري هر يك از عوامل از روش مدلسازي ساختاري تفسيري استفاده شد و به وسيله فرايند تحليل شبكه اي اولويت هر يك از عوامل موجود در يك سطح تعيين گرديد.

مدلسازي ساختاري تفسيري(ISM) ، يكي از مهمترين روش ها در تعيين سطوح اثرگذاري مي باشد كه از روش هاي نوين تحقيق در عمليات نرم است. در اين روش با بهره گرفتن از نظرات متخصصان و كارشناسان، روابط علي و اثرگذاري هر يك از متغيرها با يكديگر مورد محاسبه قرار مي گيرد. در پايان با بهره گرفتن از روشي كه وارفيلد ارائه نموده است، مدل نهايي اثرگذاري و ماتريس اثرگذاري MICMAC ترسيم مي گردد. با توجه به اينكه در يكي از سطوح تعداد عوامل شناسايي شده، نه عامل بود، از روش فرايند تحليل شبكه اي(ANP) استفاده نموديم.با توجه به مدل ارائه شده در تحقيق مشخص مي گردد حمايت هاي دولتي در مهمترين سطح اثرگذاري و بهره برداري از محيط زيست، انعطاف پذيري نيروي كار و سرمايه گذاران ريسك پذير در آخرين سطح اثرگذاري بر توسعه و رشد خوشه هاي صنعتي قرار دارند. در سطح دوم مدل نه عامل ديده مي شود كه براي تعيين اهميت و رتبه هر يك از اين عوامل از روش فرايند تحليل شبكه اي استفاده شده است.رتبه اول مربوط به وجود بازار رقابتي و رتبه دوم امكانات سرمايه گذاري است.

كليد واژه : خوشه هاي صنعتي ، مدل سازي ساختاري تفسيري ، فرايند تحليل شبكه اي

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

در ادبيات اقتصاد صنعتي شكل بازار از دو منظر عرضه و تقاضا قابل تامل مي باشد. اگر بررسي تقاضا را به فرصتي ديگر واگذاريم، ساختار يا نحوه سازماندهي عرضه و يا به بيان ديگر سازماندهي ارتباطات بين صنايع و بازار و فعاليت هاي مرتبط، يكي از فاكتورهاي تعيين كننده، در كنار مقياس مورد نياز براي رقابت پذير شدن در رشته هاي مختلف صنعتي در صحنه جهاني است. تئوري هاي اقتصادي پيرامون خوشه هاي صنعتي و تأثير آن بر رشد اقتصادي منطقه به قرار زير مي باشد:اولين نظريات پيرامون خوشه هاي صنعتي را مربوط به مطالعات مارشال مي دانند. مارشال(1895)[1] بيان كرده است كه اقتصاد به مقياس مي تواند در مناطق گرداگرد كارخانه هاي همسان و تأمين كنندگان آنها رشد بيشتري داشته باشد. سولو[2] بر اهميت تغييرات فني در فرايند رشد اقتصاد در بلند مدت تأكيد مي نمايد. رومر[3] عواملي مانند سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني و خدمات اطلاعاتي دولت را در يك مدل رشد اقتصاد بومي در كنار يكديگر آورد و تفكر خوشه اي را بسط داد. ايزارد و ديگران[4] معيارهايي را براي سنجش ادغام روابط خريد و فروش در مناطق مختلف از طريق تحليل ورودي و خروجي لئونتيف، انجام دادند. با توجه به اهميت اثرگذاري خوشه هاي صنعتي بر رشد و توسعه اقتصاد منطقه اي از يك سو و تاكيد مقام معظم رهبري بر توليد ملي و حماسه اقتصادي از سوي ديگر در اين تحقيق به شناسايي، مدلسازي و رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي خواهيم پرداخت. بدون شك تقويت و توسعه اقتصاد بر مبناي توليد محصولات داخلي، تنها راه موفقيت بر برابر تحريم ها و فشارهاي كشورهاي ديگر است. از اين رو عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي شناسايي و مدلي كاربردي در چند سطح اثرگذاري براي استفاده مسئولان و صاحب نظران خوشه هاي صنعتي در شركت شهرك هاي صنعتي ارائه خواهد شد.

1-1. بيان مسأله

خوشه هاي صنعتي به عنوان يكي از مهمترين محرك هاي اقتصادي از دهه 70 ميلادي، توجه بسياري از كشورها را به خود جلب نموده است، تا آنجا كه برنامه ريزي براي راه اندازي و تقويت خوشه هاي صنعتي به يكي از راهكارهاي مؤثر كشورهاي مختلف جهت رشد اقتصادي مبدل گرديده است. از جمله اين كشورها مي توان به امريكا، ايتاليا، ژاپن و هند اشاره كرد. به منظور تقويت خوشه هاي صنعتي راهكارهاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است كه مي توان به وضع قوانين از سوي دولت ها، افزايش تسهيلات و اعطاي وام هاي كلان با سود كم و هدايت جريانات نقدينگي به سمت خوشه هاي صنعتي، اشاره كرد. بيش از يك دهه است كه توسعه صنعتي مبتني بر خوشه ها، به عنوان يك استراتژي نوين مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران كشور عزيز ما ايران، قرار گرفته است. در حال حاضر 119 خوشه صنعتي در سرتاسر ايران شناسايي شده و بنابر آمارهاي موجود، قرار است تا پايان برنامه چهارم توسعه، سالانه 5 هزار فرصت اشتغال در بنگاه هاي كوچك و واحدهاي توليدي خوشه هاي صنعتي فراهم شود. بدين ترتيب اهميت خوشه هاي صنعتي در رشد و شكوفايي اقتصادي كشور نقش بسزايي دارد.

با توجه به اهميت خوشه هاي صنعتي در هر منطقه، توجه به عوامل موثر در رشد و توسعه خوشه ها مي تواند گامي موثر در توسعه و رشد خوشه هاي صنعتي در شركت شهرك هاي صنعتي و متوليان امر توسعه خوشه ها باشد. در اين تحقيق تلاش مي شود عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي از مقالات و مطالعات صورت گرفته در سرتاسر دنيا شناسايي گردد. سپس با توجه به نظرات كارشناسان و متخصصان، اين عوامل با روش مدلسازي ساختاري تفسيري طبقه بندي مي گردند. در ادامه به منظور برنامه ريزي بهتر و موثرتر، هر يك از عوامل در طبقه هاي شناسايي شده، با بهره گرفتن از روش فرايند تحليل شبكه اي وزن دهي و رتبه بندي مي گردد.

اميد است با بهره گرفتن از اين مدل، تصميم گيران و مسئولان امر بتوانند در پيشبرد اهداف والاي خود كه همان توسعه، رشد و شكوفايي كشور ايران است، موفق باشند.

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق

به عقيده اكثر اقتصاد دانان، مزيت رقابتي يك منطقه، بر پايه ي تأمين كنندگي بازار محصولات و كاهش هزينه هاي عوامل توليد محصولات مانند مكان، دستمزد، منابع طبيعي، تكنولوژي، ديدگاه ها نسبت به مقوله كارآفريني و شايستگي هاي مديريتي است.

در دنياي واقعي محصولات همگي از يك جنس نيستند و اين محصولات هستند كه داد و ستد مي شوند نه عوامل توليد آن.

نكته مهمي كه از مطلب بالا مي توان برداشت نمود اختلاف بين محصولات و شكل گيري صنايع مختلف است. هر محصول عوامل توليد خود را دارد و صنايع و محصو

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي

ل

ات مختلف عوامل مخصوص به خود را دارند. بدين ترتيب پايه ايجاد خوشه هاي صنعتي بر اساس محصولات مختلف در

مناطق مختلف شكل مي گيرد.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

خوشه هاي صنعتي به مجموعه اي از واحدهاي كسب وكار اطلاق مي شود كه در يك منطقه جغرافيايي و يك گرايش صنعتي متمركز شده و با همكاري و تكميل فعاليت هاي يكديگر به توليد و عرضه تعدادي كالا و خدمات مي پردازند و از چالش ها و فرصت هاي مشترك برخوردارند و از منابع مشتركي مانند تكنولوژي، نيروي انساني و … استفاده مي كنند، و اين فعاليت ها منجر به رشد اقتصادي منطقه و افزايش بازدهي به مقياس خواهد

بازدید : 237
11 زمان : 1399:2

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

1

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده 1

فصل اول – كليات تحقيق

1-1-مقدمه. 3

1-2 بيان مسأله 3

1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 4

1-4 اهداف تحقيق.. 6

1-5 سؤالات تحقيق.. 6

1-5-1 سوالات اصلي.. 6

1-5-2 سوالات فرعي.. 6

1-6 فرضيه‏هاي تحقيق.. 7

1-7 تعاريف مفهومي و عملياتي واژه هاي تحقيق.. 7

1-8 روش شناسي تحقيق.. 7

فصل دوم – مروري بر تحقيقات انجام شده

2-1 مقدمه. 10

2-2 استراتژي.. 10

2-2-1 مفهوم استراتژي.. 10

2-2-2- سطوح استراتژي.. 10

2-2-3 رويكردهاي كاربردي دستيابي به هماهنگي استراتژيك در سلسله‌مراتب استراتژي.. 13

2-2-3-1 مدل چرخۀ حيات سازمان. 13

2-2-3-2 استراتژي‌هاي رقابتي پورتر. 14

2-2-3-3 طبقه بندي استراتژي‌هاي سازمان‌ها از نظر مايلز و اسنو. 15

2-2-3-4 تركيب استراتژي هاي رقابتي پورتر- مايلز و اسنو. 16

2-2-3-5 ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك… 17

2-3 مديريت استراتژيك… 19

2-3-1 تعاريف مديريت استراتژيك… 19

2-3-2 مدل هاي جامع مديريت استراتژيك… 20

2-3-2-1 مدل جامع مديريت استراتژيك ديويد. 21

2-3-2-2 مدل جامع مديريت استراتژيك پيرس و رابينسون. 22

2-4 برنامه ريزي استراتژيك… 23

2-4-1 تعاريف برنامه ريزي استراتژيك: 23

2-4-2 تفاوت برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي.. 25

2-4-3 عناصر برنامه ريزي استراتژيك: 26

2-4-4- ويژگي هاي برنامه ريزي استراتژيك… 27

2-4-5 جايگاه سازماني برنامه ريزي استراتژيك: 28

2-4-6 مزايا و محدوديتهاي برنامه ريزي استراتژيك… 29

2-4-7 فرآيند برنامه ريزي استراتژيك… 30

2-4-8 مدل برنامه ريزي استراتژيك برايسون. 33

2-4-9 متدولوژي برنامه ريزي استراتژيك 36

2-5 موانع اجراي استراتژي ها و برنامه ريزي استراتژيك… 49

2-5-2 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك از ديدگاه جان ام برايسون. 52

2-5-3 موانع اجراي استراتژي ها (تحقيق وارتون- گارتنر) 52

2-5-4 نتايج تحقيق وارتون و گارتنر: رتبه‌بندي موانع. 53

2-5-6 موانع اجراي برنامه‌ريزي استراتژيك از ديدگاه ديويد. 55

2-5-7 موانع و چالشهاي اجراي استراتژي ها از ديدگاه هربينياك.. 55

2-5-8 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك از نظر نورتون و كاپلان. 58

2-5-8 موانع اجراي استراتژيها از نظر آكر. 58

2-5-9 موانع اجراي استراتژي از ديدگاه اش… 58

2-5-10 در نظريه ديگري موانع اجراي استراتژي به سه سطح قابل تقسيم است… 59

2-6 مروري بر تحقيق هاي پيشين(پيشينه تحقيق) 60

فصل سوم – روش تحقيق

3-1 مقدمه. 64

3-2 روش تحقيق.. 64

3-2-1 ويژگي‌هاي اصلي روش دلفي.. 66

3-2-2 انواع دلفي.. 66

3-2-3 مراحل روش تحقيق دلفي.. 67

3-3 مراحل تحقيق حاضر. 69

3-4 ابزار گردآوري داده ها 70

3-4-1 روايي و پايايي پرسشنامه. 71

4-5- جامعه آماري.. 72

3-6- نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 72

3-7 تكنيكهاي آزمون داده ها 72

فصل چهارم – نتايج

4-1 مقدمه. 74

4-2 مراحل تحقيق.. 74

4-2-1 تجزيه و تحليل و ارائه نتايج حاصل از فاز اوّل. 74

4-2-2 تجزيه و تحليل و ارائه نتايج حاصل از فاز دوم. 75

4-2-3 تجزيه و تحليل و ارائه نتايج حاصل از فاز سوم. 78

4-2-4 تجزيه و تحليل و ارائه نتايج حاصل از فاز چهارم. 85

فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه. 90

5-2 نتايج و يافته هاي تحقيق.. 90

5-2-1 نتايج فاز اول تحقيق.. 90

5-2-2 نتايج فاز دوم تحقيق.. 91

5-2-2-1 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك در حوزه ساختار، فرآيندها، رويه و روشها 91

5-2-2-2 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك در حوزه ي مديريتي.. 91

5-2-2-3 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك در حوزه نيروي انساني(كاركنان) 92

5-2-2-4 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك در حوزه فناوري.. 92

5-2-2-5 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك در حوزه منابع مالي و تجهيزات و امكانات فيزيكي.. 92

5-2-2-6 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك در حوزه نيروهاي رقابتي و تامين كنندگان. 92

5-2-2-7 موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيك در حوزه نيروهاي اقتصادي و بازار. 93

5-2-3 نتايج فاز سوم تحقيق.. 93

5-2-4 نتايج فاز چهارم تحقيق.. 94

5-3 پيشنهادات تحقيق.. 95

5-3-1 پيشنهادات مرتبط با نتايج تحقيق.. 95

5-3-2 پيشنهادات براي تحقيقهاي آتي.. 98

5-4 محدوديت هاي تحقيق.. 98

فهرست منابع

منابع فارسي.. 100

منابع غير فارسي.. 102

چكيده انگليسي.. 105

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 1-2- عوامل مورد استفاده در محورهاي ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك… 18

جدول4-1- آماره هاي آزمون T تك نمونه اي.. 79

جدول4-2- نتايج آزمون T تك نمونه اي.. 79

جدول4-3- آماره هاي آزمون T تك نمونه اي.. 80

جدول4-4- نتايج آزمون T تك نمونه اي.. 80

جدول4-5- آماره هاي آزمون T تك نمونه اي.. 81

جدول4-6- نتايج آزمون T تك نمونه اي.. 81

جدول4-7- آماره هاي آزمون T تك نمونه اي.. 82

جدول4-8- نتايج آزمون T تك نمونه اي.. 82

جدول4-9- آماره هاي آزمون T تك نمونه اي.. 83

جدول4-10- نتايج آزمون T تك نمونه اي.. 83

جدول4-11- آماره هاي آزمون T تك نمونه اي.. 84

جدول4-12- نتايج آزمون T تك نمونه اي.. 84

جدول4-13- آماره هاي آزمون T تك نمونه اي.. 85

جدول4-14- نتايج آزمون T تك نمونه اي.. 85

جدول4-15- پاسخ هاي پرسشنامه ي فاز چهارم. 86

جدول4-16- جمع امتيازات هريك از موانع براساس تعداد در اولويت… 88

جدول5-1- موانع درون سازماني و برون سازماني شناسايي شده در فاز اول. 90

جدول 5-2- موانع اصلي (اجماع شده) اجراي برنامه ريزي استراتژيك… 94

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار 2-1- رابطه بين سطوح استراتژي ( منبع: ويلن و هانگر، 1992) 11

نمودار 2-2- جانمايي مراحل چرخۀ حيات سازمان در ماتريس نقاط مرجع استراتژيك(رضواني، 1386) 14

نمودار 3-2- استراتژي‌هاي رقابتي پورتر (منبع: پورتر، 1990؛ هانگر و ويلن، 1381) 137) 15

نمودار 4-2- تركيب استراتژي‌هاي رقابتي پورتر- مايلز و اسنو براساس نقاط مرجع استراتژيك… 17

نمودار 5-2- ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك برمبناي نقاط مرجع استراتژيك… 18

نمودار 6-2- روابط متقابل فرايند مديريت استراتژيك… 20

نمودار1-3- ساختار و فرآيند روش دلفي.. 65

فهرست شكل ها

عنوان صفحه

شكل1-2- الگوي جامع مديريت استراتژيك (ديويد،1384) 22

شكل2-2- مدل جامع مديريت استراتژيك (پيرس و رابينسون،1380) 23

شكل3-2- مراحل مختلف برنامه ريزي استراتژيك(الواني،1390) 33

شكل4-2- فرايند برنامه ريزي استراتژيك( برايسون، 1386) 36

شكل5-2- متدولوژي برنامه ريزي استراتژيك(لشكر بلوكي،1386). 37

شكل6-2- تحليل و شناخت محيط بيروني و داخلي سازمان. 44

شكل7-2- تعيين اهداف و استراتژيها 48

چكيده

در دنياي رقابتي و پرتلاطم محيطي كه با رشد شتابان فناوري همراه است، سازمانها و شركتها با تحولات و دگرگوني هاي روزافزوني مواجه هستند. در چنين فضايي اتخاذ تصميمات و تدوين استراتژي هاي رقابتي براي حفظ و بقاي آنها در محيط كسب و كار از اهميت بسزايي برخوردار است. اما مهمتر از تدوين و اتخاذ چنين استراتژي هايي، پياده سازي و اجراي آنها مي باشد. چراكه، اگر اين استراتژيها به بهترين شكل هم اگر تدوين شده باشنند اما بصورت كارآمد اجرا نشوند، نتيجه بخش نخواهند بود. از اين رو هدف اصلي تحقيق حاضر شناسايي موانع موثر در اجراي برنامه ريزي استراتژيك در شركت سايپا يدك مي باشد. جامعه آماري تحقيق را كليه كارشناسان، مديران و معاونان شركت سايپا يدك تشكيل مي دهند. اين تحقيق از نظر گردآوري داده ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل، از نوع تحقيق هاي تفسيري است كه در آن از روش دلفي استفاده شده است. از اين رو در چهار مرحله با جمع آوري نظرات كارشناسان از طريق پرسشنامه‌ها به شناسايي موانع درون سازماني و برون سازماني اجراي برنامه ريزي استراتژيك در شركت سايپا يدك پرداخته شده است و سپس موانع مورد توافق و اجماع اولويت بندي گرديده اند. براساس يافته هاي اين پژوهش، 18 مانع در پنج حوزه شناسايي شد. بدين ترتيب كه شش مانع در حوزه مديريتي، پنج مانع در حوزه منابع انساني (كاركنان)، سه مانع در حوزه ساختار، فرآيندها، رويه و روشها، يك مانع در حوزه منابع مالي و تجهيزات و در نهايت سه مانع در حوزه اقتصادي و نيروهاي بازار شناسايي شدند. همچنين يافته ها حاكي از آن است كه در بين چهار حوزه ي مورد اجماع، موانع اقتصادي و نيروهاي بازار با 78 امتياز در اولويت اول، موانع مديريتي با 67 امتياز در اولويت دوم، موانع حوزه كاركنان با 53 امتياز در اولويت سوم و نهايتاً موانع ساختاري با 38 امتياز در اولويت چهارم قرار دارند. با توجه به نتايج بدست آمده در هريك از فازهاي انجام شده در اين تحقيق به نظر مي رسد عوامل درون سازماني بيش از عوامل برون سازماني در موفقيت و يا عدم موفقيت اجراي استراتژي ها و برنامه هاي استراتژيك در شركت سايپا يدك تاثير گذار هستند. هرچند كه عوامل اقتصادي و نيروهاي بازار در بين موانع شناسايي شده در اولويت قرار دارد ليكن اين دسته از عوامل تنها عامل برون سازماني در بين چهار مانع اجماع شده در فاز نهايي بوده است. بنابراين پيشنهاد اصلي حاصل از يافته هاي اين تحقيق چنين بيان مي شود كه در جهت اجراي موفق استراتژي ها در شركت سايپا يدك، مسئولان، مديران عالي شركت بايد توجه ويژه اي به عوامل درون سازماني داشته باشند.

فصل اول

كليات تحقيق

1-1-مقدمه

اين فصل به معرفي تحقيق حاضر پرداخته و چارچوب كلي تحقيق را بيان مي كند. بطور مختصر ماهيت وجودي تحقيق و علت پرداختن محقق به اين مطالعه مطرح شده كه در ساختار مشخصي در قالب بيان مساله، ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف، سوالات و فرضيات و متغيرها و تعاريف عملياتي و مفهومي آنهاو … عنوان شده است كه در ادامه ي اين فصل به تفكيك به هريك پرداخته مي شود.

1-2 بيان مسأله :

در اين تحقيق سعي شده با تمركز بر فاز زمينه سازي براي اجراي برنامه استراتژيك به شناسايي موانع اجراي موفق استراتژي در يك سازمان ايراني مي پردازد براساس برخي تحقيقات انجام شده بين المللي درصد بالايي از برنامه هاي استراتژيك به اجرا در نمي آيند و يا در مرحله اجرا با شكست مواجه مي شوند در نتيجه به نظر مي رسد كه فازهاي اجرا و زمينه سازي براي اجرا از اهميت بالايي برخوردار باشند تحقيقات معدودي كه د ركشور دراين زمينه انجام شده اند حكايت از وجود مشكلي مشابه درايران دارند تلاشهاي زيادي براي شناسايي موانع اجراي موفق استراتژي در سطح بين المللي انجام شده است ولي به دليل تاثير عوامل زمينه اي موانع اجرا در محيطهاي صنعتي ايران لزوما با نتايج بدست آمده از تحقيقات بين المللي ممكن است مشابه نباشد. در نتيجه لازم است موانع كليدي اجراي استراتژي در شركتهاي ايراني مورد بررسي قرار گرفته و با موانع اشاره شده در ادبيات موضوع مقايسه شوند.

شرايط متغير محيطي و رقابت هاي فزآينده ميان شركتهاي بزرگ و كوچك در فضاي كنوني كسب و كار، مديران را وادار مي كند تا هر روز تصميمات مديريتي جديدي را اتخاذ كنند. اين تصميمات گاهي چنان تصميمات قبلي را نقض مي كند كه اجرايي شدن تصميم جديد نيازمند تغييرات عمده اي همچون تجديد ساختار، فرهنگ سازي، برنامه هاي عملياتي نو و بكارگيري نيروي انساني جديد در سازمان است. اما به تناسب تغييراتي كه در سطح راهبردي در تصميمات مديران رخ مي دهد، سازمانها عموماً توان تغيير و تطبيق لازم با شرايط جديد را ندارند. از سوي ديگر انعطاف پذيري ناكافي اجزاي سازمان و ناتواني در متناسب بودن تغييرات، تنها مانع پياده سازي تصميمات راهبردي نيست.

در مطالعاتي كه توسط مجله ي اكونوميست بر نمونه اي بالغ بر ۲۷۶ مدير ارشد در خصوص چالش هاي برنامه ريزي و مديريت استراتژيك صورت گرفته است، ۵۷% از مديران چالش اصلي خود را در مرحله ي اجراي استراتژي معرفي نموده اند. جديدترين تحقيقات علمي در سال ۲۰۱۰ ميلادي نشان مي دهد حدود ۶۰% از استراتژي ها به طور موفقيت آميز اجرا نمي شوند و اين حيات سازمان ها را به خطر انداخته است. مطالعه ي مشابه ديگري نيز در شركت هاي آسيايي حاكي از آن است كه ۸۳% از مديران ارشد اذعان به ناتواني در اداره ي فرايند پياده سازي استراتژي در سازمان هاي خود نموده اند. وجود اين گونه آمارها به وضوح نشان مي دهد كه پياده سازي و اجراي استراتژي به مهمترين عامل در اداره ي سازمان ها تبديل شده است و از اين حيث مي تواند مبناي ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان هايي باشد كه از مهارت و توانايي كافي براي اداره ي فرايند اجراي استراتژي برخوردار هستند.

هدف از اين پژوهش اجراي اين گونه برنامه ريزي ها در راستاي تكنيك ها و سازوكارهايي است كه اگر به درستي به مرحله اجرا در آيند مي توان با اطمينان خاطر بيشتري به سمت رشد،توسعه و رونق كسب و كار كه از اهداف و آرمانهاي سازمان ها بوده و تاثيرات مثبتي همچون هماهنگي بين واحد هاي عملياتي، اجماع بين مديران ارشد سازماني و… را در پي خواهد داشت، گام نهاد. از اصلي ترين موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك در سازمانها مي توان به اولويت هاي متعارض و ارتباطات عمودي ضعيف، عدم پشتيباني و رهبري مديرعامل در اجراي راهبردها و منابع انساني بي انگيزه و نامناسب و … اشاره كرد. در اين پژوهش تلاش مي شود مشكلاتي كه در مرحله اجرا يا پياده سازي اين برنامه ريزي ها وجود دارد شناسايي و سپس بر اساس درجه اولويت و تأثير پذيري آن رتبه بندي شوند.

پايان نامه رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق:

بازدید : 228
11 زمان : 1399:2

تابستان 93

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده 1

فصل اول : كليات تحقيق.. 2

1-1.مقدمه. 3

1-2. تعريف موضوع و بيان مسئله. 3

1-3. ضرورت و اهميت پژوهش…. 6

1-4. اهداف پژوهش…. 6

1-4-1. هدف كلي پژوهش…. 6

1-4-2. اهداف فرعي پژوهش…. 7

1-5. هدف كاربردي تحقيق.. 7

1-6. سوالات پژوهش…. 8

1-6-1. سوال اصلي.. 8

1-4-2. سوالات فرعي.. 8

1-7. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق.. 8

1-8. قلمرو تحقيق.. 9

1-8-1. قلمرو مكاني تحقيق.. 9

1-8-2- قلمرو زماني تحقيق.. 9

1-8-3. قلمرو موضوعي تحقيق.. 9

1-9. روش تحقيق.. 10

1-10. تعاريف مفهومي.. 10

1-10-1. بودجه‌ريزي عملياتي.. 10

1-10-2. اسناد بالادستي.. 11

1-10-3. شاخص‌هاي عملكردي.. 11

1-10-4. كارت امتيازي متوازن.. 11

1-10-5. بهاي تمام‌شده بر مبناي فعاليت… 11

1-10-6. سازمان‌هاي فرهنگي.. 12

1-11. روش تجزيه و تحليل.. 12

1-12. مدل مفهومي تحقيق.. 13

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق.. 14

2-1. مقدمه. 15

2-2. درآمدي بر بودجه‌ريزي و كاربرد آن.. 15

2-3. كاركردهاي عمده بودجه. 17

2-3-1. برنامه‌ريزي.. 18

2-3-2. همكاري و مشاركت… 18

2-3-3. نظارت و كنترل.. 18

2-4. اهداف بودجه. 19

2-5. روش‌هاي بودجه‌ريزي از گذشته تا به حال.. 19

2-5-1. بودجه‌ريزي سنتي (رديف – اقلام). 20

2-5-2. بودجه‌ريزي افزايشي (تفاضلي). 21

2-5-3. بودجه‌ريزي برنامه‌اي.. 22

2-5-3-1. نظام برنامه‌ريزي، برنامه‌نويسي و بودجه. 24

2-5-4. بودجه‌ريزي بر مبناي صفر. 25

2-5-5. بودجه‌ريزي فرمولي.. 25

2-5-6. بودجه‌ريزي عملياتي.. 25

2-6. مهمترين ويژگي‌هاي بودجه‌ريزي عملياتي.. 27

2-7. عوامل موثر در انتخاب شيوه‌هاي بودجه‌ريزي.. 27

2-8. درآمدي بر بودجه‌ريزي عملياتي.. 28

2-9. تعاريف بودجه‌ريزي عملياتي.. 30

2-10. تاريخچه بودجه‌ريزي عملياتي در دنيا 31

2-11. تاريخچه بودجه‌ريزي عملياتي درايران.. 34

2-12. مزاياي بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان.. 36

2-13. اهداف بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان.. 37

2-14. مراحل تكامل بودجه‌ريزي عملياتي.. 38

2-15. اركان بودجه‌ريزي عملياتي.. 38

2-15-1. برنامه‌ريزي.. 39

2-15-2. ارزيابي عملكرد سازمان.. 41

2-15-3. بهاي تمام‌شده خروجي‌ها 42

2-15-3-1. بودجه‌ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام‌شده 42

2-15-3-2. تنظيم بودجه‌ريزي عملياتي طبق روش ‌اندازه‌گيري كار يا كارسنجي.. 42

2-15-3-3. روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت(ABC) 43

2-16. اصول بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌هاي فرهنگي.. 45

2-17. مدل كارت امتيازي متوازن.. 46

2-18. ويژگي مدل ارزيابي متوازن.. 48

2-19. مناظر مدل كارت امتيازي متوزان.. 50

2-19-1. منظر مالي.. 50

2-19-2. منظر مشتري (خدمت گيرندگان). 51

2-19-3. منظر فرآيندها 52

2-19-4. منظر رشد و يادگيري.. 53

2-19-5. منظر رضايت كاركنان.. 55

2-19-6. منظر محيط و جامعه. 55

2-20. پيشينه تحقيق.. 56

فصل سوم: روش تحقيق.. 62

3-1. مقدمه. 63

3-2. چارچوب نظري تحقيق.. 63

3-3. دسته بندي روش‌هاي تحقيق.. 64

3-3-1. دسته بندي روش‌هاي تحقيق بر اساس هدف… 64

3-3-2. دسته بندي روش‌هاي تحقيق بر اساس نحوه گردآوري داده‌ها 64

3-3-2-1. تحقيق پيمايشي.. 65

3-4. روش تحقيق.. 65

3-5. جامعه و نمونه آماري.. 66

3-5-1. جامعه آماري.. 66

3-5-2. واحد تجزيه و تحليل.. 66

3- 5- 3. شيوه نمونه گيري.. 67

3-5-4. نمونه آماري.. 67

3-6. روش و ابزار گردآوري و سنجش داده‌ها 67

3-6-1. نوع پرسشنامه. 69

3-7. تحليلي بر ابزار تحقيق.. 69

3-8. نحوه بررسي روايي و پايايي ابزار تحقيق.. 70

3-8-1. روايي پرسشنامه. 70

3-8-2. پايايي پرسشنامه (يا قابليت اعتماد ابزار ‌اندازه‌گيري). 71

3-9. روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها 72

3- 10. گام‌هاي اجرايي اين پژوهش…. 72

فصل چهارم: تحليل يافته‌ها 74

4-1. مقدمه. 75

4-2. يافته‎‌هاي توصيفي.. 75

4-2-1. ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري.. 75

4-2-1-1. توزيع فراواني سن در نمونه مورد بررسي.. 76

4-2-1-2. توزيع فراواني سطح تحصيلات در نمونه مورد بررسي.. 77

4-2-1-3. شاخص‌هاي توصيفي متغير‌هاي پژوهش… 78

4-3. يافته‌هاي استنباطي.. 78

4-3-1. پاسخ به سوالات اصلي تحقيق.. 78

4-3-2.پاسخ به سوالات فرعي تحقيق.. 82

4-3-2-1. پاسخ به سوال منظر فرايندي.. 82

4-3-2-2. تحليل موانع از منظر فرايندي.. 84

4-3-2-3. پاسخ به سوال منظر محيط و جامعه. 85

4-3-2-4. تحليل موانع از منظر محيط و جامعه. 87

4-3-2-5. پاسخ به سوال منظر مالي.. 88

4-3-2-6. تحليل موانع از منظر مالي.. 90

4-3-2-5. پاسخ به سوال منظر رضايت كاركنان. 91

4-3-2-6. تحليل موانع از منظر رضايت كاركنان. 93

4-3-2-7. پاسخ به سوال منظر رشد و يادگيري.. 94

4-3-2-8. تحليل موانع از منظر رشد و يادگيري.. 96

4-3-2-9. پاسخ به سوال منظر خدمت‌گيرندگان. 97

4-3-2-10. تحليل موانع از منظر خدمت‌گيرندگان. 99

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 101

5-1. مقدمه. 102

5-2. نتيجه گيري و تحليل يافته‌ها 102

5-3. تحليل موانع از مناظر مدل ارزيابي متوازن.. 103

5-3-1. منظر فرايندي.. 103

5-3-2. منظر محيط و جامعه. 105

5-3-3. منظر مالي.. 105

5-3-4. منظر رضايت كاركنان.. 106

5-3-5. منظر رشد و يادگيري.. 107

5-3-6. منظر خدمت‌گيرندگان (نظام و عموم جامعه). 108

5-4. مقايسه نتايج تحقيق با پيشينه تحقيق.. 108

5-5. محدوديت‌هاي تحقيق.. 109

5-6. پيشنهادات… 110

5-6-1. پيشنهادات اجرايي مبتني بر نتايج تحقيق.. 110

5-6-2. پيشنهاداتي براي پژوهش‌هاي آتي.. 112

پيوست‌ها 114

منابع و مآخذ. 121

فهرست اشكال، جداول و نمودارهاي
عنوان صفحه
شكل 1-1 : شكل برگرفته از كتاب «شاخص‌هاي كليدي عملكرد» ديويد پارامنتر 12
شكل 2-1: اجزاي برنامه ريزي در بودجه ريزي عملياتي 38
شكل 2-2: ارتباط بين برنامه‌ريزي و بودجه 39
شكل2-3: مدل كارت امتيازي متوازن بر اساس شش منظر(پارمنتر، 1392) 48
جدول 4-1: توزيع فراواني سن 75
جدول 4-2: توزيع فراواني سطح تحصيلات 76
جدول 4-3 : شاخص توصيفي متغيرهاي تحقيق 77
جدول 4-4: نتايج آزمون T تك متغيره برروي موانع شناسايي شده 78-79
جدول 4-5: رتبه‌بندي مناظر مدل BSC از جهت مانع بودن در استقرار بودجه‌ريزي عملياتي 80
جدول 4-6 : نتايج آزمون T تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر فرايندي 82
جدول 4-7 : نتايج آزمون T تك نمونه‌اي منظر فرايندي 83
جدول 4-8 : نتايج آزمون T تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر محيط و جامعه 85
جدول 4-9 : نتايج آزمون T تك نمونه‌اي منظر محيط و جامعه 86
جدول 4-10 : نتايج آزمون T تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر مالي 88
جدول 4-11 : نتايج آزمون T تك نمونه‌اي منظر مالي 89
جدول 4-12 : نتايج آزمون T تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر رضايت كاركنان 91
جدول 4-13: نتايج آزمون T تك نمونه‌اي منظر رضايت كاركنان 92
جدول 4-14: نتايج آزمون T تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر رشد و يادگيري 94
جدول 4-15: نتايج آزمون T تك نمونه‌اي منظر رشد و يادگيري 95
جدول 4-16: نتايج آزمون T تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر خدمت گيرندگان 97
جدول 4-17: نتايج آزمون T تك نمونه‌اي منظر خدمت‌گيرندگان 98
جدول 5-1: نتايج آزمون T تك نمونه‌اي براي شش فرضيه 102
نمودار4-1: نمودار توزيع فراواني سن 75
نمودار 4-2 : نمودار توزيع فراواني سطح تحصيلات 76

چكيده

همانگونه كه مشهود است نظام بودجه‌ريزي سنتي در اغلب سازمان‌هاي فرهنگي كشور استقرار دارد. نظر به اينكه نظام بودجه‌ريزي سنتي توفيقي در تحقق اهداف سازماني نداشته است، اين پژوهش به دنبال شناسايي و رتبه‌بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي جهت حل اين مشكل در سازمان‌هاي فرهنگي مي‌باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف، پژوهشي كاربردي و از نظر اجرا، توصيفي پيمايشي است. اين پژوهش جهت شناسايي و رتبه‌بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌هاي فرهنگي مستقر در شهر قم مي‌باشد كه به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده است. از اين ميان سازمان‌هاي فرهنگي مذكور 105 متخصص از 8 سازمان فرهنگي به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش جمع‌آوري داده هاي در اين پژوهش روش تركيبي (ميداني، كتابخانه‌اي) است و از پرسشنامه جهت جمع‌آوري اطلاعات براي پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است. پرسشنامه اين تحقيق برآمده از مولفه‌هاي احصا شده از نظر خبرگان حوزه بودجه‌ريزي در هر يك از مناظر مدل ارزيابي متوازن مي‌باشد. نتايج تحقيق با توجه به آزمون ميانگين تك نمونه‌اي انجام شده، نشان مي‌دهد كه در سازمان‌هاي فرهنگي از تمام مناظر مدل ارزيابي متوازن جهت استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي مانع وجود دارد. در واقع سازمان‌هاي فرهنگي بايستي از تمام مناظر، نسبت به رفع موانع تبيين شده اقدام نمايند. به منظور رتبه‌بندي موانع احصا شده نيز از آزمون فريدمن استفاده شده است كه نتيجه آن نشان مي‌هد كه منظر رضايت كاركنان در اولويت اول و مناظر رشد و يادگيري، محيط و جامعه، فرآيندي، مالي و خدمت‌گيرندگان به ترتيب در اولويت‌هاي بعدي قرار دارند.

فصل اول : كليات تحقيق

1-1. مقدمه

سازمان‌ها براي ‌اينكه بتوانند بدرستي در راستاي ماموريت‌ها و وظايف خود حركت نمايند در تكاپو بوده و هر كدام به طريقي ‌اين مهم را دنبال مي‌نمايند. سازمان‌ها با ترسيم چشم‌انداز و اهداف بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت به دنبال دستيابي به ماموريت خويش مي‌باشند. هر چند كه ‌اين امور براي هر سازماني لازم و ضروري مي كند اما نكته ‌اينجاست كه براي اجرايي سازي ‌اين برنامه‌ها و اقدامات اهميت لازم داده نمي‌شود و عموماً كار عقيم مي‌ماند. لازمه اجراي هر اقدام راهبردي استفاده از ابزاري پرتوان و اثربخش مي‌باشد كه با آن بتوان، فعاليت را به سرانجام و سرمنزل مقصود رساند.

برنامه عملياتي كوتاه مدت يا ساليانه را بودجه مي‌نامند كه به جرات مي‌توان گفت ‌اين واژه هيچگاه در عمل محقق نمي‌شود چرا كه اغلب سازمان‌ها به روش سنتي بودجه‌ريزي مي‌نمايند. در‌ اين روش بودجه‌ريزي تنها به ميزان افزايش بودجه سازمان و يا تورم سالانه، بودجه بخش‌ها و فعاليت‌ها را افزايش يا كاهش داده مي‌شود. با‌ اين كار بودجه به هيچ وجه در راستاي برنامه‌ها و راهبردها حركت نخواهد كرد و كمكي به سازمان در جهت رسيدن به ماموريت‌هاي خود نخواهد كرد. پس بايستي با روشي بودجه را اجرا كرد تا به فعاليت‌هاي سازمان جهت دهي نمايد. با ‌اين كار ضمن كارا نمودن فعاليت‌هاي جاري به اثربخشي آن‌ها نيز كمك مي‌شود.

با توجه به تحقيقاتي كه در دنيا صورت پذيرفته، در ميان شيوه‌هاي بودجه‌ريزي، تنها روش بودجه‌ريزي عملياتي است كه مي‌تواند به سازمان‌ها در ‌اين راستا كمك نمايد. بودجه‌ريزي عملياتي روشي از اجراي بودجه‌ريزي است كه در صورت استقرار مطلوب در سازمان، كارايي و اثربخشي را به ارمغان مي‌آورد. پژوهش حاضر به دنبال شناسايي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌هاي فرهنگي مي‌باشد.

1-2. تعريف موضوع و بيان مسئله

مديران عموماً بر اطلاعات تكيه مي‌كنند تا از ‌اين طريق به تصميم‌گيري و بهبود عملكرد سازمان بپردازند. تصميم‌گيري در فضاي مبهم و بدون اطلاعات شفاف و خارج از چارچوب اهداف راهبردي، سبب مي‌شود سازمان در تحقق ماموريت اصلي باز مانده يا دچار انحراف گردد.

اگر بودجه را به عنوان نرم‌افزاري جهت انتقال اراده مغز‌افزار سازمان (تصميمات راهبردي مديران سازمان) به سخت‌افزار(منابع سازماني شامل نيروي انساني و… ) در نظر بگيريم آنگاه در ميان مدل‌هاي بودجه‌ريزي، تنها بودجه‌ريزي عملياتي است كه مي‌تواند افق تازه‌اي پيش روي مديران سازمان بگشايد چرا كه با وجود پارامترهاي مناسبي كه در فرايند تصميم‌گيري مهيا مي كند، ملزومات سازماني كارا و اثربخش را فراهم مي كند.

بودجه يك برنامه مالي براي يك دوره محدود زماني است كه بوسيله آن، درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و نيز هزينه‌هاي برنامه‌ها و عمليات براي رسيدن به اهداف خاص و معين پيش‌بيني مي‌شود (موسي‌خاني و منشي‌زاده، ۱۳۸۲، ص۱۳). اما بودجه‌ريزي عملياتي يك طبقه‌بندي است كه ارتباط بين هزينه‌هاي انجام شده و عوامل بكارگرفته شده از يك طرف و نتايج كار بدست آمده را از طرف ديگر نشان مي‌دهد و مشخص مي‌سازد در طي سال مالي چه كالاها و خدماتي به صورت محصول نهايي يا فعاليت‌هاي بخش عمومي‌در نيل به اهداف اقتصادي – اجتماعي توليد شده است (فرزيب، 1386، ص10).

نظام‌هاي بودجه‌ريزي سنتي به دنبال ‌اين است كه بودجه «چگونه» و «كجا» هزينه شده است و مبناي تسهيم و تخصيص بودجه نيز هزينه كرد بودجه تصويب شده است اما بودجه‌ريزي عملياتي به «خروجي» و «هدف» بودجه مصرف‌شده توجه دارد و مبناي تسهيم و تخصيص را بر تطبيق خروجي‌ها با استانداردهاي تعيين شده براي آنها، جهت تحقق اهداف گذاشته است. در واقع بودجه‌ريزي عملياتي دو عامل اساسي«كارايي» و «اثربخشي» را به بودجه‌ريزي سنتي اضافه نموده است.(حسن آبادي و نجار صراف، 1386)بودجه‌ريزي عملياتي از ديرباز در زمره پيشنهادات اصلاحي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده و در‌ ايران‌ ايده عملياتي كردن بودجه در سال‌هاي اخير اولين بار در بند “ب” تبصره23 قانون بودجه ۱۳۸۱ كل كشور مطرح شد.

با توجه به الزامات قانوني در ماده 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه كشور و همچنين بند 32 سياست‌هاي كلي قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و ماده 16 قانون خدمات كشوري تمام سازمان‌هاي دولتي موظف به اجرا و استقرار بودجه‌ريزي عملياتي هستند ليكن به دليل موانع مختلف سازماني و غيرسازماني، ‌اين امر عملاً تاكنون انجام نشده است.

اغلب سازمان‌هاي فرهنگي با توجه به‌اينكه از بودجه دولتي استفاده مي‌نمايند و روال بودجه‌ريزي در كشور به صورت سنتي مي‌باشد، از روش بودجه‌ريزي سنتي استفاده مي‌نمايند. ‌اين روش بدون توجه به عملكرد و خروجي فعاليت‌ها و صرفاً با بررسي عملكرد گذشته و توان هزينه كرد بودجه اقدام به تعيين و تصويب بودجه مي كند. در ‌اين نظام هرچه واحدهاي يك سازمان قدرت مصرف بودجه و قدرت چانه‌زني بيشتري داشته باشند، بودجه بيشتري به خود اختصاص خواهند داد و ‌اينكه فعاليتي كه انجام داده‌اند چه خروجي داشته است و يا در راستاي اهداف بوده يا نبوده است، هيچ تأثيري در تصويب و تخصيص بودجه بيشتر ندارد.

علي‌رغم تأكيد قانون بر اجراي بودجه‌ريزي عملياتي، تاكنون تعداد ‌اندكي از سا‌زمان‌هاي فرهنگي به فكر اجراي‌ اين نظام در سازمان خود افتاده‌ و تنها توانسته‌اند كه گام‌هاي اوليه مربوط به استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي را بردارند. اما همين سازمان‌ها نيز پس از مدتي با توجه به موانع پيش روي انجام‌ اين پروژه، كار را نيمه كاره رها نموده‌اند. يكي از مشكلات موجود در عدم اجراي ‌اين قانون، عدم وجود الگوها و تحقيقات كاربردي در خصوص ‌اين موضوع در كشور است.

اين تحقيق درصدد است تا موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌ها و نهاد‌هاي فرهنگي متقاضي اجراي ‌اين پروژه در كشور را با توجه به مدل جامع BSC ، مورد كنكاش قرار دهد.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

لازم به ذكر است پروفسور رابرت كاپلان و دكتر ديويد نورتن در دهه 1990 يك سيستم نوين مديريتي تحت عنوان كارت امتيازي متوازن را ارائه

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي

بازدید : 238
11 زمان : 1399:2

سال تحصيلي 1394 – 1393

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

——————————————————————-

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه 3

1-2-بيان مسئله 5

1-3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق 6

1-4-اهداف مشخص تحقيق 7

1-4-1-هدف كلي 7

1-4-2-اهداف فرعي 7

1-5-سؤالات تحقيق 7

1-6-فرضيه‏هاي تحقيق 8

1-7-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات 7

1-7-1-تعاريف نظري 7

1-7-2-تعاريف عملياتي 8

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام‌شده

2-1-مقدمه 11

2-2-فرآيند شايسته‌سالاري 16

2-2-1-انتخاب 16

2-2-2-ارزشيابي 16

2-2-3-جابجايي و تثبيت 18

2-3-رويكردهاي موجود درباره شايستگي‌ها 18

2-3-1-رويكرد رفتاري 18

2-3-2-رويكرد استانداردها 18

2-3-3-رويكرد اقتضايي ( موقعيتي ) 18

2-4-معيارهاي شايسته‌سالاري از ديدگاه انديشمندان مديريت 18

عنوان شماره صفحه

——————————————————————-

2-4-1-مهارت‌هاي مديريتي و سرپرستي 19

2-4-2-مهارت‌هاي تصميم‌گيري 19

2-4-3-خلاقيت و نوآوري 19

2-4-4-مهارت‌هاي رهبري 19

2-4-5-مهارت‌هاي فني 19

2-4-6-مهارت‌هاي ادراكي 19

2-4-7-مهارت‌هاي انساني 20

2-4-8-مهارت‌هاي گفتگو و مذاكره 20

2-4-9-مهارت‌هاي اطلاعاتي 20

2-4-10-مهارت كامپيوتري 20

2-5-فرآيند شايسته‌سالاري و ارتباط ميان آن‌ها 20

2-5-1- شايسته پنداري 20

2-5-2- شايسته خواهي 20

2-5-3- شايسته شناسي 20

2-5-4- شايسته سنجي 21

2-5-5- شايسته گزيني 21

2-5-6- شايسته گماري 21

2-5-7- شايسته پروري 21

2-5-8- شايسته داري 21

2-6-سطوح شايستگي 21

2-6-1-سطح فردي 22

2-6-2-سطح سازماني 22

2-6-3-سطح راهبردي 22

2-7-جنبه‌هاي شايستگي 22

2-7-1-دانش 22

2-7-2-مهارت 22

عنوان شماره صفحه

——————————————————————-

2-7-3-توانائي 23

2-7-4-نگرش 23

2-8-چرخه حيات شايستگي 23

2-8-1-ترسيم شايستگي 23

2-8-2-تشخيص شايستگي 23

2-8-3-توسعه شايستگي 23

2-8-4-نظارت بر شايستگي 23

2-9-مدل شايستگي 23

2-10-خصوصيات مدل‌هاي شايستگي 26

2-11-الزام پياده‌سازي نظام شايسته‌سالاري 27

2-12-ادبيات تحقيق 28

2-12-1-مروري بر مطالعات داخلي 28

2-12-2-مرورب بر مطالعات خارجي 32

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه 38

3-2- روش پژوهش 38

3-3- جامعه آماري پژوهش 38

3-4- نمونه آماري و روش نمونه‌گيري 39

3-5- ابزار گردآوري اطلاعات 41

3–6- روايي و پايايي ابزار 42

3-7- روش تجزيه‌وتحليل اطلاعات 42

3-8- ملاحظات اخلاقي در پژوهش 42

فصل چهارم: نتايج تحقيق

4-1- مقدمه 45

عنوان شماره صفحه

——————————————————————-

4 – 2 – داده‌هاي توصيفي 45

4 – 3 – يافته‌هاي توصيفي 52

4 – 3 – 1 پرسش اول پژوهش: چه عواملي در شايسته‌سالاري مديران در سازمان مؤثر است؟ 52

4 – 3 – 2 پرسش دوم پژوهش: آيا بين شايسته‌سالاري و انگيزش كاركنان ارتباط

معني‌داري وجود دارد؟ 57

4 – 4 – يافته‌هاي استنباطي 58

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5 – 1 – مقدمه 78

5 – 2 – خلاصه يافته‌ها و نتايج 78

5 – 3 – تحليل نتايج تحقيق: 80

5 – 4 – بحث و نتيجه‌گيري 81

5 – 5 – محدوديت‌هاي تحقيق 82

5 – 6 – پيشنهاد‌هاي كاربردي 82

5 – 7 – پيشنهاد‌هاي پژوهش 82

فهرست منابع

منابع فارسي 84

منابع غيرفارسي 89

پيوست‌ها

پرسشنامه:تعيين اولويت‌بندي عوامل شايسته سالاري 94

پرسشنامه:شايسته سالاري و اثر آن بر انگيزش كاركنان 96

چكيده انگليسي 101

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

————————————————————————-

جدول (4 – 1) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش به تفكيك محل اشتغال 45

جدول (4 – 2) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش به تفكيك جنيست 46

جدول (4 – 3) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش به تفكيك سابقه كار 46

جدول( 4 – 4) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش به تفكيك مدرك تحصيلي 46

جدول (4 – 5) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش به موقعيت كاري 47

جدول (4 – 6) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش به تفكيك محل اشتغال و مدرك تحصيلي 47

جدول (4 – 7) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش به تفكيك محل اشتغال و سابقه كار 48

جدول (4 – 8) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش به تفكيك محل اشتغال و جنسيت 48

جدول (4 – 9) توصيف مؤلفه‌هاي مهارت‌هاي مديريت 49

جدول (4 – 10) توصيف مؤلفه‌هاي نقش‌هاي مديريت 49

جدول (4 – 11) توصيف مؤلفه‌هاي انگيزش 50

جدول (4 – 12) توصيف مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت و انگيزش 50

جدول (4 – 13) شاخص‌هاي آماري مهارت‌هاي مديريت 51

جدول (4 – 14) شاخص‌هاي آماري نقش‌هاي مديريت 51

جدول (4 – 15) شاخص‌هاي آماري انگيزش كاركنان 52

جدول (4 – 16) ماتريس ضرايب همبستگي پيرسن 57

جدول (4 -17 )ماتريس ضرايب همبستگي اسپيرمن 58

جدول (4 – 18)خلاصه مدل رگرسيوني ( انگيزش بر مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت ) 58

جدول (4 – 19) آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي انگيزش 59

جدول (4 – 20) ضرايب مدل رگرسيوني براي انگيزش 59

جدول (4 – 21) خلاصه مدل رگرسيوني براي پاداش‌هاي مادي و معنوي 59

جدول (4 – 22) آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي پاداش‌هاي مادي و معنوي 60

جدول (4 – 23) ضرايب مدل رگرسيوني براي پاداش‌هاي مادي و معنوي 60

جدول (4 – 24) خلاصه مدل رگرسيوني براي ترفيع شغلي 61

عنوان شماره صفحه

————————————————————————-

جدول (4 – 25) آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي ترفيع شغلي 61

جدول (4 – 26) ضرايب مدل رگرسيوني براي ترفيع شغلي 61

جدول (4 – 27) خلاصه مدل رگرسيوني براي ايجاد احساس مشاركت در كارها 62

جدول (4 –28) آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي ايجاد احساس مشاركت در كارها 62

جدول (4 – 29) ضرايب مدل رگرسيوني براي ايجاد احساس مشاركت در كارها 62

جدول (4 – 30) خلاصه مدل رگرسيوني براي امنيت و عدالت اداري 63

جدول (4 – 31) آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي امنيت و عدالت اداري 63

جدول (4 – 32) ضرايب مدل رگرسيوني براي امنيت و عدالت اداري 63

جدول (4 – 33) ماتريس ضرايب همبستگي اسپيرمن 64

جدول (4-34) آناليز رگرسيون انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت 64

جدول (4-35)ضرايب مدل رگرسيوني انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت 65

جدول ( 4-36)خلاصه مدل رگرسيوني انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت 66

جدول (4-37) آناليز واريانس رگرسيوني انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي

مديريت با روش گام‌به‌گام 66

جدول (4-38)مدل نهايي روش گام‌به‌گام رگرسيون انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها

و نقش‌هاي مديريت 67

جدول (4-39)آناليز رگرسيون انگيزش پاداش‌هاي مادي و معنوي بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها

و نقش‌هاي مديريت 68

جدول (4-40)ضرايب مدل رگرسيوني انگيزش پاداش‌هاي مادي و معنوي بر اساس مؤلفه‌هاي

مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت 68

جدول (4-41)خلاصه مدل رگرسيوني انگيزش پاداش‌هاي مادي و معنوي بر اساس مؤلفه‌هاي

مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت 68

جدول( 4-42)آناليز واريانس رگرسيوني انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي

مديريت با روش گام‌به‌گام 69

جدول (4-43)مدل نهايي روش گام‌به‌گام رگرسيون انگيزش پاداش‌هاي مادي و معنوي بر

اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت &nbs

بازدید : 242
11 زمان : 1399:2

زمستان 1393

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه 3

1-2- بيان مسئله 4

1-3- ضرورت تحقيق- 5

1-4-سابقه تحقيقات- 6

1-5- اهداف تحقيق- 8

1-6- فرضيه هاي تحقيق- 8

1-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 8

1-8-1-روش تحقيق- 8

1-9- روش گردآوري اطلاعات- 8

1-9-1- روش تجزيه و تحليل اطلاعات- 9

1-10-قلمرو زماني تحقيق- 9

1-11- قلمرو مكاني تحقيق- 9

1-12-1- تعاريف نظري متغير ها 9

1-12-2- تعاريف عملياتي متغير ها 10

1-13 – خلاصه و نحوه فصلبندي پايان نامه 11

فصل دوم: مباني و نظري تحقيق

2-1-مقدمه 13

۲-۲-تعريف برند- 13

2-3- كاركرد‌هاي برند- 17

2-4- ارزش ويژه برند- 19

2-5- ادبيات ارزش ويژه برند- 20

2-6-شيوه‌هاي در سنجش ارزش ويژه برند- 22

2-7-شاخص‌هاي سنجش منابع ارزش ويژه برند- 23

2-7-1-شاخص‌هاي ارزش ويژۀ برند از ديدگاه پرفسور آكر- 23

2-7-2- شاخص‌هاي ارزش ويژۀ برند از ديدگاه كاپفرر 25

2-8-هويت برند- 25

2-8-1- ديدگاه آكر در هويت برند- 26

2-8-1-1- برند به مثابه محصول- 27

2-8-1-2- برند به مثابه سازمان- 29

2-8-1-3- برند به مثابه شخص: شخصيت برند- 30

2-8-1-4- برند به مثابه سمبل- 31

2-9- مدل منشور هويت برند- 31

2-9-1- ديدگاه فيزيكي برند- 32

2-9-2- ديدگاه شخصيت برند- 32

2-9-3- ديدگاه فرهنگ برند- 34

2-9-4- ديدگاه روابط برند- 34

2-9-5- انعكاس مشتريان برند- 34

2-9-6-منظر تصوّر از خود برند- 35

2-10- ارزش حفظ مشتريان- 36

2-11- انتخاب يك نام تجاري- 37

2-12- معاني نام و نشان تجاري- 38

۲-۱۳-انواع نام نشان تجاري- 39

2-14-طراحي نام و نشان تجاري- 40

2-15-راهبردهاي نام‌گذاري- 40

2-17-برند و منابع انساني- 45

2-18-برندينگ كارفرما 48

2-19-تعريف چهار آميخته بازاريابي در مفهوم برندينگ كارفرما 49

2-20-برند محصول و برند كارفرما 50

۲-21-پايه تئوريك برندينگ كارفرما 51

2-22- تغيير بازار كار: گزينه كارفرما و علامت‌گذاري كارفرما 53

2-23-نظريه كارفرماي انتخابي- 53

2-24-برند سازي كارفرما 54

2-25-پيوند دادن منابع انساني و عناوين تجاري: اهميت مديريت شهرت و محبوبيت شركت- 56

2-26-علامت‌گذاري تجاري و منابع انساني- 59

2-27-شواهد در خصوص رابطه بين منابع انساني و علامت‌گذاري تجاري- 59

فصل سوم: روش تحقيق

3- 1- مقدمه 68

3- 2- نوع تحقيق– 68

3-3- روشها و ابزار گردآوري اطلاعات– 69

3-3-1- روش بررسي اسناد و مدارك– 69

3-3-2-روش ميداني- 69

3-4-مقياسهاي اندازه‌گيري متغيرها 69

3- 5- مقياس اندازه‌گيري نگرشها 69

3-6-طرح تحقيق- 70

3-6-1-هدف مطالعه 70

3-6-2- نوع مطالعه 70

3-6-3-ميزان دخالت محقق در پژوهش– 70

3-6-4- مكان بررسي: طبيعي و ساختگي- 70

3-6-5-واحد تجزيه و تحليل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها 71

3-6-6-افق زماني: بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره‌اي- 71

2-6-7-جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش– 71

3-6-8- حجم نمونه آماري- 71

3- 6- 1- ثبات سنجه‌ها 72

3-6 -2 – سازگاري دروني سنجه ها 72

3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 73

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده هاي آماري

4-1-مقدمه 75

4-2-بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي- 75

4-2- آمار توصيفي- 75

4-2-1- جنسيت پاسخگويان- 75

4-2-2-مدرك تحصيلي پاسخگويان- 76

4-2-4- وضعيت شغلي پاسخگويان- 78

4-2-5- وضعيت سني پاسخگويان- 79

4-3- آمار استنباطي- 80

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه 88

5-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق- 88

5-2) جمع بندي- 91

5-3- پيشنهادات تحقيق- 92

5-4-محدوديت هاي تحقيق- 93

منابع- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

منابع لاتين- 95

چكيده لاتين- 109

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول3-1: مقدارضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه شاخص هاي برند. 72

جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت… 75

جدول4-2: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك مدرك تحصيلي.. 76

جدول4-3:توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه كاري.. 77

جدول4-4: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك وضعيت شغلي.. 78

جدول4-5: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سني.. 79

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 2-1: تأثير برند در ارزش محصول. 14

شكل ۲-۲: بازاريابي كلاسيك و ديدگاه نوين مديريت برند. 17

شكل 2-3: چهارچوب مفهومي ارزش ويژۀ برند از منظر پرفسورآكر. 19

شكل 2-4: طبقه‌بندي معناي و مفاهيم ارزش ويژۀ برند. 21

شكل 2-5 : ابعاد ارزش ويژۀ برند و نحوۀ ايجاد ارزش… 24

شكل 2-7 : منشور هويت برند. 32

فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار4-3: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك مدرك تحصيلي.. 77

نمودار( 4-3) نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سابقه كاري.. 78

نمودار( 4-3) نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سابقه كاري.. 79

نمودار( 4-3) نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت سني.. 80

چكيده

امروزه اهميت مفهوم برند در خريد مشتريان به حدي است كه برخي از صاحبنظران از آن به عنوان يك محصول كامل ياد كرده و معتقدند بسياري اوقات مشتريان در عوض آنكه محصولي را خريداري نمايند، برندها را مي­خرند. از اين رو شناخت عوامل موثر بر اين انتخاب و بررسي ويژگيهاي خاص برند اهميتي دو چندان يافته و انجام تحقيقات متنوعي را در اين زمينه ضرورت مي­بخشد. هدف پژوهش حاضر به بررسي شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه و تعيين شاخص هاي آن(مورد مطالعه:ستاد مركزي بانك رفاه) مي پردازد. اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش را كليه كاركنان بانك رفاه كارگران ستاد مركزي به تعداد120نفر تشكيل داده­اند. كه به شيوه سرشماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده­ ها از پرسشنامه ارزيابي عملكرد، و از پرسشنامه 35 سوالي جهت سنجش شاخص هاي برند استفاده شده كه روايي آنها طي تحقيقات گذشته مورد تاييد قرار گرفته بود و پايايي هر دو پرسشنامه به كمك روش ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه مربوطه مقدار 832/0 بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق از شاخص هاي تاييد عاملي، چرخش واريانس و جهت رتبه بندي و شناسايي عوامل از آزمون فريدمن به كمك نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتايج نشان داد ستاد بانك مركزي رفاه در زمينه نگهداشت و ارتقاء برند در رده خيلي خوب قرار داشته و از طرفي از ميان 11 مولفه تاثير گذار در شاخص برند مولفه توسعه برند بيشترين تاثير را دارا مي­باشد.

كلمات كليدي: شاخص برند، توسعه برند، آگاهي برند، تحليل عاملي

فصل اول

كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه

در شرايط رقابتي بازار امروز بدست آوردن جايگاه مناسب در ذهن مصرف كننده به گونه اي كه مصرف كننده وفادار به شركت باشد، از اهميت بسزايي برخودار است. از جمله عواملي كه در رسيدن به چنين جايگاهي در ذهن مشتريان موثر است ارزشي ويژه برند[1] شركت مي باشد. ارزش ويژه برند مطلوبيت نهايي يا ارزش افزوده اي است كه يك محصول به واسطه نام تجاري مانند كوكاكولا، ايجاد مي كند ارزش ويژه برند مانند يك دارايي براي شركت محسوب مي گردد كه گردش وجوه كسب و كار را افزايش مي دهد (سيمون و ساليوان، 1993). ارزش ويژه برند يك مفهوم چند بعدي است كه با تقويت ابعادش مي توان آن را افزايش داد، اين ابعاد عبارتند از آگاهي، كيفيت درك شده، وفاداري و تداعي ها (آكر [2]،1996).

در دنياي كنوني شاهد فزوني خدمات و محصولات و جهاني شدن بازارها و فن آوري در حال تغيير آنها مي باشيم. لذا توسعه برند يكي از مزايايي رقابتي محسوب گرديده و كمك شاياني به ارتقاي كسب و كار در هر صنعت خواهد نمود. به وجود آوردن برند قوي يكي از اولويت هاي اصلي بازاريابي سازمان هاي امروزي مي باشد چرا كه برندهاي پر بازده كمكهاي شاياني به شناخت سازمان در بازارهاي مختلف خواهند نمود( آكر[3]،1996) و فرصتهاي بيشماري را كه منجر به آسيب پذيري كمتر، رقابتي پررنگ تر و فرصتهاي همكاري بيشر مي گردند را به وجود خواهند آورد ارزش يك برند در اذهان عمومي نقش به سزايي را جهت افزايش سهم بازار آن سازمان به دنبال خواهد داشت و در واقع يكي از مشهورترين و مهمترين مفاهيم بازاريابي مي باشد كه امروزه به طور گسترده توسط محققان و صاحب نظران بازاريابي مورد توجه قرار مي گيرد. از سوي ديگر صنعت بانكداري نيز يكي اركان بسيار مهم اقتصاد هر كشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري، نقش تعيين كننده اي را درتوسعه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي كند

و مي توان از آن به عنوان نيروي محركه، شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد ياد كرد. لذا بانكها مي بايست در دنياي پر رقابت امروز به دنبال توسعه برند خود و عواملي كه مي تواند بر برند آنها تاثير گذار باشد را ملحوظ نظر قرار دهند.

1-2- بيان مسئله

گونس[4] و همكاران در سال 2009 با پژوهشي گسترده و جامع به بررسي نحوه ي طبقه بندي صفات شخصيتي برند هاي گوناگون پرداخت. نتيجه ي اين پژوهش كه نزديك به۱۲۰۰صفت شخصيتي را مورد بررسي قرار داده بود، در يك مدل 5 بعدي منعكس شد . طبق نظر آكر با همان ادبيات و واژه هايي كه يك فرد توصيف مي شود، مي­توان شخصيت برند را نيز توصيف نمود. برند ها را مي­توان به وسيله ي ويژگي­هاي جمعيت شناختي مثل سن، جنس، طبقه اجتماعي، نژاد، سبك زندگي، فعاليتها، علايق، عقايد يا صفات اجتماعي وتوصيف نمود . افراد برندي را بر ميگزيند كه شخصيت جذابي داشته باشد. اين رويه شبيه به شرايطي است كه فرد از ميان اطرافيان خود و با توجه به شخصيت آنها براي خود دوست بر ميگزيند. مصرف كنندگان علاقه مند هستند خود را با برند هايي همراه كنند كه به آنها افتخار ميكنند و خود را به آنها وابسته ميدانند (محمديان و همكاران، 1389) . باشروع به فعاليت بانكهاي خصوصي در اوايل دهه 1380 و توجه آنها به رويكردهاي نوين مديريتي و بازاريابي، فضايي رقابتي در عرصه فعاليت بانكها و موسسه هاي مالي-اعتباري به وجود آمده كه بانكهاي دولتي را نيز به سمت استفاده از اين رويكردها سوق داده است. فضايي كه بانكهاي خصوصي باداشتن مديراني باآزادي و استقلال عمل نسبي به شدت رقابت در آن سرعت بخشيده اند.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

در چنين فضايي بانكهاي دولتي به سمت مفاهيمي همچون بازاريابي، تبليغات، مديريت استراتژيك و اخيرا مديريت برند روي آورده اند. برنديا نام تجاري؛ يك نام، اصطلاح، علامت، نشان، طرح يا تركيبي از اين هاست كه براي شناسايي كالاها يا خدمات فروشنده يا گروهي از فروشندگان و متمايز كردن اين كالاها يا خدمات با رقبا به كار مي رود .” به طور خلاصه نام تجاري سبب شناسايي ارائه دهنده ي خدمت، فروشنده يا سازنده مي شود. يك نام تجاري در حقيقت تعهد دايمي يك فروشنده براي ارائه مجموعه اي از ويژگي ها، مزايا و خدمات خاصي به خريداران است. برند وجه مميزي يك محصول يا خدمت است و اين تمايزها مي تواند كاركردي منطقي يا ملموس و يا حتي غيرملموس داشته باشد. يك نام تجاري مي تواند سمبل موارد پيچيده تري هم باشد مانند : ماهيت محصول، شخصيت محصول، فرهنگ استفاده ازمحصول و شخص

پايان نامه شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه

تعداد صفحات : 51

درباره ما
موضوعات
لینک دوستان
آمار سایت
 • کل مطالب : 512
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 100
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 115
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1085
 • بازدید ماه : 6648
 • بازدید سال : 13955
 • بازدید کلی : 114059
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی